Мета сертифікатної програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які отримають спеціальні теоретичні та практичні знання, вміння і навички для вирішення завдань з  Аудіо-продюсування: креативної участі у створенні культурної спадщини нації через виробництво нової або реставрацію архівної аудіо продукції (багатоканальний аудіозапис, попередня обробка, чистка, реставрація, тюнінг, мікшування,  мастерінг)

Особливості участі слухачів Сертифікатної програми

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського (освітніх програм «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» та «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей») так і зовнішні слухачі. Зовнішні слухачі зобов’язані пройти комплексне тестування для перевірки базових знань за освітньою програмою «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» або «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей». Успішне тестування свідчитиме про готовність студента до опанування освітніх компонентів сертифікатної програми. Сертифікатна програма розрахована на студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

Перелік освітніх компонентів

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю
Акустичне обладнання студій та приміщень 5 екзамен
Організація телевізійного виробництва 4,5 Залік
Багатоканальний аудіозапис та обробка його результатів 4 екзамен
Реставрація архівної аудіо продукції 4 Залік

Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми – 17,5 кредитів ЄКТС