Вибіркові дисципліни, PhD2021-04-20T23:16:24+02:00

Освітня програма третього (доктор філософії) рівня освіти за спеціальністю 171 Електроніка передбачає вивчення наступних вибіркових дисциплін дисциплін

4 семестр

Освітній компонент 1 Ф-Каталог

Освітній компонент 2 Ф-Каталог