ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17 Електроніка та телекомунікації
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 171 Електроніка

Завантажити

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17 Електроніка та телекомунікації
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 171 Електроніка

Завантажити