Вибіркові дисципліни, бакалавр2022-12-30T17:44:18+02:00

Каталоги вибіркових дисциплін

З ЗУ каталогом КПІ ім. Ігоря Сікорського можна ознайомитися на сайті osvita.kpi.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ

КАФЕДРА АКУСТИЧНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

КАФЕДРАЛЬНИЙ Ф-КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки

Ухвалено на засіданні
вченої ради ФЕЛ

від 28 січня 2022 р.

протокол № 01/2022 р.

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Вибіркові дисципліни із кафедрального Ф-Каталогу студенти обирають у відповідності до «Положення про порядок реалізації студентами Факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін».

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни кафедрального Ф-каталогу складає 5 осіб, максимальна – 30.

2 курс

2021 рік вступу

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів, строк навчання яких становить 2 роки 10 місяців (3 н.р.)

Каталог містить анотований перелік вибіркових дисциплін циклу практичної підготовки, які запропоновано для вибору студентам першого (бакалаврського) рівня ВО відповідно до інтегрованого навчального плану 2021 р., затвердженого 2021 р.:

  • студенти І курсу – вибирають в 2022 році дисципліни для другого року навчання;

Всього студент може вибрати з каталогу 14 вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (3 семестр – 3 дисципліни, 4 семестр – 4 дисципліни, 5 семестр – 4 дисципліни, 6 семестр – 3 дисципліни).

Під час реалізації права на вибір у 2022 році кожен студент першого курсу має вибрати 4 з 11фахових загальних дисциплін, а також 2 з 5 запропонованих сертифікатних програм, що містять по п’ять вибіркових дисциплін кожна, і, які студенти будуть вивчати протягом 2 – 3 курсів (відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про сертифікатні програми у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Структура вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

З сертифікатними програмами можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ

3 семестр

4 семестр

3 курс

2020 та 2021 років вступу

Каталог містить анотований перелік вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки, які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО відповідно до перехідного навчального плану прийому 2020 р., затвердженого 2021 р.:

  • студенти ІІ курсу – обирають в 2022 році дисципліни для третього року підготовки.

Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Всього студент може обрати з каталогу 14 вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (5 семестр – 4 дисципліни, 6 семестр – 4 дисципліни, 7 семестр – 3 дисципліни, 8 семестр – 3 дисципліни).
Під час реалізації права на вибір в 2022 році кожен студент може обрати 2 з 5 запропонованих сертифікатних програм, та визначити 10 дисциплін які він буди вивчати протягом 3- 4 курсу (відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про сертифікатні програми у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Структура вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Всього студент може вибрати з каталогу 14 вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (5 семестр – 3 дисципліни, 6 семестр – 4 дисципліни, 7 семестр – 4 дисципліни, 8 семестр – 3 дисципліни).
Під час реалізації права на вибір у 2022 році кожен студент другого курсу має вибрати 4 з 11фахових загальних дисциплін, а також 2 з 5 запропонованих сертифікатних програм, що містять по п’ять вибіркових дисциплін кожна, і, які студенти будуть вивчати протягом 3 – 4 курсу (відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про сертифікатні програми у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Студенти третього курсу мають вибирати 7 вибіркових дисциплін з 21дисципліни, що наведені в другій частині каталогу для студентів третього курсу.

Структура вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

З сертифікатними програмами можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ

5 семестр

Каталог містить анотований перелік дисциплін, які запропоновано для обрання студентами ІІ курсу для третього року навчання відповідно до інтегрованого перехідного навчального плану 2020 р., затвердженого 2021 р.:

  • на 5 семестр студенти вибирають 4 вибіркові освітні компоненти, з запропонованих: дві дисципліни об’ємом 4 кредити та дві дисципліни об’ємом 5 кредитів. Загальний об’єм вибіркових освітніх компонент на 7 семестр – 18 кредитів

Архітектурна акустика

Аудіовізуальне забезпечення інформаційних ресурсів

Безпроводові технології Інтернету речей*

Інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем

Моделювання електронних пристроїв мультимедійних систем

Основи проектування систем Інтернету речей*

Приймально-передавальні пристрої безпроводових систем

Технічне забезпечення кінотеатрів та інформаційно-розважальних заходів

Цифрові технології в телебаченні та кінематографії

* Освітні компоненти, які належать до сертифікатної програми «Електронні системи безпеки та технології обробки інформації в них», підготовка за якими здійснюється за підтримки міжнародної технологічної компанії ТОВ “АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ” (Ajax Systems) за договором про дуальну форму здобуття вищої освіти.

6 семестр

Каталог містить анотований перелік дисциплін, які запропоновано для обрання студентами ІІ курсу для третього року навчання відповідно до інтегрованого перехідного навчального плану 2020 р., затвердженого 2021 р.:

  • на 6 семестр студенти вибирають 3 вибіркові освітні компоненти з запропонованих об’ємом 4 кредити. Загальний об’єм вибіркових освітніх компонент на 8 семестр – 12 кредитів

Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії передавання мультимедійної інформації

Звукотехнічні засоби мультимедійних систем

Кінцеві пристрої абонентського доступу

Кінцеві пристрої мультимедійних систем

Реєстрація надвеликих обсягів мультимедійної інформації

Технології аудіо-візуального контенту в інформаційному середовищі

4 курс

2019 рік вступу

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами ІІІ курсу для четвертого року підготовки відповідно до перехідного навчального плану прийому 2019 р., затвердженого 2021 р.:

  • на 7 семестр студенти обирають 3 вибіркові освітні компоненти, з запропонованих об’ємом 4 кредити. Загальний об’єм вибіркових освітніх компонент на 7 семестр – 12 кредитів;
  • на 7 семестр студенти обирають 4 вибіркові освітні компоненти, з запропонованих: дві дисципліни об’ємом 4 кредити та дві дисципліни об’ємом 5 кредитів. Загальний об’єм вибіркових освітніх компонент на 7 семестр – 18 кредитів;
  • на 8 семестр студенти обирають 3 вибіркові освітні компоненти з запропонованих об’ємом 4 кредити кожен. Загальний об’єм вибіркових освітніх компонент на 8 семестр – 12 кредитів.

* Освітні компоненти, які належать до сертифікатної програми «Електронні системи безпеки та технології обробки інформації в них», підготовка за якими здійснюється за підтримки міжнародної технологічної компанії ТОВ “АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ” (Ajax Systems) за договором про дуальну форму здобуття вищої освіти.

7 семестр

8 семестр

Опитування студентів

Ви студент кафедри АМЕС, пройшли навчання за певним вибірковим освітнім компонентом (семестром / курсом) – тоді нас цікавить ваша думка. Просимо вас дати відповідь на деякі питання форми, доступ надається за вашим навчальним акаунтом в домені lll.kpi.ua. Форма доступна 24/7, ви маєте можливість звертатися до неї не один раз. Будемо вдячні за ваші відгуки, які допоможуть нам підтримувати якість освітнього процесу.