Нормативні дисципліни, PhD2021-04-20T23:07:24+02:00

Освітня програма третього (доктор філософії) рівня освіти за спеціальністю 171 Електроніка передбачає вивчення наступних нормативних дисциплін

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр