Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти2024-06-30T21:53:41+02:00

Освітня програма

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46364

Акредитаційний сертифікат НАЗЯВО

Опис освітньої програми (2020) україномовна версія
Опис освітньої програми (2020) англомовна версія
Опис освітньої програми (2016)

Навчальний план

Робочі-навчальні плани

Каталог вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу студенти зобов’язані обрати в системі «Електронний кампус».

Каталоги містять анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Рецензії стейкхолдерів на ОП

Самооцінювання 2021 р.