Міжнародна науково-технічна конференція “Електроніка”

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка” провадиться на факультеті електроніки НТУУ “КПІ” із 2008 року. До участі в ній допускаються студенти будь-якого курсу. Перепусткою на конференцію є науковий рівень доповіді, “гарантом” якого виступає науковий керівник студента. Дуже добре, коли студенти намагаються якомога раніше щось зробити та розповісти про це. Таки чином поступово відточується майстерність майбутнього дослідника, його вміння доступно розповісти про досить складні речі, вислухати зауваження товаришів та вчених, а також спромогтися вправно відповісти на ці зауваження.

Нижче ми розміщуємо низку фото, що дозволить хоча б трохи відчути творчу атмосферу роботи однієї із секцій, де головує кафедра акустики та акустоелектроніки – секції “Акустика та акустоелектроніка”.

Матеріали міжнародної конференції “Електроніка” видаються у вигляді збірок наукових праць. Ці матеріали потім відіграють неабияку роль при розгляді заяв випускників-бакалаврів з проханням навчатися за освітною програмою “Магістр” – і це мають враховувати студенти…

Архів наукових праць конференції “Електроніка” знаходиться за цим посиланням.

Міжнародна наукова конференція “Електроніка та нанотехнології”

Міжнародна конференція “ELNANO” заснована професором кафедри “Фізична та біомедична електроніка” факультету електроніки НТУУ “КПІ” В.З. Сігорським. До оргкомітету конференції входять такі відомі вчені, як академік НАН України професор Ю.І.Якименко, професори В.Я.Жуйков, С.О.Воронов, В.І.Тимофєєв, В.С.Дідковський, В.Б.Максименко, О.П.Мінцер та інші. Окрім учасників з різних міст України, у конференції беруть участь представники ближнього та дального зарубіжжя.

У роботі конференції  активну участь беруть представники компаній з розробки медичної техніки та інформаційно-алгоритмічного забезпечення в системах діагностики: “Ютас”, “ДКТ-корп”, НПО “Телеоптик”, НМЦ “МІТ”. Представлені доповіді від НТУУ “КПІ”, НДІ мікроприладів, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова, НМАПО ім. Шупика МОЗУ, КБ “Феофанія”, НМУЦ ІТіС ЮНЕСКО НАНУ, НМУ ім. О.О.Богомольця, НУ “Львівська політехніка”, Львівського НУ ім. І.Франка, НЦ Серцево-судинної хірургії ім. Бакулєва РАМН, Хмельницького НУ, МДУ ім.Ломоносова, Ульянівського ДТУ, ДІУ Вірменії, Томського УСКР, Дрезденського ТУ та інших університетів. За матеріалами доповідей конференції випускається тематичний збірник “Електроніка і нанотехнології” .

Під час конференції окрім пленарних засідань працюють 3 секції: перша присвячувалася електронним компонентам, пристроям та системам, мікро- та нанотехнологіям, друга – електронним технологіям у біомедицині, третя – акустичним та інфотелекомунікаційним системам. Починаючи з 2013 року, міжнародна конференція “ELNANO” підтримується Інститутом Інженерів з Електрики та Електроніки (IEEE). Праці конференції “ELNANO” включені до цифрової бібліотеки IEEE Xplore Digital Library. а також індексовані в наукометричних базах даних Scopus, Google Scholar та ін. Кращі доповіді рекомендуються для опублікування  в науковому журналі “Мікросистеми, електроніка та акустика”.

У конференції беруть участь вчені, аспіранти і студенти факультету електроніки НТУУ «КПІ», колеги з інших вітчизняних організацій – НДІ «Мікроприлад», Національного університету ім. Шевченка, Національного авіаційного університету, Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» та ін., а також зарубіжні дослідники з навчальних і наукових закладів Арменії, Грузії, Ізраїля, Ірану, Чорногорії, Росії, США, Південної Кореї, Мексіки,Чеської Республіки, Німеччини, Литви, Франції, Великобританії, Туреччини, Бельгії, Канади, Іспанії.

Електронна база публікацій конференції “ELNANO” знаходиться за цим посиланням.

Міжнародний науковий акустичний симпозіум “КОНСОНАНС”

В Києві на базі Інституту гідромеханіки НАН України з інтервалом 2 роки проводиться міжнародний науковий акустичний симпозіум ”КОНСОНАНС”, в якому приймають активну участь студенти, аспіранти та науковці кафедри акустики та акустоелектроніки. На симпозіумі виконуються пленарні, секційні та стендові доповіді з таких проблем:

  • акустика твердого тіла
  • поширення й дифракція хвиль
  • гідродинамічна акустика
  • акустика океану
  • фізична акустика
  • ультразвукова техніка
  • неруйнівний контроль
  • акустика багатофазних середовищ
  • архітектурна акустика
  • біологічна й медична акустика

Збірники праць симозіуму “КОНСОНАНС”, починаючи із 2003 року, можна знайти за цим посиланням.

Кафедральна науково-технічна конференція молодих науковців, аспірантів та студентів

Науково-технічна конференція молодих науковців, аспірантів та студентів „Акустика та акустотехніка” проводилася на кафедрі акустики та акустоелектроніки щороку, до 2007 року включно. Починаючи із 2008 року, ця конференція стала складовою частиною міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених “Електроніка”. Організатори конференції – провідні викладачі та вчені кафедри: завідуючий кафедрою професор В.С. Дідковський та професор кафедри О.Г. Лейко.

Мета конференції – виявлення здібних дослідників серед студентів, наукова апробація результатів перших самостійних досліджень.

Результати конференції опубліковано у вигляді збірників рефератів. Кращі роботи рекомендовано до опублікування у фахових наукових журналах.

Як виявилося, написати статтю та зробити доповідь не так вже й просто. Тому нижче наводимо дуже корисні для студентів (й не тільки) поради з цього приводу.

Анатолій Ананьєв: “Ми? Пишемо? Статтю? – Ми! Пишемо! Статтю!”

Готуючись до факультетської конференції зі своїми молодими (3 курс) колегами, які зовсім ніколи не створювали текстів для наукових публікацій, я чітко усвідомив, що вони просто не вміють цього робити. Вони не розуміють, що від них потрібно. Мені здалося, що я можу трохи допомогти цим дуже симпатичним людям, якщо розповім правила, якими керуюся сам, коли починаю складати текст статті або лекційного виступу… (читайте далі)