Стандарти

Проєкт стандарту вищої освіти України третього рівня (ступінь доктора філософії) гулузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації” за спеціальністю 171 “Електроніка.

Документ

Освітні програми

Проєкти освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації” за спеціальністю 171 “Електроніка”

Термін обговорення від 08 листопада 2021 року до 08 грудня 2021 року.

ОПП бакалавра «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації»

Проєкти освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації” за спеціальністю 171 “Електроніка”

Термін обговорення від 08 листопада 2021 року до 08 грудня 2021 року.

ОПП бакалавра «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей»

Проєкти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації” за спеціальністю 171 “Електроніка”

Термін обговорення від 08 листопада 2021 року до 08 грудня 2021 року.

ОПП магістра «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації»

Проєкти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації” за спеціальністю 171 “Електроніка”

Термін обговорення від 08 листопада 2021 року до 08 грудня 2021 року.

ОПП магістра «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей»

Проєкт освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації” за спеціальністю 171 “Електроніка”

Термін обговорення від 01 листопада 2020 року до 01 грудня 2020 року

Документ