Стандарти

Проєкт стандарту вищої освіти України третього рівня (ступінь доктора філософії) гулузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації” за спеціальністю 171 “Електроніка.

Документ

Освітні програми

Проєкт освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації” за спеціальністю 171 “Електроніка”

Документ