Аспіранти2024-01-05T17:18:41+02:00

Перший рік навчання

Другий рік навчання

Третій рік навчання

Аспірант Тема дисертаційого дослідження Науковий керівник Наукові праці керівника за темою дисертаційного дослідження аспіранта
 Борисов Гліб Олександрович Удосконалення електронних систем розпізнавання акустичних сигналів на основі схованих харківських моделей Трапезон Кирило Олександрович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Переверзєв О.А., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О. Дослідження особливостей створення системи безпеки будинку на основі концепції Інтернету речей// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №1. – С. 36-41. DOI: 10.32838/2663-5941/2020.1-1/07
 2. Орлов А.Т., Трапезон К.О. Дослідження особливостей інфразвукових сенсорів у разі виявлення повітряних об’єктів// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №3. – С. 65-70. DOI: 10.32838/TNU-2663-5941/2020.1-1/10
 3. Борисов Г.О., Трапезон О.Г., Трапезон К.О. Особливості оброблення акустичних сигналів із застосуванням програмних засобів IOS// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Том. 30 (69). – №6. – Частина 1. – С. 22-26. DOI: 10.32838/2663-5941/2019.6-1/04
 Денісов Ростислав Віталійович Удосконалення методів розпізнавання 3D об’єктів для систем на мікроконтролерах Оникієнко Юрій Олексійович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Чуян І.О., Оникієнко Ю.О. Система відеоспостереження з функцією розпізнавання та з двома каналами передавання інформації // Електронна та акустична інженерія. – 2020. Том.3. – №2. – С. 53-57. DOI: 10.20535/2617-0965.2020.3.2.198747.
 2. Оникієнко Ю.О. Вплив широтно-імпульсної модуляції на спектр сигналу підсилювача класу D // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» № 1(30), 2017 – С.159-167. (https://science.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9E%D0%A2%D0%90_130_2017.pdf)
 3. Y.O. Onikienko, V.V. Pilinsky, P.V. Popovych, V.S. Lazebnyi, O.I. Smolenska, V.S. Baran Modelling Of Operation Modes And Electromagnetic Interferences Of GaN-Transistor Converters // ELECTRICAL ENGINEERING & ELECTROMECHANICS №3, 2020 . doi: 10.20998/2074-272X.2020.3.06.
 Мазін Максим Юрійович Розробка та дослідження активних R-фільтрів і обмежувачів спектру для задач аналогово-цифрового перетворення сигналів датчиків в системах Інтернету речей Макаренко Володимир Васильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. О выборе аппроксимации и расчете параметров активных фильтров, часть 1. / Электронные компоненты и системы, №1, 2013. c. 50-59.
 2. О выборе аппроксимации и расчете параметров активных фильтров, часть 2. / Электронные компоненты и системы, №2, 2013. c. 49-53.
 3. О выборе аппроксимации и расчете параметров активных фильтров, часть 2. / Электронные компоненты и системы, №3, 2013. c. 46-50.
 4. Особенности проектирования активных RC-фильтров с нулевым смещением. / Компоненты и технологии, №12, 2019. с. 70-76.
 5. О целесообразности применения SFG-метода при проектировании активных фильтров. / Электронные компоненты и системы, №2(230), 2020. c. 49-61.
 6. Проектирование помехоподавляющих фильтров с помощью LTpowerCAD / CHIP NEWS Украина, №6, 2020. с. 40-45.
 7. Микросхема фильтров верхних и нижних частот СВЧ-диапазона с цифровой настройкой / Электронные компоненты и системы, №4(232), 2020. c. 58-62.
 8. Проектирование активных RC-фильтров с помощью программы Analog Filter Wizard / Электронные компоненты и системы, №3(235), 2021. c. 38-52.
 Переверзєв Олексій Андрійович Дослідження методів та алгоритмів відслідковування об’єктів в електронних системах безпеки Трапезон Кирило Олександрович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Переверзєв О.А., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О. Дослідження особливостей створення системи безпеки будинку на основі концепції Інтернету речей// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №1. – С. 36-41. DOI: 10.32838/2663-5941/2020.1-1/07
 2. Баран В.С., Савченко Ю.Г., Трапезон К.О. Алгоритм розпізнавання та виокремлення контурів заданого об’єкта на основі використання платформи IMAQ VISION // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2018. – №1(29). – Частина 3. – С. 209-213.
 3. Переверзєв О.А., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О. Дослідження особливостей використання технології LPWAN у сучасних системах охорони житлових будинків// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №3. – С. 71-76. DOI: 10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/11
 Руденко Іван Леонідович Комплексна електроакустична система для керування звуковим полем в приміщенні Луньова Світлана Андріївна, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Луньова С. А., Яшник О. І., Руденко І. Л. “Спосіб визначення усередненого спектра мови” Патент на винахід. Національний орган інтелектуальної власності/ Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент): рішення № 16290/3А/21 від 20 липня 2021 року
 2. Lunova S., Derkach N., Pavelko O. “A Priori Assessment of the Intelligibility of Stereophonic Sound of Speech”. International journal of Engineering Trends and Technology, vol.69, no. 6, p.50-55 2021. doi: 10.14445/22315381/IJETT-V6916P208
 3. Луньова С. А., Деркач Н. М., Вдовенко М. В. “Objective method of speech intelligibility with the artificial head” International Journal of Electronics and Communication engineering, vol. 7, no. 1, 2020, p.15-20, ISSN 2348-8549
 4. Луньова С. А., Педченко О. І., Руденко І. Л. “Speech spectrum of the Ukrainian Language” Доповіді Міжнародної 39th конференції «IEEE ELNANO-2019», 2019, p.444-448, www.science-community.org/ru/node/197130
 5. Луньова С. А., Руденко Р. В. “Озвучування приміщень масивами сповіщувачів для аварійної сигналізації” Мікросистеми, електроніка та акустика, 2019, т.24. №1, с.53-60. DOI: 10.20535/2523-4455.2019.24.1.148857
 6. Луньова С. А., Педченко О. І. “Analisis of Ukrainian diagnostic articulation tables” EUREKA: Physics and Engineering, 2018, 1, p.63-72. ISSN 2461-4254, https://journal.eu-jr.eu/engineering/issue/view/63
 Світловський Євгеній Володимирович Методи сабсмугової обробки акустичних сигналів в електронних системах мультимедіа Трапезон Кирило Олександрович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Борисов Г.О., Трапезон О.Г., Трапезон К.О. Особливості оброблення акустичних сигналів із застосуванням програмних засобів IOS// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Том. 30 (69). – №6. – Частина 1. – С. 22-26. DOI: 10.32838/2663-5941/2019.6-1/04
 2. Савченко Ю.Г, Трапезон К.О., Гузенко К.А. Оцінка якості функціонування супутникових навігаційних систем // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. I.– . Харків: НТУ “ХПІ” – С.32.
 3. Орлов А.Т., Трапезон К.О. Дослідження особливостей інфразвукових сенсорів у разі виявлення повітряних об’єктів// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №3. – С. 65-70. DOI: 10.32838/TNU-2663-5941/2020.1-1/10
 Сірченко Іван Анатолійович Удосконалення процесів технічного захисту інформації в мережах передачі аудіовізуального контенту Розорінов Георгій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Очеретько О.Я., Розорінов Г.М. Технології розповсюдження та захисту цифрових кінофільмів // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І.Вернадського. Серія “Технічні науки”, Т.30(69), №4, 2019. С.151-158.
 2. Розорінов Г.М., Архієреєва О.Г. Розробка структури системи захисту інформації // 6th International scientific and practical conference/ Feb.5-7, 2020. Liverpool, UK, 2020. pp. 1140-1146.
 3. Розорінов Г.М., Соловйов Д.О., Яковенко Л.В. Мережі передавання даних: напрямні системи оптичного зв язку. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 128 с
 4. Розорінов Г. М., Cірченко І.А. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (Україна). Інформаційні технології і автоматизація – 2021 : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21–22 жовт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; орг. ком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2021. – 350 с.
 5. Ivan Sirchenko, Heorhii Rozorinov. Optimization of audiovisual content parameters in communication networks/ “INFORMATION PROTECTION AND INFORMATION SYSTEMS SECURITY” PROCEEDINGS OF the VIIІ-th International Scientific and Technical Conference November 11 – 12, 2021
 Умярова Катерина Юріївна Аудіовізуальна електронна імерсивна система для терапії посттравматичних станів Попович Павло ВАсильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Y.O. Onikienko, V.V. Pilinsky, P.V. Popovych, V.S. Lazebnyi, O.I. Smolenska, V.S. Baran Modelling Of Operation Modes And Electromagnetic Interferences Of GaN-Transistor Converters // Electrical engineering & electromechanics №3, 2020. doi: 10.20998/2074-272X.2020.3.06
 2. Бакіко В.М., Попович П.В., Швайченко В.Б. Визначення завадостійкості каналу зв’язку за випадкового впливу завад // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Техніка та елктрофізика високих напруг. No4 (1290), 2018. – С.7-10 (http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36179)
 3. В.М.Бакіко, П.В.Попович, В.Б. Швайченко Особливості електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів у структурах із безпроводовими каналами // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 55–59 (http://techned.org.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=77; DOI:  10.15407/techned2019.03.055)

Четвертий рік навчання

Аспірант Тема дисертаційого дослідження Науковий керівник Наукові праці керівника за темою дисертаційного дослідження аспіранта
 Дарчук Алла Віталіївна Неінвазивна пасивна акустична система нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку людини Найда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Sergey Naida, Olha Pavlenko, “The Ratio of Standard Ear Tympanogram and the Area of the Eardrum,” 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Conference Proceedings, May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. pp.284-287. DOI: 10.1109/UKRCON.2017.8100493
 2. Дідковський В.С., Найда С.А., Дрозденко О.І., Дрозденко К.С., Експериментальне дослідження особливостей неінвазійної пасивної акустотермометрії біологічних об’єктів// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, pp. 6-12, V.1, №5 (103), 2020. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.192594
 3. Sergey Naida, Nikita Naida, Vitalii Didkovsky, Olha Pavlenko. Spectral Analysis of Sounds by Acoustic Hearing Analyzer // Proc. of IEEE 39th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 421-424, 16-18 April 2019, Kyiv, Ukraine. DOI: 10.1109/ELNANO.2019.8783915
 4. V. S. Didkovskyi, S. A. Naida, O. A. Zubchenko, “Technique for rigidity determination of the materials for ossicles prostheses of human middle ear,” Radioelectronics and Communications Systems, Vol. 58, No. 3, pp. 134-138, 2015. DOI: 10.3103/S073527271503005X
 5. Sergey Naida, Olha Pavlenko. Newborn Hearing Screening Based on the Formula for the Middle Ear Norm Parameter // Proc. of IEEE 38th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 287-291, 24-26 April 2018, Kyiv, Ukraine. DOI: 10.1109/ELNANO.2018.8477495
 Колтунов Кирило Дмитрович Оптимізація електронної системи контрольованого нагрівання води, як фактора Інтернету речей Пілінський Володимир Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, професор
 1. Колтунов К.Д., Пілінський В.В. Цифрове вимірювання рівня гарячої води на мікропроцесорній платформі Аrduino. Cuiavian University in Wloclawek. International Scientific and Practical conference. Technical Sciences: History, the Present TIme, the Future, EU Еxperience. Republic of Poland, September 27–28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 69—72 p.
 2. В. В. Пілінський, О. С. Ратушний, Д. В. Тітков Аналіз електромагнітної обстановки пристроїв Інтернету речей у приміщенні Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 27 (1352). − С. 50 – 55. – ISSN 2079-0740 (ДАК України).
 3. Koltunov K., Pilinsky V Interpretation Individual Voltage for Changing One Analog Input to Multiple Digital Ones by Using Analog-Digital Converter of Microcontroller. Slovak International Scientific Journal, VOL.1№35, 2019. The Journal has Sertificate of the of Registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319,- 24-30 p.
 4. Пілінський В.В., Тітков Д.В.;Універсальна плата систем загального розробника мікро-контролерних призначення на основі ARDUINO NANO. V Міжнародна конференція «Наука і сучасність: виклики глобалізації»; м. Київ; 31.03.2019. Збірник наукових публікацій «ВЕЛЕС» 87-91 с.
 5. Пілінський В.В., Ратушний О.С., Тітков Д.В Аналіз електромагнітної обстановки пристроїв Інтернету речей у приміщенні. V Всеукраїнська науково-технічна конференція Практичні аспекти сумісності електро-магнітної та блискавко-захисту «ПАСЕБ-2019» 16 –18 жовтня 2019 року, Харків, Україна
  НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», Тези та Програма роботи конференції, с.62.
 Павлюченко Владислав Андрійович Використання технології DSRC для контролю транспортної мережі smart-міста Макаренко Володимир Васильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. В. Макаренко, В. Павлюченко Высокоскоростная связь на транспорте с использованием технологии DSRC / Электронные компоненты и системы, №2(222), 2018. с. 46-51. url: http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/2018_2/Makarenko_V.,_Pavluchenko_V._High-speed_communications_transport_using_the_technology_of_DSRC_EKIS_2(222)_2018.pdf
 2. В. Макаренко Особенности применения технологии DSRC в интеллектуальных транспортных системах / Электронные компоненты и системы, №4(228), 2019. c. 56-61. url: http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/2019/4_2019/V.Makarenko_Features_of_the_application_of_DSRC_in_intelligent_transport_systems_EKIS_4(228)_2019.pdf
 3. В. Макаренко Технология Li-Fi как альтернатива Wi-Fi / Электронные компоненты и системы, №1(229), 2020. c. 46-52. url:
  http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/_2020/1_2020/V.%20Makarenko_Li-Fi_technology_as_an_alternative_to_Wi-Fi_EKIS_1_2020.pdf
 4. В. Макаренко Компоненты Analog Devices для построения систем SDR-радио / Беспроводные технологии №3, 2018. с. 34-38. url: https://wireless-e.ru/wp-content/uploads/BT_0352_Listalka.pdf