Аспіранти2021-05-12T13:52:09+02:00

Перший рік навчання

Аспірант Тема дисертаційого дослідження Науковий керівник Наукові праці керівника за темою дисертаційного дослідження аспіранта
 Борисов Гліб Олександрович Удосконалення електронних систем розпізнавання акустичних сигналів на основі схованих харківських моделей Трапезон Кирило Олександрович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Переверзєв О.А., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О. Дослідження особливостей створення системи безпеки будинку на основі концепції Інтернету речей// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №1. – С. 36-41. DOI: 10.32838/2663-5941/2020.1-1/07
 2. Орлов А.Т., Трапезон К.О. Дослідження особливостей інфразвукових сенсорів у разі виявлення повітряних об’єктів// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №3. – С. 65-70. DOI: 10.32838/TNU-2663-5941/2020.1-1/10
 3. Борисов Г.О., Трапезон О.Г., Трапезон К.О. Особливості оброблення акустичних сигналів із застосуванням програмних засобів IOS// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Том. 30 (69). – №6. – Частина 1. – С. 22-26. DOI: 10.32838/2663-5941/2019.6-1/04
 Денісов Ростислав Віталійович Удосконалення методів розпізнавання 3D об’єктів для систем на мікроконтролерах Оникієнко Юрій Олексійович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Чуян І.О., Оникієнко Ю.О. Система відеоспостереження з функцією розпізнавання та з двома каналами передавання інформації // Електронна та акустична інженерія. – 2020. Том.3. – №2. – С. 53-57. DOI: 10.20535/2617-0965.2020.3.2.198747.
 2. Оникієнко Ю.О. Вплив широтно-імпульсної модуляції на спектр сигналу підсилювача класу D // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» № 1(30), 2017 – С.159-167. (https://science.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9E%D0%A2%D0%90_130_2017.pdf)
 3. Y.O. Onikienko, V.V. Pilinsky, P.V. Popovych, V.S. Lazebnyi, O.I. Smolenska, V.S. Baran Modelling Of Operation Modes And Electromagnetic Interferences Of GaN-Transistor Converters // ELECTRICAL ENGINEERING & ELECTROMECHANICS №3, 2020 . doi: 10.20998/2074-272X.2020.3.06.
 Мазін Максим Юрійович Розробка та дослідження активних R-фільтрів і обмежувачів спектру для задач аналогово-цифрового перетворення сигналів датчиків в системах Інтернету речей Макаренко Володимир Васильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. О выборе аппроксимации и расчете параметров активных фильтров, часть 1. / Электронные компоненты и системы, №1, 2013. c. 50-59.
 2. О выборе аппроксимации и расчете параметров активных фильтров, часть 2. / Электронные компоненты и системы, №2, 2013. c. 49-53.
 3. О выборе аппроксимации и расчете параметров активных фильтров, часть 2. / Электронные компоненты и системы, №3, 2013. c. 46-50.
 4. Особенности проектирования активных RC-фильтров с нулевым смещением. / Компоненты и технологии, №12, 2019. с. 70-76.
 5. О целесообразности применения SFG-метода при проектировании активных фильтров. / Электронные компоненты и системы, №2(230), 2020. c. 49-61.
 6. Проектирование помехоподавляющих фильтров с помощью LTpowerCAD / CHIP NEWS Украина, №6, 2020. с. 40-45.
 7. Микросхема фильтров верхних и нижних частот СВЧ-диапазона с цифровой настройкой / Электронные компоненты и системы, №4(232), 2020. c. 58-62.
 8. Проектирование активных RC-фильтров с помощью программы Analog Filter Wizard / Электронные компоненты и системы, №3(235), 2021. c. 38-52.
 Переверзєв Олексій Андрійович Дослідження методів та алгоритмів відслідковування об’єктів в електронних системах безпеки Трапезон Кирило Олександрович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Переверзєв О.А., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О. Дослідження особливостей створення системи безпеки будинку на основі концепції Інтернету речей// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №1. – С. 36-41. DOI: 10.32838/2663-5941/2020.1-1/07
 2. Баран В.С., Савченко Ю.Г., Трапезон К.О. Алгоритм розпізнавання та виокремлення контурів заданого об’єкта на основі використання платформи IMAQ VISION // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2018. – №1(29). – Частина 3. – С. 209-213.
 3. Переверзєв О.А., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О. Дослідження особливостей використання технології LPWAN у сучасних системах охорони житлових будинків// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №3. – С. 71-76. DOI: 10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/11
 Руденко Іван Леонідович Комплексна електроакустична система для керування звуковим полем в приміщенні Луньова Світлана Андріївна, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Луньова С. А., Яшник О. І., Руденко І. Л. “Спосіб визначення усередненого спектра мови” Патент на винахід. Національний орган інтелектуальної власності/ Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент): рішення № 16290/3А/21 від 20 липня 2021 року
 2. Lunova S., Derkach N., Pavelko O. “A Priori Assessment of the Intelligibility of Stereophonic Sound of Speech”. International journal of Engineering Trends and Technology, vol.69, no. 6, p.50-55 2021. doi: 10.14445/22315381/IJETT-V6916P208
 3. Луньова С. А., Деркач Н. М., Вдовенко М. В. “Objective method of speech intelligibility with the artificial head” International Journal of Electronics and Communication engineering, vol. 7, no. 1, 2020, p.15-20, ISSN 2348-8549
 4. Луньова С. А., Педченко О. І., Руденко І. Л. “Speech spectrum of the Ukrainian Language” Доповіді Міжнародної 39th конференції «IEEE ELNANO-2019», 2019, p.444-448, www.science-community.org/ru/node/197130
 5. Луньова С. А., Руденко Р. В. “Озвучування приміщень масивами сповіщувачів для аварійної сигналізації” Мікросистеми, електроніка та акустика, 2019, т.24. №1, с.53-60. DOI: 10.20535/2523-4455.2019.24.1.148857
 6. Луньова С. А., Педченко О. І. “Analisis of Ukrainian diagnostic articulation tables” EUREKA: Physics and Engineering, 2018, 1, p.63-72. ISSN 2461-4254, https://journal.eu-jr.eu/engineering/issue/view/63
 Світловський Євгеній Володимирович Методи сабсмугової обробки акустичних сигналів в електронних системах мультимедіа Трапезон Кирило Олександрович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Борисов Г.О., Трапезон О.Г., Трапезон К.О. Особливості оброблення акустичних сигналів із застосуванням програмних засобів IOS// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Том. 30 (69). – №6. – Частина 1. – С. 22-26. DOI: 10.32838/2663-5941/2019.6-1/04
 2. Савченко Ю.Г, Трапезон К.О., Гузенко К.А. Оцінка якості функціонування супутникових навігаційних систем // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. I.– . Харків: НТУ “ХПІ” – С.32.
 3. Орлов А.Т., Трапезон К.О. Дослідження особливостей інфразвукових сенсорів у разі виявлення повітряних об’єктів// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2020. – Том.31 (70). – №3. – С. 65-70. DOI: 10.32838/TNU-2663-5941/2020.1-1/10
 Сірченко Іван Анатолійович Удосконалення процесів технічного захисту інформації в мережах передачі аудіовізуального контенту Розорінов Георгій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Очеретько О.Я., Розорінов Г.М. Технології розповсюдження та захисту цифрових кінофільмів // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І.Вернадського. Серія “Технічні науки”, Т.30(69), №4, 2019. С.151-158.
 2. Розорінов Г.М., Архієреєва О.Г. Розробка структури системи захисту інформації // 6th International scientific and practical conference/ Feb.5-7, 2020. Liverpool, UK, 2020. pp. 1140-1146.
 3. Розорінов Г.М., Соловйов Д.О., Яковенко Л.В. Мережі передавання даних: напрямні системи оптичного зв язку. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 128 с
 4. Розорінов Г. М., Cірченко І.А. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (Україна). Інформаційні технології і автоматизація – 2021 : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21–22 жовт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; орг. ком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2021. – 350 с.
 5. Ivan Sirchenko, Heorhii Rozorinov. Optimization of audiovisual content parameters in communication networks/ “INFORMATION PROTECTION AND INFORMATION SYSTEMS SECURITY” PROCEEDINGS OF the VIIІ-th International Scientific and Technical Conference November 11 – 12, 2021
 Умярова Катерина Юріївна Аудіовізуальна електронна імерсивна система для терапії посттравматичних станів Попович Павло ВАсильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Y.O. Onikienko, V.V. Pilinsky, P.V. Popovych, V.S. Lazebnyi, O.I. Smolenska, V.S. Baran Modelling Of Operation Modes And Electromagnetic Interferences Of GaN-Transistor Converters // Electrical engineering & electromechanics №3, 2020. doi: 10.20998/2074-272X.2020.3.06
 2. Бакіко В.М., Попович П.В., Швайченко В.Б. Визначення завадостійкості каналу зв’язку за випадкового впливу завад // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Техніка та елктрофізика високих напруг. No4 (1290), 2018. – С.7-10 (http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36179)
 3. В.М.Бакіко, П.В.Попович, В.Б. Швайченко Особливості електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів у структурах із безпроводовими каналами // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 3. – С. 55–59 (http://techned.org.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=77; DOI:  10.15407/techned2019.03.055)

Другий рік навчання

Аспірант Тема дисертаційого дослідження Науковий керівник Наукові праці керівника за темою дисертаційного дослідження аспіранта
 Баран Вадим Сергійович Підвищення ефективності підсилювачів звуку класу D використанням GaN транзисторів Оникієнко Юрій Олексійович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Yuri Onikienko, Conductive EMI Modeling of Half-Bridge GaN Power Stage/ Yuliia Makarenko, Yuri Onikienko, Vladimir Pilinsky, Oleksandr Dovzhenko // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2018 IEEE 38th International Conference on: IEEE Conf., 24–26 April 2018: proc. of conf. — [s.l.], 2018. — P. 567-571.
 2. Оникієнко Ю.О., Макаренко Ю.В. Комп’ютерне моделювання кондуктивних завад напівмостового вихідного каскаду на GAN-транзисторах / Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» № 1(31), 2018 – С.106-114.
 3. Y. Onikienko, High frequency Half-Bridge GaN-based pulse generator / Y. Onikienko, G. Vlasyuk, N. Filipova, O. Marchenko, I. Shevchenko, P. Popovych // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2019 IEEE 39th International Conference on: IEEE Conf., 16–18 April 2019: proc. of conf. — [s.l.], 2019. — P. 700-703.
 4. Y. Onykiienko, V. Pilinsky, O. Smolenska, V. Baran, V. Lazebnyi and N. Iakunina, “Analysis of EMI and Efficiency of the GaN and Si MOSFET converters,” 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 719-722.
 5. Ю.О. Оникієнко, В.В. Пілінський, П.В. Попович, В.С.Лазебний, О.І. Смоленська, В.С. Баран Моделювання режимів роботи та електромагнітних завад перетворювача на GaN транзисторах / Електротехніка і Електромеханіка №3, 2020 р. – c. 37-42
 Дарчук Алла Віталіївна Неінвазивна пасивна акустична система нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку людини Найда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Sergey Naida, Olha Pavlenko, “The Ratio of Standard Ear Tympanogram and the Area of the Eardrum,” 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Conference Proceedings, May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. pp.284-287. DOI: 10.1109/UKRCON.2017.8100493
 2. Дідковський В.С., Найда С.А., Дрозденко О.І., Дрозденко К.С., Експериментальне дослідження особливостей неінвазійної пасивної акустотермометрії біологічних об’єктів// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, pp. 6-12, V.1, №5 (103), 2020. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.192594
 3. Sergey Naida, Nikita Naida, Vitalii Didkovsky, Olha Pavlenko. Spectral Analysis of Sounds by Acoustic Hearing Analyzer // Proc. of IEEE 39th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 421-424, 16-18 April 2019, Kyiv, Ukraine. DOI: 10.1109/ELNANO.2019.8783915
 4. V. S. Didkovskyi, S. A. Naida, O. A. Zubchenko, “Technique for rigidity determination of the materials for ossicles prostheses of human middle ear,” Radioelectronics and Communications Systems, Vol. 58, No. 3, pp. 134-138, 2015. DOI: 10.3103/S073527271503005X
 5. Sergey Naida, Olha Pavlenko. Newborn Hearing Screening Based on the Formula for the Middle Ear Norm Parameter // Proc. of IEEE 38th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 287-291, 24-26 April 2018, Kyiv, Ukraine. DOI: 10.1109/ELNANO.2018.8477495
 Колтунов Кирило Дмитрович Оптимізація електронної системи контрольованого нагрівання води, як фактора Інтернету речей Пілінський Володимир Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, професор
 1. Колтунов К.Д., Пілінський В.В. Цифрове вимірювання рівня гарячої води на мікропроцесорній платформі Аrduino. Cuiavian University in Wloclawek. International Scientific and Practical conference. Technical Sciences: History, the Present TIme, the Future, EU Еxperience. Republic of Poland, September 27–28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 69—72 p.
 2. В. В. Пілінський, О. С. Ратушний, Д. В. Тітков Аналіз електромагнітної обстановки пристроїв Інтернету речей у приміщенні Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 27 (1352). − С. 50 – 55. – ISSN 2079-0740 (ДАК України).
 3. Koltunov K., Pilinsky V Interpretation Individual Voltage for Changing One Analog Input to Multiple Digital Ones by Using Analog-Digital Converter of Microcontroller. Slovak International Scientific Journal, VOL.1№35, 2019. The Journal has Sertificate of the of Registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319,- 24-30 p.
 4. Пілінський В.В., Тітков Д.В.;Універсальна плата систем загального розробника мікро-контролерних призначення на основі ARDUINO NANO. V Міжнародна конференція «Наука і сучасність: виклики глобалізації»; м. Київ; 31.03.2019. Збірник наукових публікацій «ВЕЛЕС» 87-91 с.
 5. Пілінський В.В., Ратушний О.С., Тітков Д.В Аналіз електромагнітної обстановки пристроїв Інтернету речей у приміщенні. V Всеукраїнська науково-технічна конференція Практичні аспекти сумісності електро-магнітної та блискавко-захисту «ПАСЕБ-2019» 16 –18 жовтня 2019 року, Харків, Україна
  НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», Тези та Програма роботи конференції, с.62.
 Павлюченко Владислав Андрійович Використання технології DSRC для контролю транспортної мережі smart-міста Макаренко Володимир Васильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. В. Макаренко, В. Павлюченко Высокоскоростная связь на транспорте с использованием технологии DSRC / Электронные компоненты и системы, №2(222), 2018. с. 46-51. url: http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/2018_2/Makarenko_V.,_Pavluchenko_V._High-speed_communications_transport_using_the_technology_of_DSRC_EKIS_2(222)_2018.pdf
 2. В. Макаренко Особенности применения технологии DSRC в интеллектуальных транспортных системах / Электронные компоненты и системы, №4(228), 2019. c. 56-61. url: http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/2019/4_2019/V.Makarenko_Features_of_the_application_of_DSRC_in_intelligent_transport_systems_EKIS_4(228)_2019.pdf
 3. В. Макаренко Технология Li-Fi как альтернатива Wi-Fi / Электронные компоненты и системы, №1(229), 2020. c. 46-52. url:
  http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/_2020/1_2020/V.%20Makarenko_Li-Fi_technology_as_an_alternative_to_Wi-Fi_EKIS_1_2020.pdf
 4. В. Макаренко Компоненты Analog Devices для построения систем SDR-радио / Беспроводные технологии №3, 2018. с. 34-38. url: https://wireless-e.ru/wp-content/uploads/BT_0352_Listalka.pdf
 Смоленська Олександра Ігорівна Удосконалення методів моделювання підсилювачів звуку класу D Оникієнко Юрій Олексійович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Yuri Onikienko, EMI Simulation of GaN Power Stage for Audio Class D Amplifiers / Yuri Onikienko, Anna Vlasjuk, Volodymyr Lazebnyi and Olga Gedz // International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018 IEEE 14th International Conference on: IEEE Conf., 20-24 February 2018. — P. 204 – 207.
 2. Yuri Onikienko, Conductive EMI Modeling of Half-Bridge GaN Power Stage/ Yuliia Makarenko, Yuri Onikienko, Vladimir Pilinsky, Oleksandr Dovzhenko // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2018 IEEE 38th International Conference on: IEEE Conf., 24–26 April 2018: proc. of conf. — [s.l.], 2018. — P. 567-571.
 3. Оникієнко Ю.О., Макаренко Ю.В. Комп’ютерне моделювання кондуктивних завад напівмостового вихідного каскаду на GAN-транзисторах / Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» № 1(31), 2018 – С.106-114.
 4. Y. Onykiienko, V. Pilinsky, O. Smolenska, V. Baran, V. Lazebnyi and N. Iakunina, “Analysis of EMI and Efficiency of the GaN and Si MOSFET converters,” 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 719-722.
 5. Ю.О. Оникієнко, В.В. Пілінський, П.В. Попович, В.С.Лазебний, О.І. Смоленська, В.С. Баран Моделювання режимів роботи та електромагнітних завад перетворювача на GaN транзисторах / Електротехніка і Електромеханіка №3, 2020 р. – c. 37-42

Третій рік навчання

Аспірант Тема дисертаційого дослідження Науковий керівник Наукові праці керівника за темою дисертаційного дослідження аспіранта
 Баранчук Олександра Олександрівна Удосконалення методів передавання відеоконтенту засобами електронних мультимедійних систем Власюк Ганна Григорівна, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Аnna Vlasyuk, Approaches and algorithms of virtual telecommunication networks analysis in UNetLab invironment / Аnna Vlasyuk,Olena Starkova, Kostiantyn Gerasymenko, Maksym Zemlianyi//2016 3rd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2016
 2. G. Vlasyuk, High frequency Half-Bridge GaN-based pulse generator / Y. Onikienko, G. Vlasyuk, N. Filipova, O. Marchenko, I. Shevchenko, P. Popovych // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2019 IEEE 39th International Conference on: IEEE Conf., 16–18 April 2019: proc. of conf. — [s.l.], 2019. — P. 700-703.
 3. Anna Vlasjuk, EMI Simulation of GaN Power Stage for Audio Class D Amplifiers / Yuri Onikienko, Anna Vlasjuk, Volodymyr Lazebnyi and Olga Gedz // International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018 IEEE 14th International Conference on: IEEE Conf., 20-24 February 2018. — P. 204 – 207
 Дамарад Анастасія Василівна Нові методи діагностики слуху людини Найда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Дамарад А.В., Найда С.А. Визначення резонансних частот слухової системи людини за допомогою об’єктивних методів дослідження слуху // Мікросистеми, Електроніка та Акустика. Т.24, №1, 2019. – C. 72-78. DOI: 10.20535/2523-4455.2019.24.1.165813
 2. S. Naida, V. Didkovsky, V. Zaets. Experimental Study into the Helmholtz Resonators’ Resonance Properties over a Broad Frequency Band // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, pp. 34-39, 1/5 (97), 2019. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.155417
 3. Kopytko Yuliia, Zaets Vitaliy, Naida Sergey, Didkovskyi Vitaliy, Damarad Anastasiia Research of the resonance properties of helmholtz resonators, ScienceRise, pp. 10-16, №4, 2020. 10.21303/2313-8416.2020.001389
 4. Sergey Naida, Vitalii Didkovsky, Nikita Naida, Olha Pavlenko. Objective Audiometry Based On The Formula Of The Middle Ear Parameter: A New Technique For Researches And Differential Diagnosis Of Hearing// Proc. of IEEE 39th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 425-428, 16-18 April 2019, Kyiv, Ukraine. DOI: 10.1109/ELNANO.2019.8783502
 5. 5. Найда М.С., Найда С.А., Дідковський В.С. Фізичні моделі барабанної перетинки середнього вуха людини // Мікросистеми, електроніка та акустика. – 2018. Том 23, №6, 2018. – C. 66-73. DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.6.154501
 Дворник Олександр Олександрович Методи та системи оцінки та корекції акустичних характеристик приміщень для публічних виступів Продеус Аркадій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. О. Дворник, А. Продеус, М. Дідковська, Д. Моторнюк, “Апаратно-програмний комплекс «Штучна голова». Частина 1. Коригування частотної характеристики тракту,” ISSN 2523-4447, Мікросистеми, електроніка та акустика, 2020, vol. 22, no. 1, сс. 56-64.
 2. О. Дворник, А. Продеус, М. Дідковська, Д. Моторнюк, “Апаратно-програмний комплекс «Штучна голова». Частина 2. Оцінювання розбірливості мови в аудиторіях,” Microsystems, Electronics and Acoustics, vol. 22, no. 3, 2020, pp. 48-55
 3. Продеус А.М., Котвицький І.В., Дідковська М.В., Дідковський В.С., Кухарічева К.А., Моторнюк Д.Є., Дворник О.О. Спосіб виявлення кліпування мовного та музичного сигналів // Патент UA 144291 U, МПК G01R 23/20, опубл. 25.09.2020.
 4. А. Продеус, А. Вітик, О. Дворник, І. Котвицький, О. Чайка, М. Ярошенко, Суб’єктивне оцінювання розбірливості мови на тлі шуму та реверберації. “Мікросистеми, електроніка та акустика”, том 23, № 2, 2018, с. 66-73, ISSN 2523-4447, DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.2.128820
 5. A. Prodeus, K. Bukhta, P. Morozko, O. Serhiienko, I. Kotvytskyi, O. Dvornyk, “Automated Subjective Assessment of Speech Intelligibility in Various Listening Modes,” ISSN 2523-4447. Microsystems, Electronics and Acoustics, 2018, vol. 23, no. 3, pp.49-57. DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.3.130367
 Зарецький Владислав Юрійович Вплив режимів роботи потужних п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів на їх механічну та теплову міцність Дрозденко Олександр Іванович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
 1. Bogdanova N.V., Leiko A.G., Naida S.A., Drozdenko A.I. Cylindrical Piezoceramic Radiator as a Complex Dynamic System // J. Nano- Electron. Phys., pp. 1-7, V.11, №6, 2019. https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2019/6/articles/jnep_11_6_06011.pdf
 2. O. Drozdenko, K. Drozdenko, L. Perchevska, “Methods for analyzing the thermal field of rod type piezoceramic electroacoustic transducers”, 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Conference Proceedings, pp. 750–753, 16–18 April, 2019, Kyiv, Ukraine. (Scopus)
 3. O. Drozdenko, K. Drozdenko, O. Leiko and L. Perchevska, “The Thermal Fields Analysis of Sealed Cylindrical Piezoceramic Electroacoustic Transducers Compensated Construction,” 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 815-819, doi: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088757. (Scopus)
 Козак Андрій Віталійович Методи та пристрої систем шумопеленгування малих повітряних об’єктів Коржик Олексій Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. О.Коржик, А. Козак Construction the device of acoustic noise air bearing\\ELNANO-2020 IEEE 40th International Conference on ELECTRОNICS AND NANOTECHNOLOGY, ЕLNANO 2020, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute – Ukraine ELNANO-2020,20-24 April, 2020 p..683-687
 2. Коржик О.В., Козерук С.О., та інш. Мультикомпонентна векторна акустична антена пристроїв виявлення і пеленгування Пат. № u 132160 U 2018 09649?. 6.09.2018, опубл.11.02.2019 р.
 3. Didkovskyi V.S..Kozeruk S.O.. Korzhyk O.V., Kostiuk R.. liahevich s., Kozak A Noise measurement of the multicopter UAV IEEE-2019APSAVD,ІЕЕЕ – 2019, 35-TH CONFERENCE. ELNANO. PP. 18-24 APRIL, KIYV. UKRAINE.
 4. Didkovskiy V.S., Korzhyk O.V., Leiko O.H., Naida S.A., Pavlenko O.V. Interferencial and Focused Acoustic Antennas Directivity: Handbook, recommended by the Scientific Council of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Minutes of meeting No. 6, June 12, 2017). – LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, 149 p. ISBN: 978-3-659-41076-5
Коржик Максим Олексійович Пристрої підводних телеметричних систем Найда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Нижник О.І., Лейко О.Г., Дерепа А.В., Найда С.А. Фізичні поля прийомновипромінюючих систем п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів: Том 2 – Плоскі системи з циліндричними перетворювачами (Рекомендовано до друку Вченою радою Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, протол №3 від 25 лютого 2020 р.). – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2020. – 276 с. ISBN: 978-966-489-495-8.
 2. Didkovskii V.S., Korzhyk O.V, Naida S.A. Operational energy range calculation of the “carrier-underwater vehicle” system on use of hydroacoustic communication channel in the shallow sea // Озброєння та військова техніка, 4(24), 2019.- С.56-64. DOI: 1034169/2414-0651.2019.3(23).56-64
 3. Vitalii Didkovskyi, Oleksii Korzhyk, Sergey Naida, Sergii Kurdiuk, Valeriia Nizhynska. About Peculiarities of Restricting the Energy Range of Action of Communication Underwater Systems in the Shallow Sea // Proc. of IEEE 40th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 22-24 April 2020, Kyiv, Ukraine. 10.1109/ELNANO50318.2020.9088781
 4. Bogdanova N.V., Leiko A.G., Naida S.A., Drozdenko A.I. Cylindrical Piezoceramic Radiator as a Complex Dynamic System // J. Nano- Electron. Phys., pp. 1-7, V.11, №6, 2019. https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2019/6/articles/jnep_11_6_06011.pdf
 5. 5. Filipova N.Y., Korzhik O.V., Chayka A.S., Korzhik M.O., Naida S.A., Naida А.S. Dynamics of Receiving Electroelastic Spherical Shell with a Filler // J. Nano- Electron. Phys., pp. 1-7, V.12, №4, 2020. DOI: 10.21272/jnep.12(4).04034
 Кутафін Юрій Володимирович Високочастотні напівпровідникові перетворювачі в складі відновлювальних джерел енергії Артеменко Михайло Юхимович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Артеменко М.Ю., Кутафін Ю.В., Михальський В.М., Поліщук С.Й., Чопик В.В., Шаповал І.А. Теорія миттєвої потужності багатофазних систем електроживлення з урахуванням резистивних параметрів лінії передачі. Технічна електродинаміка. 2019. №4. С.12–22. DOI: 10.15407/techned2019.04.012
 2. Artemenko M.Yu., Kutafin Yu.V., Mykhalskyi V.M., Chopyk V.V., Shapoval I.A., Polishchuk S.Y. Control Strategies for Three-Phase Three-Wire Shunt Active Filter in the Reference Frame of Two-Wattmeter Method. ELNANO-2020. Proceedings of the IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology. Kyiv. Ukraine. 22-24 April 2020. P.780–785. DOI: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088885
 3. Артеменко М.Ю., Кутафін Ю.В., Михальський В.М., Поліщук С.Й., Чопик В.В., Шаповал І.А. Енергоефективні стратегії силової активної фільтрації, що базуються на оптимальних декомпозиціях струмів навантаження та відповідних потужностей втрат. Технічна електродинаміка. 2020. №3. С.30–35. DOI: 10.15407/techned2018.05.052
 4. Пат. 142459 Україна, МПК (2006) Н02Р 9/00. Спосіб керування двофазним трипровідним паралельним активним фільтром трипровідної системи живлення / Артеменко М.Ю., Кутафін Ю.В., Михальський В.М., Поліщук С.Й., Чопик В.В., Шаповал І.А.– № u201910954 ; заявл. 06.11.2019 ; опубл. 10.06.2020, Бюл. №11/2020.
 5. Artemenko M.Yu., Kutafin Yu.V., Mykhalskyi V.M., Chopyk V.V., Shapoval I.A., Polishchuk S.Y. The Control Strategy for Railway Power Conditioner in the Reference Frame of Two-Wattmeter Method. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4. DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240778
 Чайка Олександр Сергійович Формування акустичного поля у хвилеводі Коржик Олексій Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Н.Ю. Філіпова, О.В. Коржик, С.А. Найда, А.С. Чайка, М.О. Коржик, А.С.Найда. Динаміка електропружної сферичної оболонки з заповнювачем при прийомі звуку // Journal of nano- and electronic physics Том 12, № 4, 2020, 04034-1-04034, -7
 2. Коржик О. В., Чайка О. С., Ніжинська В. В., Богданова Н. В., Позднякова О. М., Курдюк С. В. До питання розв’язку задачі випромінення звуку сферою в обмежених рідинних просторах хвилеводного типу Том 27 № 3 (2020)С.- 85-95.
 3. Olekcii KORZHYK, Vitalii DIDKOVSKYI, Sergii KURDIUK, Olha PAVLENKO, «Features of the Dual-Frequency Acoustic Signal Velocity in the Shallow Sea», Romanian Journal of Acoustics and Vibration, Vol 16 No 2 2019, 96-105.

Четвертий рік навчання

Аспірант Тема дисертаційого дослідження Науковий керівник Наукові праці керівника за темою дисертаційного дослідження аспіранта
 Біда Дмитро Вячеславович Методи розрахунку звукоізоляції багатошарових конструкцій Дідковський Віталій Семенович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Didkovskyi V.,Zaets V., Kotenko S. Improvement of the efficiency of noise protective screens due to sound absorption. Technology audit and production reserves,2020, 3(1 (53)), 11-15.
 2. Didkovskiy V., Zaets V., Kotenko S. Revealing the effect of rounded noise protection screens with finite sound insulation on an acoustic field around linear sound sources. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021 1(5),16-22
 3. Продеус А.,Дидковский В., Дидковская М. Акустическая экспертиза и коррекция коммуникационных каналов.- LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, ISBN: 978-3-330-04591-0, 364 c.
 Волков Денис Дмитрович Нелінійні моделі електро-акустичних перетворювачів Дідковський Віталій Семенович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. В.С.Дідковський, З.Т.Гусак, А.Г.Лейко, А.В.Дерепа. Фізичні поля прийомо-випромінюючих систем п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів: Том 1. Ціліндричні перетворювачі із зовнішнім акустичним екраном: Монографія. – Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 312 с. ISBN 978-617-7621-33-0.
 2. Didkovskiy V.S., Korzhyk O.V., Leiko O.H., Naida S.A., Pavlenko O.V. Interferencial and Focused Acoustic Antennas Directivity: Handbook, recommended by the Scientific Council of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Minutes of meeting No. 6, June 12, 2017). – LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, 149 p. ISBN: 978-3-659-41076-5
 3. Kopytko Yuliia, Zaets Vitaliy, Naida Sergey, Didkovskyi Vitaliy, Damarad Anastasiia Research of the resonance properties of helmholtz resonators, ScienceRise, pp. 10-16, №4, 2020. 10.21303/2313-8416.2020.001389
 4. Волков Д.С. Знаходження фізичних параметрів електродинамічного перетворювача методом використання параметра BL та методом доданої маси, Мікросистеми, Електроніка та Акустика.-2019,6(24),С.65-68.
 5. Дідковський В. С.,Гладких Н.Д. Розповсюдження двохімпульсного інформаційного повідомлення в плоскопаралельному хвилеводі з ідеальними границями.Bulgarian journal for Engineering design,Issue 31,2017,P.78-85.
Курдюк Сергій Вікторович Особливості формування інформаційного гідроакустичного каналу в мілкому морі Коржик Олексій Володимирович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Maksim Oleksiyovich Korzhyk, Sergii Viktorovich Kurdiuk, Olexiy Volodymyrovych Korzhyk, «Імпедансні характеристики пласко-паралельного акустичного хвилеводу з комбінованими границями при порушенні його двохчастотним сигналом», МІКРОСИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОНІКА ТА АКУСТИКА, 2018 рік, Том23 №3
 2. Maksim Oleksiyovich Korzhyk, Sergii Viktorovich Kurdiuk, Olexiy Volodymyrovych Korzhyk, «Імпедансні характеристики пласко-паралельного акустичного хвилеводу з акустично м`якими границями при збудженні його двохчастотним сигналом», МІКРОСИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОНІКА ТА АКУСТИКА, 2018 рік, Том23 №4.
 3. O. Korzhyk, V. Didkovskyi, S. Kurdiuk, O. Pavlenko, «On the Formation of Field of Sound Intensity in the Shallow Sea Conditions», 2019 IEEE 39-я Международная конференция по электронике и нанотехнологиям (ELNANO), 2019 рік, стор 626-630. (SCOP).
 4. Olekcii Volodimirovich KORZHYK, Vitalii DIDKOVSKYI, Sergii KURDIUK, Olha PAVLENKO, «Features of the Dual-Frequency Acoustic Signal Velocity in the Shallow Sea», Romanian Journal of Acoustics and Vibration, Vol 16 No 2 2019, p96-105. (SCOPUS).
Кухарічева Катерина Андріївна Підвищення робастності систем автоматичного розпізнавання мови до дії завад Продеус Аркадій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Продеус А.М., Котвицький І.В., Дідковська М.В., Дідковський В.С., Кухарічева К.А., Моторнюк Д.Є., Дворник О.О. Спосіб виявлення кліпування мовного та музичного сигналів // Патент UA 144291 U, МПК G01R 23/20, опубл. 25.09.2020.
 2. A. Prodeus, M. Didkovska, K. Kukharicheva, D. Motorniuk, “Two Simplified Models of Early Sound Reflections in a Room”, Electronics and Control Systems, No. 3(65), 2020, pp. 79-87. DOI: 10.18372/1990-5548.65.14991, ISSN 1990-5548
 3. A. Prodeus, I. Kotvytskyi, M. Didkovska and K. Kukharicheva, “Kurtosis and Normalized Variance as Measures of Speech Signals Clipping Value,” Electronics and Control System, No. 4(62), 2019, p.24-32
 4. Prodeus A. Similarities and Differences of Speech Recognition Accuracy and Speech Quality Measures Behavior. – AASCIT Communications, Volume 3, Issue 1, Jan. 27, 2016 online. – P. 32-42.
 5. A. Prodeus, K. Kukharicheva, “Accuracy of Automatic Speech Recognition System Trained on Noised Speech,” Electronics and Control Systems, No.3(49), 2016. – P. 11-16. ISSN: 1990-5548
 Ляшко Дарія Олександрівна Застосування сфокусованого ультразвуку для диференційної діагностики слуху людини Найда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Корнацький В.М., Найда С.А., Стеблюк В.В., та інш. Стресс-асоційовані розлади в умовах збройного конфлікту: Монографія (Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров’я України). Дніпро: Акцент ПП, 2019. -324 с. ISBN: 978-966-921-219-1.
 2. Didkovskiy V.S., Korzhyk O.V., Leiko O.H., Naida S.A., Pavlenko O.V. Interferencial and Focused Acoustic Antennas Directivity: Handbook, recommended by the Scientific Council of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Minutes of meeting No. 6, June 12, 2017). – LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, 149 p. ISBN: 978-3-659-41076-5
 3. Найда С.А., Ляшко Д.О. Експериментальне дослідження сфокусованої ультразвукової системи для диференційної діагностики слуху людини // Мікросистеми, електроніка та акустика. – 2018. Том 23, №3, 2018. – С. 58-64. DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.3.134958
 4. Ляшко Д.О., Найда С.А. Дослідження спектрів складних аудіо-сигналів та методика музичної терапії // Електронна та акустична інженерія. – 2019. – № 2, Т.2. – С. 58-62. http://feltran.kpi.ua/article/download/163388/166011
 5. Sergey Naida, Olha Pavlenko. Coupled Circuits Model in Objective Audiometry // Proc. of IEEE 38th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 281-286, 24-26 April 2018, Kyiv, Ukraine. DOI: 10.1109/ELNANO.2018.8477557
Шишкова Катерина Андріївна Акустичні технології управління поведінкою біологічних об’єктів і їх практична реалізація Лейко Олександр Григорович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
 1. Шишкова, К. А. Випромінювання звуку циліндричним п’єзокерамічним перетворювачем з радіальною поляризацією і жорстким екраном / Шишкова К. А., Лейко О. Г. // Мікросистеми, Електроніка та Акустика : науково-технічний журнал. – 2019. – Т. 24, № 4(111). – С. 68–73. – Бібліогр.: 11 назв.
 2. Oleksandr Hryhorovych Leiko, Yaroslav Ivanovych Starovoit, Serhii Viktorovich Kurdiuk, «Фізичні поля циліндричних гідроакустичних антен з екраном і циліндричними п’єзокерамічними випромінювачами з радіальною поляризацією», МІКРОСИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОНІКА ТА АКУСТИКА, 2018 рік, Том23 №1.
 3. Нижник О.І., Лейко О.Г., Дерепа А.В., Найда С.А. Фізичні поля прийомновипромінюючих систем п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів: Том 2 – Плоскі системи з циліндричними перетворювачами (Рекомендовано до друку Вченою радою Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, протол №3 від 25 лютого 2020 р.). – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2020. – 276 с. ISBN: 978-966-489-495-8.
 4. Дерепа А.В., Лейко О.Г., Дрозденко О.І, Святненко А.О. Про вплив конструкційних елементів гідроакустичних випромінювачів з внутрішніми екранами на акустичні властивості гідроакустичних станцій, Озброєння та військова техніка Т.25, №1, 2020, с. 89-95. DOI: 1034169/2414-0651.2020.1(25).89-95.
 5. Derepa А. V., Каnishchev V. V., Leiko О. G., Shishkova K. А., Sviatnenko А. О. Influence of physical characteristics of responsible ridins on electric authorities of hydroacoustic radiator with internal screens //WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT. – 2020. -№3(27). -p.77-84.