Сертифікатні програми впроваджуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського як профілізаційна складова або доповнення до освітніх програм, що реалізуються в Університеті, для задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти та зовнішніх слухачів, поглиблення професійних компетентностей, як одна з форм більш гнучкого реагування на актуальні потреби ринку праці та високотехнологічного бізнесу.

Функціонування сертифікатних програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського обумовлюється Положенням про сертифікатні програми Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

На кафедрі Акустичних мультимедійних та Електронних Систем функціонує декілька сертифікатних програм. Оскільки спеціальність 171 Електроніка має дуже широке коло застосування, то сертифікатні програми формують певний вектор освіти студента. Перевага наявності таких програм в тому, що вони є вільними до вибору студентом (тобто кожен здобувач вищої освіти сам формує свій професійний шлях), а з іншої сторони вони побудовані у співпраці з стейкхолдерами та містять саме ті питання, які потребує ринок праці.

Наші сертифікатні програми можна розділити на дві групи – до першої групи відносяться сертифікатні програми ОР бакалавр, які допомагають підкреслити / поглибити фахові компетенції студента за певним напрямком його майбутньої професії; до другої групи відносяться сертифікатні програми з елементами дульної освіту з нашими партнерами.

“Фахові” сертифікатні програми

ОР – бакалавр

Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Сертифікатні програми з компанією AJAX Systems

ОР – бакалавр

ОР – магістр

Сертифікатні програми з компанією Radio Band

ОР – магістр