Вступ на ОР магістр2021-08-02T13:58:36+02:00

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Acoustic electronic system and technologies of acoustic information processing
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28777

Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic systems of multimedia and internet of things technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28665

Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Освітньо-наукові програми

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Acoustic electronic system and technologies of acoustic information processing
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31206

Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic systems of multimedia and internet of things technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31205

Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Дати фахових випробувань та консультацій

Спеціальність Освітня програма Дата, час, місце проведення фахового випробування Дата, час, місце проведення консультації
171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації (ОНП, ОПП) 27.07.2021, 12:00, 209-12 (І сесія) 26.07.2021, 12:00, 209-12 (І сесія)
29.07.2021, 11:00, 209-12 (ІІ сесія) 28.07.2021, 11:00, 209-12 (ІІ сесія)
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей (ОНП, ОПП) 28.07.2021, 11:00, 223-12 (І сесія) 27.07.2021, 11:00, 223-12 (І сесія)
30.07.2021, 11:00, 223-12 (ІІ сесія) 29.07.2021, 11:00, 223-12 (ІІ сесія)

Більш докладно розклад роботи атестаційної комісії ФЕЛ можна переглянути за посиланням.

Розклад фахових випробувань за спеціальностями ФЕЛ можна переглянути тут.

COVID-19

До уваги вступників у магістратуру! На вступне фахове випробування вступник повинен мати при собі :
а) засіб індивідуального захисту з переліку рекомендованих МОЗ;
б) письмове приладдя ;
в) паспорт або інший дійсний документ, який засвідчує особу ;
г) реєстраційну картку ЄВІ з проставленною відміткою про явку на ЄВІ.

Основні дати

Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ 11 травня – 03 червня 1800
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Терміни прийому заяв та документів 15 липня – 23 липня 1800
Вступні
випробування
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 30 червня

(додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

Фахові 24-30 липня

(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 07 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 14 серпня
Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням
за кошти фізичних та юридичних осіб
12 серпня;
не пізніше 19 серпня.

Конкурсний бал

При вступі для здобуття ступеня магістра конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA –
чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень. Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як
середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається  таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Складник творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

RT= ∑rjnj,

де: rj – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею); nj – кількість творчих досягнень j-го рівня.

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Результати творчої роботи студента* Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. Університетський
r1 = 0,5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2021». Всеукраїнський
r2 = 1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «Future of Ukraine 2021». Міжнародний
r3 = 2

* 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.
2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями(освітніми програмами)).

Єдиний Вступний Іспит (ЄВІ)

Вступникам до магістратури потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі ЗНО. Також у 2021 році приймається сертифікат ЄВІ 2020 року.

УВАГА!!! Реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови здійснюватиметься з 11 травня до 03 червня включно!

Реєстрація відбуватиметься виключно дистанційно з використанням системи «Електронний кампус» для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського цього року та з використанням електронної пошти для випускників попередніх років.

Рекомендуємо всім вступникам, які завершують навчання у інших закладах освіти зареєструватись для складання ЄВІ та ЄФВВ за місцем вашого навчання – це спростить процедуру вам та нам.

Радимо підготувати скан-копії таких документів (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати .jpg, .pdf):
— паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);
— облікова картка платника податків;
— особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi).

Процедура реєстрації на ЄВІ з іноземної мови для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського поточного року (докладно тут)

Процедура реєстрації на ЄВІ з іноземної мови для вступників, які завершили навчання в попередні роки або закінчили інший ЗВО (докладно тут)

Перелік документів, які подають вступники для реєстрації на ЄВІ:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього  — за наявності (оригінал та копії);
  • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
  • 2 кольорові фотографії 3х4.

Увага!!! Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Фаховий іспит

Перелік дисциплін комплексного випробування за освітньою програмою “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації”:

1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів

Перелік дисциплін комплексного випробування за освітньою програмою “Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей”:

1. Теорія електричних кіл
2. Системи радіо- та телевізійного мовлення
3. Цифрові технології в телебаченні та кінематографії
4. Технічні засоби кінематографії

З програмами фахових вступних випробувань можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ

Навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Вартість навчання – другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Вартість одного року навчання, грн

Очна (денна) форма навчання

Заочна форма навчання

17 Електроніка
та телекомунікації

171 Електроніка

20200

11300