ОНП “Електроніка” була розглянута та затверджена на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського” (протокол №5 від 11.04.2016). Індивідуальність ОНП полягає у поєднанні ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки в межах освітньої складової, а також забезпечення наукової діяльності здобувачів в напрямках дослідження пристроїв та систем силової, функціональної електроніки, її фізичних основ, акустоелектроніки, технологій Інтернету речей, систем інтелектуального керування для MicroGrid та SmartGrid.
Враховуючи те, що ОНП за своїм покликанням, функціями, програмними результатами навчаннями спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих професіоналів з електроніки для їх успішної подальшої професійної та наукової діяльності на світовому рівні в області прикладної електроніки та акустики, робочою групою науково-методичної комісії спеціальності 171 було розроблено нову чинну редакцію ОНП, яка затверджена на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №6 від 07.09.2020) і введена в дію наказом ректора №1/282 від 17.09.2020.
Важливість підготовки здобувачів освіти за третім рівнем вищої освіти визначається тим фактором, що в Україні активно працюють провідні українські та міжнародні компанії у сфері розробки, проектування, виробництва та модернізації акустичних мультимедійних електронних систем та електронних пристроїв з різним ступенем системної інтеграції. Серед таких компаній варто відзначити AJAX Systems, Ультракон-сервіс, MAG Audio та інші.
Важливою особливістю роботи цих великих компаній є приділення значної уваги науково-дослідному напрямку, формуванню власних дослідницько-технічних робочих груп. Для реалізації цього є потужна матеріально-технічна база, матеріальні та кадрові резерви. Це призводить до високого попиту на фахівців спеціальності 171 і забезпечує 100% працевлаштування випускників.
Освітня складова ОНП забезпечує підготовку та залучення здобувачів до педагогічної діяльності у ЗВО. Значна кількість (близько 80%) випускників залишаються працювати в університеті або працюють в інших університетах України та Європи.

Відповідно до Наказу № НГФ/51/2022 від 17.05.2022 р.”Про встановлення вартості навчання на 2022/2023 навчальний рік”, вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, для вступників 2022 року становить:

Роки підготовки Вартість одного року підготовки, грн.
1 44 900
2 44 900
3 34 500
4 34 500