Освітня програма “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації”

Сертифікатна програма “Методи та засоби комп’ютерної обробки акустичних сигналів”

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС/годин Форма підсумкового контролю Семестр
Вибіркові освітні компоненти
Теорія випадкових процесів 4 / 120 залік 5
Основи комп’ютерної обробки музики та мови 4 / 120 залік 6
Основи комп’ютерної обробки акустичних сигналів та завад 4 / 120 залік 6
Пристрої реєстрації та відображення інформації 4 / 120 залік 7
Комп’ютерні акустичні системи 4 / 120 залік 8
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС

Сертифікатна програма “Методи та технічні засоби акустичного неруйнівного контролю”

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС/годин Форма підсумкового контролю Семестр
Вибіркові освітні компоненти
Основи дефектології 4 / 120 залік 5
Основи неруйнівного контролю 4 / 120 залік 6
Акустичні методи неруйнівного контролю 4 / 120 залік 6
Проектування апаратури для акустичного неруйнівного контролю 4 / 120 залік 7
Прилади та системи неруйнівного контролю 4 / 120 залік 8
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС

Сертифікатна програма “Медична акустика”

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС/годин Форма підсумкового контролю Семестр
Вибіркові освітні компоненти
Акустика слуху та мовотворення 4 / 120 залік 5
Акустичні пристрої контролю та реабілітації слуху та мови 4 / 120 залік 6
Апаратні акустичні методи пасивної діагностики 4 / 120 залік 6
Акустичні прилади терапії і хірургії 4 / 120 залік 7
Акустичні широкосмугові діагностичні прилади та системи 4 / 120 залік 8
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС

Сертифікатна програма “Акустика просторів та акустичний моніторинг”

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС/годин Форма підсумкового контролю Семестр
Вибіркові освітні компоненти
Акустика ландшафтів та приміщень 4 / 120 залік 5
Акустичне проектування приміщень 4 / 120 залік 6
Акустична екологія 4 / 120 залік 6
Акустична сертифікація приміщень 4 / 120 залік 7
Акустичний моніторинг 4 / 120 залік 8
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС

Освітня програма “Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей”

Сертифікатна програма “Засоби та технології створення і оброблення візуального контенту для кіноіндустрії”

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС/годин Форма підсумкового контролю Семестр
Вибіркові освітні компоненти
Основи оброблення цифрових фотографій 4 / 120 залік 5
Основи оброблення тривимірних зображень та елементів комп’ютерної графіки в кіноіндустрії 4 / 120 залік 6
Основи відеозйомки 4 / 120 залік 6
Програмні засоби підготовки візуального контенту 4 / 120 залік 7
Засоби та технології створення комп’ютерних візуальних ефектів в кіно 4 / 120 залік 8
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС

Сертифікатна програма “Технології та засоби звукозапису і основи звукорежисури”

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС/годин Форма підсумкового контролю Семестр
Вибіркові освітні компоненти
Основи звукотехніки 4 / 120 залік 5
Апаратно-програмні засоби оброблення звуку 4 / 120 залік 6
Звукотехнічні засоби мультимедійних систем 4 / 120 залік 6
Апаратно-студійні комплекси 4 / 120 залік 7
Технології звукозапису 4 / 120 залік 8
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС

Сертифікатна програма “Електронні системи телебачення та мультимедіа”

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС/годин Форма підсумкового контролю Семестр
Вибіркові освітні компоненти
Оптика та світлотехніка телевідеосистем 4 / 120 залік 5
Системи цифрового телебачення 4 / 120 залік 6
Кінцеві пристрої мультимедійних систем 4 / 120 залік 6
Цифрові технології в телебаченні 4 / 120 залік 7
Реєстрація надвеликих обсягів мультимедійної інформації 4 / 120 залік 8
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС

Сертифікатна програма “Системи та технології розповсюдження мультимедійного контенту”

Компоненти сертифікатної програми Кількість кредитів ЄКТС/годин Форма підсумкового контролю Семестр
Вибіркові освітні компоненти
Структуровані мережі передавання даних 4 / 120 залік 5
Приймально-передавальні пристрої безпроводових систем 4 / 120 залік 6
Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії передавання мультимедійної інформації 4 / 120 залік 6
Технології мобільного зв’язку 5 покоління 4 / 120 залік 7
Кінцеві пристрої абонентського доступу 4 / 120 залік 8
Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 20 кредитів ЄКТС