Другий (магістерський) рівен ОП2024-01-05T15:14:02+02:00
Графік навчального процесу 2022-2023 н.р., магістри ОНП та ОПП 1 рік
Графік навчального процесу 2022-2023 н.р., магістри ОНП 2 рік

Освітня програма

Освітньо-професійні програми

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Acoustic electronic system and technologies of acoustic information processing
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28777

Акредитаційний сертифікат НАЗЯВО

Опис освітньої програми (2022) україномовна версія
Опис освітньої програми (2022) англомовна версія
Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic systems of multimedia and internet of things technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28665

Акредитаційний сертифікат НАЗЯВО

Опис освітньої програми (2022) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Освітньо-наукові програми

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53269

Опис освітньої програми (2022) україномовна версія
Опис освітньої програми (2022) англомовна версія

Навчальні плани

Освітньо-професійна програма

Робочі-навчальні плани

Освітньо-професійна програма

Освітньо-наукова програма

Відомості самооцінювання

Освітньо-професійна програма

Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Освітньо-професійна програма

Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Освітньо-наукова програма

Електроніка

Заплановано на 2023-2024 навчальний рік

Каталоги вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу студенти зобов’язані обрати в системі «Електронний кампус».

Каталоги містять анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

З кафедральними каталогами вибікових дисциплін можна ознайомитися на сторінці Вибіркових дисциплін

Склади ЕК у 2023-2024 н. р.

Освітньо-професійні програми

ЕК №17.11
Голова комісії: Найда С. А., проф. д.т.н. зав, каф. АМЕС
Члени комісії:

  • Дідковський В. С., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
  • Дрозденко О. І., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС
  • Лазебний В. С., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС

Секретар: Цюпцюн В. Б., інж. І кат. каф. АМЕС

ЕК №17.10
Голова комісії: Найда С. А., проф. д.т.н. зав. каф. АМЕС
Члени комісії:

  • Коржик О. В., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
  • Попович П. В., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС
  • Розорінов Г. М., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС

Секретар: Гузенко Л. Ю., інж. І кат. каф. АМЕС

Освітньо-наукові програми

ЕК №17.13
Голова комісії: Найда С. А., проф. д.т.н. зав. каф. АМЕС
Члени комісії:

  • Дрозденко О. І., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС
  • Попович П. В., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС
  • Продеус А.М., д.т.н., проф., проф. каф. АМЕС

Секретар: Цюпцюн В. Б., інж. І кат. каф. АМЕС

Магістерські дисертації

З магістерськими дисертаціями наших студентів можна ознайомитись на сайті офіційного електронного каталогу КПІ ім. Ігоря Сікорського за ПОСИЛАННЯМ