Другий (магістерський) рівен ОП2021-08-26T22:54:35+02:00

Освітня програма

Освітньо-професійні програми

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Acoustic electronic system and technologies of acoustic information processing
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28777

Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic systems of multimedia and internet of things technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28665

Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Освітньо-наукові програми

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Acoustic electronic system and technologies of acoustic information processing
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31206

Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Спеціальність 171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic systems of multimedia and internet of things technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31205

Опис освітньої програми (2021) україномовна версія
Опис освітньої програми (2021) англомовна версія
Опис освітньої програми (2018)

Каталоги вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу студенти зобов’язані обрати в системі «Електронний кампус».

Каталоги містять анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Склади ЕК у 2020-2021 н.р.

Освітньо-професійні програми

ЕК №17.11
Голова комісії: Найда С. А., проф. д.т.н. зав, каф. АМЕС
Члени комісії:

 • Лейко О. Г., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
 • Дідковський В. С., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
 • Філіпова Н. Ю., к.т.н. ст. викладач каф. АМЕС

Секретар: Цюпцюн В. Б., інж. І кат. каф. АМЕС

ЕК №17.14
Голова комісії: Найда С. А., проф. д.т.н. зав. каф. АМЕС
Члени комісії:

 • Розорінов Г. М., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
 • Коржик О. В., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
 • Швайченко В. Б., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС

Секретар: Комарова Т. М., інж. І кат. каф. АМЕС

Освітньо-наукові програми

ЕК №17.12
Голова комісії: Найда С. А., проф. д.т.н. зав. каф. АМЕС
Члени комісії:

 • Дрозденко О. І., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС
 • Дідковський В. С., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
 • Лазебний В. С., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС

Секретар: Цюпцюн В. Б., інж. І кат. каф. АМЕС

ЕК №17.15
Голова комісії: Найда С.А., проф. д.т.н. зав. каф. АМЕС
Члени комісії:

 • Власюк Г. Г., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
 • Продеус А. М., проф. д.т.н. проф. каф. АМЕС
 • Лазебний В. С., доц. к.т.н. доц. каф. АМЕС

Секретар: Комарова Т. М., інж. І кат, каф. АМЕС