Засновницька наукова школа “Електроніка та акустика”

Об’єкт дослідження – основні фізичні процеси та явища, на яких ґрунтується функціонування електронних приладів, пристроїв і систем, мікро- та наноелектронні системи, електроакустичне перетворення енергії, аналогові та цифрові компоненти, інформаційна електроніка, процеси та системи збирання, зберігання, захисту, оброблення, передавання інформації.

Передумови та виникнення наукової школи. Кінець 50-х – початок 60-х років XX століття ознаменувався бурхливим розвитком електроніки. У цей час відкривалось багато електронних підприємств, для яких були потрібні кваліфіковані фахівці, що й стало передумовою створення профільного факультету. Підготовку затребуваних, насамперед промисловістю і науковими установами, інженерних кадрів з електроніки та акустики у КПІ проводили видатні вчені В. В. Огієвський (радіоелектроніка), М. М. Некрасов (фізика і техніка діелектриків та напівпровідників), Л. Д. Розенберг (звукові системи), М. І. Карновський (гідроакустика), О. М. Бал (запис та відтворення звуку для кінематографії), Г. С. Векслер (пристрої електроживлення), В. В. Лавриненко (винахідник п’єзодвигуна) та інші. Справу успішно продовжують на факультеті електроніки, який вдало об’єднує галузі електроніки та акустики, сучасні наукові школи з мікро- і наноелектронних систем, мікрохвильової діелектричної спектроскопії, прикладної акустики, технологій та систем оброблення й передавання аудіовізуальної інформації.

Вчителями керівників сучасних наукових шкіл були М. М. Некрасов (напрям досліджень – фізика твердого тіла), М. А. Павловський (теорія коливань складних технічних систем), В. Г. Абакумов (звукотехніка), В. С. Руденко (промислова електроніка та перетворювальна техніка).

У межах засновницької наукової школи «Електроніка та акустика», на кафедрі акустичних та мультимедійних електронних систем, сформувалися й отримали розвиток такі наукові школи:

Прикладна акустика

Керівник – д-р техн. наук, проф. В.С. Дідковський.

Об’єкт дослідження – акустичні технології та засоби їх технічної реалізації в рідинних, газоподібних середовищах та у твердому тілі, акустичні технології медичного застосування і засоби їх технічної реалізації, технології обробки акустичної інформації та акустичного моніторингу середовища; воєнні технології та системи для національної безпеки, безпеки державного кордону.

Наукова школа нині представлена 30 вченими (докторів наук – 6, кандидатів наук і докторів філософії – 12).

В межах наукової школи функціонують наступні наукові групи:

Керівник групи — д-р техн. наук, проф. Найда Сергій Анатолійович

Ключові учасники групи:

 • д-р техн. наук, проф. Дідковський В. С.
 • д-р техн. наук, проф. Коржик О. В.
 • канд. техн. наук, доц. Дрозденко О. І.
 • канд. техн. наук, доц. Дрозденко К. С.
 • канд. техн. наук, доц. Желяскова Т. М.
 • канд. техн. наук, доц. Оникієнко Ю. О.
 • канд. техн. наук, доц. Попович П. В.
 • канд. техн. наук, доц. Філіпова Н. Ю.
 • доктор філософії Паренюк Д. В.

Аспіранти:

 • Дарчук А. В.
 • Найда М. С.

Магістри:

 • Клюшниченко Г. А.
 • Найда А. С.
 • Пареннюк А. В.
Керівник групи — д-р техн. наук, проф. Продеус Аркадій Миколайович

Ключові учасники групи:

 • канд. техн. наук, доц. Гребінь О. П.

Аспіранти:

 • Дворнік О. О.

Магістри:

 • Найда А. С.
Керівник групи — канд. техн. наук, доц. Богданов Олексій Вікторович

Ключові учасники групи:

 • д-р техн. наук, проф. Дідковський В. С.
 • канд. техн. наук Нижник О. І.
 • канд. техн. наук Старовойт Я. І.

Технології та системи оброблення та передавання аудіовізуальної інформації

Керівник – д-р техн. наук, проф. Г.М. Розорінов.

Об’єкт дослідження – фундаментальні дослідження та прикладні розробки у галузі електронних систем мультимедіа та Інтернету речей, а також науково-технічні розробки запам’ятовувальних пристроїв надвеликої ємності, високошвидкісних волоконно-оптичних систем зв’язку.

Наукова школа нині представлена 26 вченими (докторів наук – 4, кандидатів наук і докторів філософії – 11).

В межах наукової школи функціонують наступні наукові групи:

Керівник групи — д-р техн. наук, проф. Розорінов Георгій Миколайович

Ключові учасники групи:

 • д-р техн. наук, проф. Власюк Г. Г.
 • канд. техн. наук, доц. Макаренко В. В.
 • канд. техн. наук, доц. Трапезон К. О.
 • Скрипаль О. Ю.
 • Чайка О. С.

Аспіранти:

 • Сірченко І. А.

Керівник групи — канд. техн. наук, проф. Пілінський Володимир Володимирович

Ключові учасники групи:

 • канд. техн. наук, доц. Лазебний В. С.
 • канд. техн. наук, доц. Макаренко В. В.
 • канд. техн. наук, доц. Оникієнко Ю. О.
 • канд. техн. наук, доц. Попович П. В.
 • канд. техн. наук, доц. Швайченко В. Б.