Затверджено постановою президії ВАК України від 14.06.07р. № 47-08/6

ПАСПОРТ
спеціальності 05.09.08 “Прикладна акустика та звукотехніка”

І.  Формула спеціальності

Прикладна акустика та звукотехніка – галузь науки і техніки, що досліджує та встановлює фізичні принципи та закономірності створення, функціонування та впровадження приладів, заснованих на особливостях розповсюдження звукових сигналів в електричні сигнали і навпаки в інфразвуковому, звуковому, та ультразвуковому діапазонах частот в мультимедійних середовищах та створює технології застосування цих приладів та ефектів, з ними пов’язаних.

ІІ.  Напрямки досліджень

 1. Вивчення закономірностей та дослідження властивостей мультимедійного поширення акустичних хвиль у газах, рідинах та твердих тілах та застосування ефектів, пов’язаних із поширенням акустичних хвиль (кавітація, дифузія).
 2. Вивчення закономірностей та дослідження загальних принципів, явищ та ефектів, перетворення акустичних сигналів в електричні і навпаки; розробка нових методів, приладів та систем, включаючи дослідження і розроблення загальних властивостей датчиків та нових матеріалів для перетворювачів електроакустичних та звукотехнічних систем.
 3. Дослідження, розробка, оптимізація технологій і приладів синтезу, кодування компресії, захисту, реєстрації, відтворення й корекції електроакустичних та звукових сигналів із використанням ефектів акустики (локація, зв’язок, телеметрія, дефектоскопія, молекулярна акустика).
 4. Дослідження та розробка технологій і приладів; створення реального звукового оточення для масових аудиторій окремих персоналій; моделювання акустичних властивостей слухового та мовного апаратів, психоакустичних механізмів, що лежать в основі сприйняття звукового сигналу людиною; розроблення коригуючих засобів відновлення слуху.
  • Електроакустичні та звукотехнічні вимірювання, вимірювальні прилади та стенди;
  • Елекроакустична сумісність технічних систем;
  • Електромагнітна і акустична сумісність звукотехнічних систем, моделювання паразитних каналів поширення сигналів звуковового діапазону;
  • Розробка засобів притлумлення та захисту від витоку в діапазоні частот електроакустичних та звукових сигналів.

ІІІ.  Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступіні

Технічні науки