Професор, доктор технічних наук. Член Американскої асоціації з науки та технологій (American Association for Science and Technology). Співавтор 2 монографій та 3-х навчальних посібників.

Викладає дисципліни: “Методи обробки акустичних сигналів”, “Комп’ютерна обробка акустичних сигналів”, “Захист акустичної інформації”, “Оцінювання якості та розбірливості мовних сигналів”

Наукові інтереси: цифрова обробка сигналів й зображень; розпізнавання образів; комп’ютерна підтримка прийняття рішень; комп’ютерна обробка мовленнєвих та музичних сигналів; аналіз та застосування ймовірнісних характеристик мовленнєвих та музичних сигналів; акустична експертиза каналів мовленнєвої комунікаії; методи й алгоритми кодування та корекції мовних сигналів

Системи автоматичного розпізнавання мови

Системи автоматичного розпізнавання мови дозволяють швидко виявляти заздалегідь задані ключові слова й, таким чином, оцінювати лояльність телефонних співрозмовників


Доцент, кандидат технічних наук

Викладає дисципліни: “Акустичні прилади та системи”, “Проектування акустичних приладів та систем”, “Проектування акустичних медичних приладів та апаратів”. Практичні заняття проводить з використанням комп’ютерних технологій та програмних середовищ Мatlab, Adobe Audition. Наукові інтереси: розробка ефективних ультразвукових перетворювачів, адаптивні ультразвукові системи вимірювання відстані та рівня, охоронні пристрої, акустичні методи вимірювання фізичних характеристик будівельних матеріалів та конструкцій, гідроакустичні вимірювання.

Акустичні елементи охоронних систем

Датчики розбиття скла є важливим елементом систем охорони приміщень. Вони конструюються таким чином, щоб урахувати акустичні особливості приміщень, а також товщину й кількість стекол


Закінчив навчання на кафедрі 2008 р. Працює інженером в Київському Центрі слухомовної реабілітації НВП «ВАБОС». Є фахівцем з налагоджування кохлеарних систем та слухових апаратів

Ідентифікація співрозмовників

При акустичній експертизі магнітофонних записів потрібно з’ясувати не тільки зміст розмови, але й ідентифікувати співрозмовників. Для рішення цього складного науково-технічного завдання сьогодні використовуються потужні алгоритми й устаткування


Професор, доктор технічних наук

Викладає дисципліни: “Акустичні антени”, “Акустична екология”, “Теоретичні основи акустики”, “Шуми та вібрації”. Сфера наукових інтересів: задачі стаціонарної гідроелектропружності; розробка акустичних приладів та систем; хвильові задачі гідроакустики.

Cистеми таємного запису мови

Електроакустичні системи таємного запису мови широко використовуються для здобуття розвідувальних даних

 

Увага! Щойно із друку вийшла монографія:

Продеус А., Дидковский В., Дидковская М. Акустическая экспертиза и коррекция коммуникационных каналов. Монографія. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, ISBN: 978-3-330-04591-0

Співробітники кафедри приймали участь у створенні наступних книг:

 1. “Проектирование ограждающих конструкций с оптимальными звуко- и виброизоляционными свойствами” (Дідковський В.С., Карачун В.В., Заборов В.І, 1991)
 2. “Методы расчета динамических систем” (Карачун В.В., Дідковський В.С., 1992)
 3. “Енергозабезпечення електронної апаратури” (Пілінський В.В., Родіонова М.В.,Рибін О.І., Геранін В.О., Демура В.А., 1994)
 4. “Основы динамики ограждающих конструкций” (Карачун В.В., Дідковський В.С., 1995)
 5. “Шум і вібрація” (Дідковський В.С., Маркелов П.О., 1995) – перший на кафедрі підручник
 6. “Теоретичні основи акустики” (Грінченко В.Т., Дідковський В.С., Маципура В.Т., 1998)
 7. “Экспертные системы в медицине” (Продеус А.М, Захрабова Е.Н., 1998)
 8. “П’єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів” (Дідковський В.С., Найда С.А., 1999)
 9. “Подводные акустические антенны” (Лейко О.Г., Шамарін Ю.Е., Ткаченко В.П., 2000)
 10. “Основи архітектурної та фізіологічної акустики” (Дідковський В.С., Луньова С.А., 2001)
 11. “Ключові питання цифрової обробки зображень ” (Волкович Н.Л., Геранін В.О., Колокольцев Ф.В., Лященоко Д.С., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Путілов Ю.В., Рущицький Я.Я., Хотяїнцев С.М., 2001)
 12. “Рекурсивні та цифрові фільтри (розрахунок та синтез структурних схем, розрахунок похибок квантування)” (Геранін В.О., Єрмоленко П.А., Макаренко В.В., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Пілінський В.В., Розорінов С.М., Хотяїнцев С.М., 2001)
 13. “Вибрані задачі імовірнісного часо-частотного аналізу інформаційних систем” (Геранін В.О., Ляшенко Д.С., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Рибальський О.В., Хотяїнцев С.М.)
 14. “Парціальне кодування та декодування Вітербі в електронних інформаційних системах” (Геранін В.О., Макаренко В.В., Мевшин Ю.В., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Путілов Ю.В., Хотяїнцев С.М., 2001)
 15. “Технология акустических антенн”(Шамарін Ю.Е., Лейко О.Г., Шамарін А.Ю., Ткаченко В.П., 2001)
 16. “Основи акустичної екології” (Дідковський В.С., Акименко В.Я., Запорожець О.І., Савін В.Г., Токарев В.І., 2002)
 17. “Практикум з технічної акустики” (Дідковський В.С., Лейко О.Г., Савін В.Г., Лункова С.А., Мацапура В.Т., Найда С.А., Беркута В.Г., Безимянний Ю.Г., Бабаєв О.А., 2003)
 18. “Введение в нелинейную динамику” (В.Т. Гринченко, В.Т. Мацапура, А.А. Снарський, 2005)
 19. “Ультразвукова дефектоскопія” (В.Г.Беркута, С.М. Валевич, 2006)
 20. “Електроакустичні п’єзокерамічні перетворювачі (розрахунок, проектування, конструювання)” (Дідковський В.С., Лейко О.Г., Савін В.Г., 2006).
 21. Ананьев А.Б., Ананьева Е.А., Путилова А.Ю. Матлаб для акустиков, а также для всех, кто собирается создавать и обрабатывать различного рода сигналы. Учебное пособие. – К., 2007.
 22. Грінченко В.Т., Вовк І.В., Маципура В.Т. Основи акустики. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2007.
 23. Ананьев А.Б. Элементы музыкальной акустики. Учебное пособие. – К.: “ФЕНИКС”, 2008.
 24. Дидковский В.С., Дидковская М.В., Продеус А.Н. Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации. – К.: «Имэкс-ЛТД», 2008.
 25. Дідковський В.С., Найда С.А., Овсяник В.П. Фізична акустика. – К.: «Имэкс-ЛТД», 2009.
 26.  Дідковський В.С., Дідковська М.В., Продеус А.М. Комп’ютерна обробка акустичних сигналів. Навчальний посібник – К.: «Имэкс-ЛТД», 2010. – 430 с.
 27. Кебкал К.Г., Дидковский В.С. Анализ путей развития средств цифровой гидроакустической связи. – Севастополь: Изд. центр СНУЯЭиП, 2010.
 28. В.С. Дідковський, О.В. Коржик, О.Г. Лейко. Шуми і вібрації. Підручник – К.: Імекс-ЛТД, 2010. – 334 с.
 29. Дідковський В.С., Луньова С.А., Богданов О.В. Архітектурна акустика. -К.: Політехніка. -2012. -384 с. українською мовою; № листа МОНМС 1/11-9286; дата 07.10.2010.
 30. Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Порошин С.М. Направленість інтерференційних та фокусованих акустичних антен. Навчальний посібник (електронне видання). українською мовою; № протокола метод. ради 8; дата 10.04.2012.
 31. Дідковський В.С., Коржик О.В., Лейко О.Г., Найда С.А., Порошин С.М., Петріщев О.М. Направленість інтерференційних та фокусованих акустичних антен. Електронний навчальний посібник з грифом “Рекомендовано Методичною радою НТУУ “КПІ”” (Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е 11/12-193 від 26 квітня 2012 р.). -К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 150 с., 13 МБ. українською мовою; № протокола метод. ради Е 11/12-193; дата 26.04.2013.
 32. Ю.С. Синєкоп, А.М. Продеус, Є.Я. Швець, Є.М. Кісельов, М.М. Баран. Експертні системи в медицині. Навчальний посібник. – Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – 332 с.
 33. Продеус А., Дидковский В., Дидковская М. Акустическая экспертиза и коррекция коммуникационных каналов. Монографія. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, ISBN: 978-3-330-04591-0

Співробітники кафедри отримали охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності:

 1. Богданова Н.В., Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Філіпова Н.Ю. Багатомодова гідроакустична антена. Пат. України № 2012 01741 від 16.02.2012.; Назва охоронного документу – Пат. України; № 2012 01741 дата 16.02.2012 (винахід)
 2. Богданова Н.В., Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Філіпова Н.Ю. Багатомодова гідроакустична антена з керованою направленістю. Пат. України № 2012 04126 від 03.04.2012.; Назва охоронного документу – Пат. України; № 2012 04126 дата 03.04.2012 (винахід)
 3. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О. Акустотермометр з фокусуючим п’єзоприймачем теплового акустичного випромінювання для зондування внутрішньої температури біологічних об’єктів. Пат. 73497 UA, МПК GO1K11/22; заявник НТУУ “КПІ”. – №u201202958 ; заявл. 13.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. №18.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201202958 дата 13.03.2012 (корисна модель)
 4. Дідковський В.С., Дрозденко К.С., Найда С.А., Порошин С.М. Акустотермометр біологічних об’єктів. Пат. України № u201300803 від 23.01.2013.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201300803 дата 23.01.2013 (корисна модель)
 5. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О.Спосіб визначення параметра норми середнього вуха людини в мовному діапазоні частот. Пат. України №u201213530 від 26.11.2012. ; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213530 дата 26.11.2012 (корисна модель)
 6. Дідковський В.С., Найда С.А.,Желяскова Т.М. Випромінювач ультразвукового терапевтичного апарату. Пат. України №u201213518 від 26.11.2012.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213518 дата 26.11.2013 (корисна модель)
 7. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О. Вушний ехо-спектрометр для контролю норми середнього вуха людини. Пат. України №u201213529 від 26.11.2012.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213529 дата 26.11.2012 (корисна модель)
 8. Продеус А.М., Пилипенко К.П. Спосіб визначення статі диктора за параметрами усного мовлення. Пат. України №u201301143 від 30.01.2013. ; Назва охоронного документу – Патент України; № 82185 Опубліковано: 25.07.2013 (корисна модель)
 9. Ладошко О.М., Дідковський В.С., Продеус А.М.,  Спосіб визначення тонових, шумових та паузних ділянок мовного сигналу. Пат. України №u201511068 від 12.11.2015. ; Назва охоронного документу – Патент України; № 107139 Опубліковано: 25.05.2016 (корисна модель)

Співробітники кафедри приймали участь у міжнародних конференціях:

 1. Дідковський В.С., Заєць В.П., Луньов А.І. Часові характреристики фортепіанного звучання в концертному залі. / Первая научно-техническая конференция “Информационные проблемы теории акустических, радиоэлектронных и телекоммуникационных систем”, Алушта, 25-29 сентября 2012.
 2. Найда С.А., Дидковский В.С. Объективная диагностика слуха новорожденных на основе формулы для параметра нормы среднего уха / Друга міжнародна науково-технічна конференція “ Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем -IPST-2013”. Алушта; Дата проведення: 29.09.2013.
 3. O.V. Bogdan, O.N. Petrishev, G.A. Pashkevich, A.T. Orlov, S.V. Zelenskyy Principles of constructing an efficient acousto-optical bragg cell / Шістнадцята щорічна відкрита науково-технічна конференція.Львів, 02.04.2013
 4. Ю.Ю. Яновська, О.В. Богдан, О.М. Петрищев, Ю.І. Якименко Спектр коливань п”єзоелектричниго диску з асиметричними електродами / Шістнадцята щорічна відкрита науково-технічна конференція. Львів, 02.04.2013
 5. Петрищев О.Н., Карпусь В.В. Модальная структура осесимметричной составляющей сигналов акустической эмиссии в стержнях / Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. Київ, 01.10.2013
 6. Петрищев О.Н., Михеева А.Н. Возбуждение продольных волн в биологических объектах / Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 01.10.2013
 7. Петрищев О.Н., Романюк М.И. Возбуждение релеевских волн системой объемных и поверхностных нагрузок. Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. Київ
 8. I.Ianovska, O. Bogdan, O.Petrishev, Y.Yakymenko Choice of the Mounting Beams Place Considering MEMS Disk Asymmetric Vibration Form. Bad Ausee; Австрія 10.05.2012
 9. А.Г. Горбашова, Петрищев О.Н., Сучков Г. М. Электромагнитное возбуждение радиально распространяющихся волн в упругом полупространстве Симпозіум; – Київ; Дата проведення: 27.09.2011
 10. Карпусь В.В., Петрищев О.Н. Регистрация накладным вихретоковым приемником осесимметричной составляющей шумов акустической эмиссии в металлическом стержнем. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція Київ; 27.09.2011
 11. Г.А. Пашкевич, А.В. Богдан, О.Н. Петрищев, Ю.И. Якименко. Акустооптические анализаторы спекрта сигналов телекоммуникационной аппаратуры. Материалы международной конференции Украина-Россия-Сколково единое инновационное пространство 22-23 мая 3013 г. Киев
 12. Богдан О.В., Орлов А.Т. Петрищев О.М., Ульянова В.О. Наноструктури ZnO як чутливий елемент сенсора на акустичних хвилях. ІІ міжнародна науково-практична конференція Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано-та мікроелектроніки 25-27 жовтня 2012.- Чернівці
 13. Петрищев О.Н. Математическое моделирование ультразвуковых датчиков линейных и угловых перемещений. Международная научно-техническая конференция «Датчики, приборы и системы приборостроения 2013» – Ялта
 14. Петрищев О.Н., Михеева А.Н. Об одном способе решения задачи Лэмба. Друга міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки», присвячена 150-річчю кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка – Київ; 30.08.2013
 15. Петрищев О.Н., Романюк М.И. Возбуждение пространственно развитых волн Рэлея. Друга міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки», присвячена 150-річчю кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ; 30.08.2013
 16. Prodeus A., Pylypenko K. Noise Impact Assessment of the Acuracy of the Determination of Speaker’s Gender by Using Method of the Cumulants Coefficients. Міжнародна наукова конф. “Статистичні методи обробки сигналів і даних” – Київ, Національний авіаційний університет.; 16.10.2013
 17. Продеус А.Н. О выборе метода акустической экспертизы и вида тестового сигнала при оценивании разборчивости речи. Международный акустический симпозиум КОНСОНАНС-2013 – Киевский институт гидромеханики АН Украины; 16.10.2013
 18. Продеус А.Н. Речевой тестовый сигнал в формантно-модуляционном методе оценивания разборчивости речи. Міжнародна конференція IPST-2013 – Алушта; 10.09.2013
 19. Продеус А., Ладошко О. Про існування оптимальної межі між ранніми відбиттями та пізньою реверберацією. IEEE 34 міжнародна конференція «Електроніка та нанотехнології», Квітень 15-18, 2014 – Київ, Україна, НТУУ “КПІ”, ФЕЛ.
 20. Prodeus А., Didkovskyi V., Didkovska M., Kotvytskyi I. On Peculiarities of Evaluating the Quality of Speech and Music Signals Subjected to Phase Distortion. Proc. of 2017 IEEE 37th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO), April 18-20, 2017, Kyiv, Ukraine.

Співробітники кафедри виконували науково-дослідні роботи:

 1. Дідковський В.С., Продеус А.М., Овсяник В.П. Науково-дослідна робота “Дослідження шляхів підвищення ефективності комп’ютерних систем слухомовної корекції людей з порушеннями слуху та глухотою”. Договір № 161 від 1.04.2008 р.
 2. Дідковський В.С., Найда С.А. Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини; № договору – 2475-п; Дата – 03.03.2011
 3. Дідковський В.С., Найда С.А. Розробка нового покоління медичних приладів – широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу; № договору – 2729-п; Дата – 22.11.2013
 4. Найда С.А.  Розробка широкосмугового акустичного вушного ехо-спектрометра та нової ефективної програми універсального аудіологічного скринінгу новонароджених; № договору – 2729-п; Дата – 22.12.2017

[:en]

Professor, Doctor of Technical Sciences. Member of the American Association for Science and Technology (American Association for Science and Technology). Co-author of 2 monographs and 3 textbooks.

Teaches disciplines: “Methods of processing acoustic signals”, “Computer processing of acoustic signals”, “Protection of acoustic information”, “Evaluation of quality and legibility of speech signals”

Scientific interests: digital processing of signals and images; pattern recognition; computer support for decision making; computer processing of speech and music signals; analysis and application of probabilistic characteristics of speech and musical signals; acoustic examination of speech communication channels; methods and algorithms for coding and correction of speech signals

Automatic speech recognition systems

Automatic speech recognition systems allow you to quickly detect predefined keywords and thus measure loyalty of telephone interlocutors.

Associate professor, candidate of technical sciences

Teaches disciplines: “Acoustic devices and systems”, “Design of acoustic devices and systems”, “Design of acoustic medical devices and devices”. Practical classes are conducted using computer technologies and software environments Matlab, Adobe Audition. Scientific interests: development of effective ultrasonic transducers, adaptive ultrasonic distance and level measurement systems, security devices, acoustic methods for measuring the physical characteristics of building materials and structures, hydroacoustic measurements.

Acoustic elements of security systems

Glass breakdown sensors are an important element of the room security systems. They are designed in such a way as to take into account the acoustic features of the premises, as well as the thickness and number of glasses


He graduated from the department in 2008. He works as an engineer at the Kiev Center for Audiologic Rehabilitation of the VABOS Scientific-Production Enterprise. He is a specialist in the development of cochlear systems and hearing aids

Identification of the interlocutors

When acoustic examination of tape recordings need to find out not only the content of the conversation, but also identify the interlocutors. Today, powerful algorithms and equipment are used to solve this complex scientific and technical task

Professor, Doctor of Technical Sciences

Teaches disciplines: “Acoustic antennas”, “Acoustic ecology”, “Theoretical basis of acoustics”, “Noises and vibrations”. Sphere of scientific interests: tasks of stationary hydroelectroplasticity; development of acoustic devices and systems; wave tasks of hydroacoustics.

Systems of secret recording of speech

Electroacoustic systems of secret speech recording are widely used to obtain intelligence data

 

WARNING! The monograph has just been published:

Продеус А., Дидковский В., Дидковская М. Акустическая экспертиза и коррекция коммуникационных каналов. Монографія. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, ISBN: 978-3-330-04591-0

The staff of the department took part in the creation of the following books:

 1. “Проектирование ограждающих конструкций с оптимальными звуко- и виброизоляционными свойствами” (Дідковський В.С., Карачун В.В., Заборов В.І, 1991)
 2. “Методы расчета динамических систем” (Карачун В.В., Дідковський В.С., 1992)
 3. “Енергозабезпечення електронної апаратури” (Пілінський В.В., Родіонова М.В.,Рибін О.І., Геранін В.О., Демура В.А., 1994)
 4. “Основы динамики ограждающих конструкций” (Карачун В.В., Дідковський В.С., 1995)
 5. “Шум і вібрація” (Дідковський В.С., Маркелов П.О., 1995) – перший на кафедрі підручник
 6. “Теоретичні основи акустики” (Грінченко В.Т., Дідковський В.С., Маципура В.Т., 1998)
 7. “Экспертные системы в медицине” (Продеус А.М, Захрабова Е.Н., 1998)
 8. “П’єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів” (Дідковський В.С., Найда С.А., 1999)
 9. “Подводные акустические антенны” (Лейко О.Г., Шамарін Ю.Е., Ткаченко В.П., 2000)
 10. “Основи архітектурної та фізіологічної акустики” (Дідковський В.С., Луньова С.А., 2001)
 11. “Ключові питання цифрової обробки зображень ” (Волкович Н.Л., Геранін В.О., Колокольцев Ф.В., Лященоко Д.С., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Путілов Ю.В., Рущицький Я.Я., Хотяїнцев С.М., 2001)
 12. “Рекурсивні та цифрові фільтри (розрахунок та синтез структурних схем, розрахунок похибок квантування)” (Геранін В.О., Єрмоленко П.А., Макаренко В.В., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Пілінський В.В., Розорінов С.М., Хотяїнцев С.М., 2001)
 13. “Вибрані задачі імовірнісного часо-частотного аналізу інформаційних систем” (Геранін В.О., Ляшенко Д.С., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Рибальський О.В., Хотяїнцев С.М.)
 14. “Парціальне кодування та декодування Вітербі в електронних інформаційних системах” (Геранін В.О., Макаренко В.В., Мевшин Ю.В., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Путілов Ю.В., Хотяїнцев С.М., 2001)
 15. “Технология акустических антенн”(Шамарін Ю.Е., Лейко О.Г., Шамарін А.Ю., Ткаченко В.П., 2001)
 16. “Основи акустичної екології” (Дідковський В.С., Акименко В.Я., Запорожець О.І., Савін В.Г., Токарев В.І., 2002)
 17. “Практикум з технічної акустики” (Дідковський В.С., Лейко О.Г., Савін В.Г., Лункова С.А., Мацапура В.Т., Найда С.А., Беркута В.Г., Безимянний Ю.Г., Бабаєв О.А., 2003)
 18. “Введение в нелинейную динамику” (В.Т. Гринченко, В.Т. Мацапура, А.А. Снарський, 2005)
 19. “Ультразвукова дефектоскопія” (В.Г.Беркута, С.М. Валевич, 2006)
 20. “Електроакустичні п’єзокерамічні перетворювачі (розрахунок, проектування, конструювання)” (Дідковський В.С., Лейко О.Г., Савін В.Г., 2006).
 21. Ананьев А.Б., Ананьева Е.А., Путилова А.Ю. Матлаб для акустиков, а также для всех, кто собирается создавать и обрабатывать различного рода сигналы. Учебное пособие. – К., 2007.
 22. Грінченко В.Т., Вовк І.В., Маципура В.Т. Основи акустики. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2007.
 23. Ананьев А.Б. Элементы музыкальной акустики. Учебное пособие. – К.: “ФЕНИКС”, 2008.
 24. Дидковский В.С., Дидковская М.В., Продеус А.Н. Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации. – К.: «Имэкс-ЛТД», 2008.
 25. Дідковський В.С., Найда С.А., Овсяник В.П. Фізична акустика. – К.: «Имэкс-ЛТД», 2009.
 26.  Дідковський В.С., Дідковська М.В., Продеус А.М. Комп’ютерна обробка акустичних сигналів. Навчальний посібник – К.: «Имэкс-ЛТД», 2010. – 430 с.
 27. Кебкал К.Г., Дидковский В.С. Анализ путей развития средств цифровой гидроакустической связи. – Севастополь: Изд. центр СНУЯЭиП, 2010.
 28. В.С. Дідковський, О.В. Коржик, О.Г. Лейко. Шуми і вібрації. Підручник – К.: Імекс-ЛТД, 2010. – 334 с.
 29. Дідковський В.С., Луньова С.А., Богданов О.В. Архітектурна акустика. -К.: Політехніка. -2012. -384 с. українською мовою; № листа МОНМС 1/11-9286; дата 07.10.2010.
 30. Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Порошин С.М. Направленість інтерференційних та фокусованих акустичних антен. Навчальний посібник (електронне видання). українською мовою; № протокола метод. ради 8; дата 10.04.2012.
 31. Дідковський В.С., Коржик О.В., Лейко О.Г., Найда С.А., Порошин С.М., Петріщев О.М. Направленість інтерференційних та фокусованих акустичних антен. Електронний навчальний посібник з грифом “Рекомендовано Методичною радою НТУУ “КПІ”” (Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е 11/12-193 від 26 квітня 2012 р.). -К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 150 с., 13 МБ. українською мовою; № протокола метод. ради Е 11/12-193; дата 26.04.2013.
 32. Ю.С. Синєкоп, А.М. Продеус, Є.Я. Швець, Є.М. Кісельов, М.М. Баран. Експертні системи в медицині. Навчальний посібник. – Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – 332 с.
 33. Продеус А., Дидковский В., Дидковская М. Акустическая экспертиза и коррекция коммуникационных каналов. Монографія. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, ISBN: 978-3-330-04591-0

Employees of the department received security documents on intellectual property objects:

 1. Богданова Н.В., Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Філіпова Н.Ю. Багатомодова гідроакустична антена. Пат. України № 2012 01741 від 16.02.2012.; Назва охоронного документу – Пат. України; № 2012 01741 дата 16.02.2012 (винахід)
 2. Богданова Н.В., Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Філіпова Н.Ю. Багатомодова гідроакустична антена з керованою направленістю. Пат. України № 2012 04126 від 03.04.2012.; Назва охоронного документу – Пат. України; № 2012 04126 дата 03.04.2012 (винахід)
 3. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О. Акустотермометр з фокусуючим п’єзоприймачем теплового акустичного випромінювання для зондування внутрішньої температури біологічних об’єктів. Пат. 73497 UA, МПК GO1K11/22; заявник НТУУ “КПІ”. – №u201202958 ; заявл. 13.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. №18.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201202958 дата 13.03.2012 (корисна модель)
 4. Дідковський В.С., Дрозденко К.С., Найда С.А., Порошин С.М. Акустотермометр біологічних об’єктів. Пат. України № u201300803 від 23.01.2013.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201300803 дата 23.01.2013 (корисна модель)
 5. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О.Спосіб визначення параметра норми середнього вуха людини в мовному діапазоні частот. Пат. України №u201213530 від 26.11.2012. ; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213530 дата 26.11.2012 (корисна модель)
 6. Дідковський В.С., Найда С.А.,Желяскова Т.М. Випромінювач ультразвукового терапевтичного апарату. Пат. України №u201213518 від 26.11.2012.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213518 дата 26.11.2013 (корисна модель)
 7. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О. Вушний ехо-спектрометр для контролю норми середнього вуха людини. Пат. України №u201213529 від 26.11.2012.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213529 дата 26.11.2012 (корисна модель)
 8. Продеус А.М., Пилипенко К.П. Спосіб визначення статі диктора за параметрами усного мовлення. Пат. України №u201301143 від 30.01.2013. ; Назва охоронного документу – Патент України; № 82185 Опубліковано: 25.07.2013 (корисна модель)
 9. Ладошко О.М., Дідковський В.С., Продеус А.М.,  Спосіб визначення тонових, шумових та паузних ділянок мовного сигналу. Пат. України №u201511068 від 12.11.2015. ; Назва охоронного документу – Патент України; № 107139 Опубліковано: 25.05.2016 (корисна модель)

The staff of the department took part in international conferences:

 1. Дідковський В.С., Заєць В.П., Луньов А.І. Часові характреристики фортепіанного звучання в концертному залі. / Первая научно-техническая конференция “Информационные проблемы теории акустических, радиоэлектронных и телекоммуникационных систем”, Алушта, 25-29 сентября 2012.
 2. Найда С.А., Дидковский В.С. Объективная диагностика слуха новорожденных на основе формулы для параметра нормы среднего уха / Друга міжнародна науково-технічна конференція “ Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем -IPST-2013”. Алушта; Дата проведення: 29.09.2013.
 3. O.V. Bogdan, O.N. Petrishev, G.A. Pashkevich, A.T. Orlov, S.V. Zelenskyy Principles of constructing an efficient acousto-optical bragg cell / Шістнадцята щорічна відкрита науково-технічна конференція.Львів, 02.04.2013
 4. Ю.Ю. Яновська, О.В. Богдан, О.М. Петрищев, Ю.І. Якименко Спектр коливань п”єзоелектричниго диску з асиметричними електродами / Шістнадцята щорічна відкрита науково-технічна конференція. Львів, 02.04.2013
 5. Петрищев О.Н., Карпусь В.В. Модальная структура осесимметричной составляющей сигналов акустической эмиссии в стержнях / Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. Київ, 01.10.2013
 6. Петрищев О.Н., Михеева А.Н. Возбуждение продольных волн в биологических объектах / Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 01.10.2013
 7. Петрищев О.Н., Романюк М.И. Возбуждение релеевских волн системой объемных и поверхностных нагрузок. Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. Київ
 8. I.Ianovska, O. Bogdan, O.Petrishev, Y.Yakymenko Choice of the Mounting Beams Place Considering MEMS Disk Asymmetric Vibration Form. Bad Ausee; Австрія 10.05.2012
 9. А.Г. Горбашова, Петрищев О.Н., Сучков Г. М. Электромагнитное возбуждение радиально распространяющихся волн в упругом полупространстве Симпозіум; – Київ; Дата проведення: 27.09.2011
 10. Карпусь В.В., Петрищев О.Н. Регистрация накладным вихретоковым приемником осесимметричной составляющей шумов акустической эмиссии в металлическом стержнем. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція Київ; 27.09.2011
 11. Г.А. Пашкевич, А.В. Богдан, О.Н. Петрищев, Ю.И. Якименко. Акустооптические анализаторы спекрта сигналов телекоммуникационной аппаратуры. Материалы международной конференции Украина-Россия-Сколково единое инновационное пространство 22-23 мая 3013 г. Киев
 12. Богдан О.В., Орлов А.Т. Петрищев О.М., Ульянова В.О. Наноструктури ZnO як чутливий елемент сенсора на акустичних хвилях. ІІ міжнародна науково-практична конференція Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано-та мікроелектроніки 25-27 жовтня 2012.- Чернівці
 13. Петрищев О.Н. Математическое моделирование ультразвуковых датчиков линейных и угловых перемещений. Международная научно-техническая конференция «Датчики, приборы и системы приборостроения 2013» – Ялта
 14. Петрищев О.Н., Михеева А.Н. Об одном способе решения задачи Лэмба. Друга міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки», присвячена 150-річчю кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка – Київ; 30.08.2013
 15. Петрищев О.Н., Романюк М.И. Возбуждение пространственно развитых волн Рэлея. Друга міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки», присвячена 150-річчю кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ; 30.08.2013
 16. Prodeus A., Pylypenko K. Noise Impact Assessment of the Acuracy of the Determination of Speaker’s Gender by Using Method of the Cumulants Coefficients. Міжнародна наукова конф. “Статистичні методи обробки сигналів і даних” – Київ, Національний авіаційний університет.; 16.10.2013
 17. Продеус А.Н. О выборе метода акустической экспертизы и вида тестового сигнала при оценивании разборчивости речи. Международный акустический симпозиум КОНСОНАНС-2013 – Киевский институт гидромеханики АН Украины; 16.10.2013
 18. Продеус А.Н. Речевой тестовый сигнал в формантно-модуляционном методе оценивания разборчивости речи. Міжнародна конференція IPST-2013 – Алушта; 10.09.2013
 19. Продеус А., Ладошко О. Про існування оптимальної межі між ранніми відбиттями та пізньою реверберацією. IEEE 34 міжнародна конференція «Електроніка та нанотехнології», Квітень 15-18, 2014 – Київ, Україна, НТУУ “КПІ”, ФЕЛ.
 20. Prodeus А., Didkovskyi V., Didkovska M., Kotvytskyi I. On Peculiarities of Evaluating the Quality of Speech and Music Signals Subjected to Phase Distortion. Proc. of 2017 IEEE 37th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO), April 18-20, 2017, Kyiv, Ukraine.

The staff of the department carried out research works:

 1. Дідковський В.С., Продеус А.М., Овсяник В.П. Науково-дослідна робота “Дослідження шляхів підвищення ефективності комп’ютерних систем слухомовної корекції людей з порушеннями слуху та глухотою”. Договір № 161 від 1.04.2008 р.
 2. Дідковський В.С., Найда С.А. Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини; № договору – 2475-п; Дата – 03.03.2011
 3. Дідковський В.С., Найда С.А. Розробка нового покоління медичних приладів – широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу; № договору – 2729-п; Дата – 22.11.2013
 4. Найда С.А.  Розробка широкосмугового акустичного вушного ехо-спектрометра та нової ефективної програми універсального аудіологічного скринінгу новонароджених; № договору – 2729-п; Дата – 22.12.2017

[:]