Освітньо-професійна програма «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Як стати студентом кафедри АМЕС:

 1. Зареєструватися на сайті МОН для здачі ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики (або іноземної мови).
 2. Скласти ЗНО з української мови та літератури, математики та фізики (або іноземної мови), мінімальна кількість балів – 125 балів з кожного предмету.
 3. Отримати атестат про повну загальну середню освіту.
 4. Зареєструвати електронний кабінет, починаючи з 1 серпня. Терміни вступної кампанії можна переглянути тут.
 5. Подати заяву в електронному вигляді до єдиної державної електронної бази з питань освіти з 13 по 22 серпня, де вказати:

Університет: КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
 • Спеціальність: Електроніка
 • Освітня програма «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей» або «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації»
 • Скористайтесь рекомендаціями та допомогою співробітників кафедри за телефоном: +380 (44) 204 90 72
 • Скористайтесь рекомендаціями та допомогою за номером +380 (95) 304 6748 (Батрак Лариса Миколаївна, відповідальний секретар відбіркової комісії ФЕЛ) або у групі в Telegram

КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує вступників на День відкритих дверей КПІ АбітFest (www.kpi.ua/opendoors) в Науково-технічну бібліотеку ім. Г.І. Денисенка (м.Київ, проспект Перемоги, 37 Л)

Відеоролик “Що потрібно знати абітурієнту?” – розповідає Радміла Сегол

Відеоролик “Що таке акустика” (Школа абітурієнта) – професор Аркадій Продеус

Відеоролик – виступи студента Івана Руденко та доцента Віталія Зайця

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” здійснює спеціальну підготовку бакалаврів (4 роки), магістрів (2 років) та докторів філософії (4 роки) в галузі знань 17 “Електроніка і телекомунікації” за спеціальністю:

 • 171 «Електроніка»

в межах 2-х освітніх програм (спеціалізацій):

 • Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
 • Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Із Правилами вступу на 1-й курс за сертифікатами ЗНО можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії.

Як підтвердити сертифікат ФДП, МАН, ВУО та подати документи про першочерговість? Про це також можна дізнатися на сторінці сайту Приймальної комісії.

Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти:

Спеціальність

Перелік Сертифікатів

Електроніка (денна форма навчання)

•Математика ваговий коефіцієнт К1 = 0,5;

•Фізика (або іноземна мова – за вибором) ваговий коефіцієнт К2 = 0,25;

•Українська мова та література – ваговий коефіцієнт К3 = 0,2;

Мінімальна кількість балів з кожного предмету – 125

Вага середнього бала атестату – К4 = 0
Вага додаткового балу СДП – К5 = 0,05
Максимальний конкурсний бал – 200

Підрахунок конкурсного балу вступника кафедри АМЕС:

 • КБ = (К1·Мат. + К2·Фіз. (Ін.мова) + К3·Укр.мова + К4·БА + К5·Дб)·ГК·СК, все в межах 200 балів.
 • БА  бал атестату;
 • Дб – додатковий бал слухача підготовчих курсів КПІ;
 • ГК – галузевий коефіцієнт 1,02 (для першого та другого пріоритету);
 • СК – сільський коефіцієнт 1,05, для абітурієнтів зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули освіту на їх території у рік вступу.
 • Усі пояснення тут

В 2020 р. додаткові 10 балів НЕ нараховуються:

 • призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів;
 • призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2020 року.

Увага! Сертифікат з іноземної мови має бути лише 2018, 2019 або 2020 років. Сертифікати з інших предметів є дійсними за період з 2017 по 2020 роки.

Наказ № 1-175 від 08.05.2020 “Про встановлення вартості навчання на 2020/2021 навчальний рік

Вартість навчання – перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Вартість одного року навчання, грн

Очна (денна) форма навчання

Заочна форма навчання

17 Електроніка
та телекомунікації

171 Електроніка

15600

10600

Коротко про акустику, мультимедіа і кафедру акустичних та мультимедійних електронних систем:

Про акустику

Загальну роль акустики в сучасному світі дуже вдало характеризує запропонована відомим американським ученим-акустиком Брюсом Ліндсеєм (R. Bruce Lindcey) схема, відома як «Ліндсеєвське колесо акустики» (нижче ми наводимо цю схему, адаптовану до української мови).

У ньому виділено чотири області людської активності, в яких акустичні знання мають важливе значення: Науки про життя, Науки про Землю, Мистецтво, Інженерія. Центральне місце у цій діаграмі посідають фундаментальні дослідження в акустиці, які об’єднано загальною назвою – фізична акустика.

Про мультимедіа

Під мультимедіа розуміють різні види інформації, що сприймаються органами чуття людини (зазвичай звукова та/або відеоінформація). Мультимедійні дані об’єднують текст, зображення, звук, відео, анімацію, інтерактивні можливості (використання гіперпосилань) тощо.

Мультимедійні потоки даних передають телекомунікаційними мережами з метою надання віддалених інтерактивних послуг. Найбільш поширеними мультимедійними послугами, які можуть отримати користувачі інфокомунікаційних мереж, є: відеотелефонія, високошвидкісне передавання мультимедійних даних, IP-телефонія, цифрове телевізійне мовлення, мобільний відеозв’язок, цифрове відео за запитом, дистанційний моніторинг приміщень та територій тощо.

Про кафедру

Кафедру акустичних та мультимедійних електронних систем створено у 2020 році шляхом об’єднання двох кафедр: акустики та акустоелектроніки і звукотехніки та реєстрації інформації. Звідси і 2 напрямки діяльності новоствореної кафедри: акустоелектронний напрямок (акустика слуху та біоакустика, архітектурна акустика та електроакустика, оброблення голосу та музики, шуми та вібрації, ультразвуковий неруйнівний контроль тощо) та мультимедійний і інфокомунікаційний напрямок (кіно- та відеовиробництво, телебачення, радіомовлення, звукотехніка, кіно- та відеотехніка, мобільний відеозв’язок, технології Інтернету речей та безпроводові сенсори).

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома освітніми програмами: “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації” та “Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей”.

Студенти навчаються в спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях кафедри. Практичний досвід роботи майбутні фахівці отримують на підприємствах та в науково-дослідних інститутах. Навчаючись на кафедрі, студенти мають можливість паралельно з базовою освітою отримати в КПІ ім. Ігоря Сікорського другу вищу освіту за напрямками: менеджмент, маркетинг, економіка підприємництва, економічна безпека та інші.

На етапі бакалаврської та магістерської підготовки студенти вивчають фундаментальні навчальні дисципліни (математика, фізика, механіка, інформатика, програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, дисципліни гуманітарного напрямку тощо), а також професійно-орієнтовані дисципліни акустоелектронного спрямування (теорія електричних кіл, основи електроніки, теорія процесів та систем, теоретичні основи акустики, прикладна акустика, аналогова та цифрова схемотехніка, електроакустичні перетворювачі, вимірювання на звукових та ультразвукових частотах та ін.) або мультимедійного та інфокомунікаційного спрямування (технічні засоби кінематографії, пост-виробництво в кінематографії, основи систем радіо і телевізійного мовлення, програмні засоби підготовки візуального контенту, основи мікропроцесорної техніки, мережі передавання даних, технології Інтернету речей, мережі безпроводових сенсорів та ін.) відповідно до обраної освітньої програми.

Освітня програма «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей»:

Це синтез сучасних систем і технологій створення, оброблення, передавання та відтворення відео- і аудіоконтенту. Студенти опановують технології кінозйомки, звукозапису, програмно-технічні засоби відеомонтажу, створення візуальних ефектів і оброблення звуку, вивчають системи та технології проводового та безпроводового передавання контенту з використанням інтерактивних методів навчання. Особливу увагу приділяють вивченню мікропроцесорних технологій для оброблення аудіовізуального контенту з використанням платформи Arduino, а також електронних та телекомунікаційних технологій для Інтернету речей.

Випускники кафедри за освітньою програмою “Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей” здатні професійно розробляти, налагоджувати, експлуатувати аудіо-, відео-, кінотехнічне обладнання, зокрема: відеокамери, мікшерні пульти, системи озвучення, акустичні умови приміщень, підсилювальні комплекси, конференц-системи, пристрої оброблення та кодування сигналів, засоби контролю параметрів сигналів та діагностування приладів та систем, мультимедійні телекомунікаційні мережі та мережне обладнання; виконувати акустичне проектування студійних, кінотеатральних, концертних та інших приміщень; створювати сучасне програмне забезпечення для оброблення відео- і аудіоінформації, відеодизайну та анімації, комп’ютерних ігор та статичних зображень.

Випускники працюють в таких установах: телерадіокомпаніях ICTV, “Студія 1+1”, “Ностальгія”, “Україна”, “Новий канал”, “Перший Національний”, “Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, “Громадське телебачення”; “Будинок звукозапису ТРМ”, “Державний центр інформаційних ресурсів України”; Кіносвіт, “Національна кіностудія художніх фільмів ім. О.Довженка”; “Школа телебачення Прайм Медіа”, “Українські новітні технології”, “Акустичні матеріали”, “Національні інформаційні системи”, “Банківське телебачення”, “Тріумф Медіа Груп”, “Телесистеми України”, “Техносервіс-2”, “Універсальна мережева компанія”, “Інженер Сервіс”, “Астеліт (Lifecell)”, “Укртелеком”, “Київстар”, “Укрнет”, “Vodafone Україна”, “Бліц-Інформ”, “Радіоконнект”, “Воля-кабель”, “Lanet”, “БіЛінк” та багато інших.

Освітня програма «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації»:

Студенти вивчають основи електроніки та акустики. Особливу увагу приділяють застосуванню та розробленню акустичних приладів і апаратів для використання в мультимедійних середовищах, проблемам виникнення, передавання та сприйняття звуків. Студенти опановують всі питання, пов’язані з розробленням ультразвукових далекомірів (так званих акустичних рулеток), вимірювачів рівнів рідких та сипких середовищ, гідроакустичних приладів, приладів акустичного неруйнівного контролю.

В межах психоакустики студенти вивчають принципово нові можливості роботи із звуком за допомогою комп’ютерних музичних технологій, розробляють акустичні системи, створюють нові засоби передавання просторової звукової інформації (цифрове радіомовлення, телебачення, звукозапис). Проводиться підготовка з нових інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу різних акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. Крім того, студенти розглядають актуальні та надзвичайно затребувані сучасні методи зниження шуму у містах, вивчають джерела шуму та вібрацій, вплив шуму на людський організм, технічне, санітарне та екологічне нормування шуму, проведення акустичного моніторингу навколишнього середовища та акустичної експертизи.

Поза увагою також не залишаються всі аспекти біоакустики, а саме: вивчення голосу тварин, морська біоакустика, ехолокатори кажанів і дельфінів, захист літаків від птахів за допомогою звуку, захист від гризунів за допомогою ультразвуку. Студенти одержують знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy.

Випускники кафедри за освітньою програмою «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство “Київський науково-дослідний інститут Гідроприладів (Державний концерн “УКРОБОРОНПРОМ”), “Ультракон-Сервіс”); в компаніях, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (Служба безпеки України); дослідних установах та компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи; в установах з розроблення та обслуговування акустичної медичної апаратури (діагностичних ультразвукових приладів (УЗІ), слухових апаратів (майже у всіх діагностичних центрах Києва)); концертних залах, театрах, студіях звукозапису (наприклад, звукорежисерами на кіностудіях, в театрах), телеканалах (M1, СТБ, ICTV); у конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій).

Словник акустика:

БІОАКУСТИКА вивчає:

– способи звукового зв’язку мiж живими істотами;
– механізми утворення і відтворення звуків, шо генеруються живими істотами;
– принципи кодування і декодування інформації, що передається в живих біоакустичних системах

ПСИХОАКУСТИКА вивчає:

– психологічні та фізіологічні особливості сприйняття звуку людиною;
– способи розшифровки того чи іншого звукового образу слуховою системою людини;
– основні відповідності між фізичними стимулами та слуховими відчуттями;
– параметри звукового сигналу, найбільш важливі для передавання змісту та емоцій повідомлення