[:uk]

Кафедра акустики та акустоелектроніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” здійснює спеціальну підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії в галузі знань 17 “Електроніка і телекомунікації” за спеціальністю 171 «Електроніка» по спеціалізації “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації”

Вивантажити презентацію із багатьма звуковими прикладами

Кафедру засновано в 1936 році. Підготовка фахівців здійснюється з використанням сучасних учбових програм та комп’ютерних лабораторій. Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях кафедри. Практичний досвід роботи майбутні фахівці отримують на підприємствах та науково-дослідних інститутах. Навчання студентів забезпечує 28 викладачів, серед яких 7 професорів, докторів наук, 12 доцентів, кандидатів наук.


Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри акустики та акустоелектроніки, Заслужений працівник освіти України, член Нью-Йоркської Академії наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року, кавелер ордену “За заслуги” III ступеня

Розробив і запровадив в навчальні плани курси: “Прикладна механіка”, “Акустична екологія”, “Шум і вібрація”.
Наукова діяльність пов`язана із розвитком теорії коливань складних систем, а також проблем акустичної екології. Створив наукову школу в галузі архітектурної та будівельної акустики.

Акустика приміщень та просторів

Одним з найважливіших завдань інженерів-акустиків є забезпечення високоякісного звучання музики й мови в концертних залах і на відкритих концертних майданчиках


Доцент, кандидат технічних наук

Викладає курси “Електроакустика”, “Акустика слуху і мовотворення”, “Прикладна акустика”. Читає акустичні курси для студентів звукорежисерських спеціальностей в Київському державному театральному інституті ім.Карпенка-Карого і Вищому музичному училищі ім.Р.Глієра. В складі творчого колективу кафедри виконала понад сорок акустичних проектів театрально-концертних і адміністративних будівель в м.Києві і різних містах України. Серед них зали засідань Верховної Ради України, Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, Київської міської держадміністрації, Конституційного суду України; студійні теле- і радіокомплекси.

Архітектурна акустика

В сучасних закладах масового відпочинку за допомогою акустиків й архітекторів створюються універсальні зали, що дозволяють проводити концерти, спортивні змагання, демонстрації кінофільмів тощо


Професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року

Викладає дисципліни: “Електроакустичні перетворювачі”, “Конструювання акустичних приладів і систем”, “Організація і проведення акустичного експерименту” .

Наукові інтереси: методи розрахунків звукових полів акустичних перетворювачів та систем акустичних перетворювачів для полімедійних акустичних технологій; акустичні технології управління поведінкою живих істот; методи розрахунку конструкцій акустичних приладів для полімедійних акустичних технологій.

Підводна акустика

Системи підводного акустичного зв’язку, а також локатори бічного огляду знаходять широке застосування в підводній археології, дайвінгу, військовій справі


Професор, доктор технічних наук, заступник декана ФЕЛ з навчально-організаційної роботи, член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з електроніки

Читає лекції з курсів “Фізична акустика”, “Медичні акустичні прилади та апарати”. Успішно займається науковою роботою, основним напрямом якої є розробка методів побудови і розрахунку, а також створення сучасних і нових медичних електроакустичних приладів для діагностики та лікування.

Акустична біометрія

Системи біометрії усе ширше застосовуються для захисту інформації. Зокрема, застосування систем ідентифікації людини за характерними особливостями його мовлення дозволяє клієнтам банків дізнаватися про стан своїх рахунків прямо по телефону

Спеціалізація «Акустичні мультимедійні технології та системи»

В рамках спеціалізації «Акустичні мультимедійні технології та системи» передбачено вивчення основ електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці акустичних приладів і апаратів для використання в мультимедійних середовищах. Так студентами вивчаються всі питання пов’язані з розробкою ультразвукових далекомірів (так званих акустичних рулеток), вимірювачів рівнів рідких та сипких середовищ (бензин, зерно тощо), гідроакустичних приладів (ехолокаторів, гідроакустичних буїв, шумопеленгаторів), приладів акустичного неруйнівного контролю (дефектоскопів, товщиномірів).

Проводиться підготовка з нових інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу різних акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. В рамках спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy.

Випускники працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство “Київський науково-дослідний інститут Гідроприладів (Державний концерн “УКРОБОРОНПРОМ”), “Ультракон-Сервіс”); в компаніях, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (Служба безпеки України); дослідних установах та компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи.

Спеціалізація «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика»

Спеціалізація «Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика» насамперед присвячена розвязанню проблем  виникнення, передачі і сприйняття звуків. Вона включає музичну акустику, де вивчається створення музичних звуків (акустика музичних інструментів, акустика мовлення і співу, електроакустика); передачу звуків (архітектурна акустика, кодування звуку в каналах передачі) і сприйняття звуку (психоакустика – акустика слуху). В рамках психоакустики студенти вивчають принципово нові можливості роботи із звуком за допомогою комп’ютерних музичних технологій; розробляють акустичні системи, створюють нові засоби передачі просторової звукової інформації для цифрового радіомовлення, телебачення, звукозапису.

Велику увагу приділено комп’ютерному моделюванню слухової та мовленнєвої систем людини, як основи для розробки нових поколінь засобів діагностики слуху та слухових апаратів. Крім того, студенти розглядають актуальні та надзвичайно затребувані сучасні методи зниження шуму у містах, вивчають джерела шуму та вібрацій, вплив шуму на людський організм, технічне, санітарне та екологічне нормування шуму, проведення акустичного моніторингу навколишнього середовища та акустичної експертизи. Поза увагою також не залишаються всі аспекти біоакустики, а саме: вивчення голосу тварин, морська біоакустика, ехолокатори кажанів і дельфінів, захист літаків від птахів за допомогою звуку, захист від гризунів за допомогою ультразвуку.

Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування акустичної медичної апаратури (діагностичних ультразвукових приладів (УЗІ), слухових апаратів (майже у всіх діагностичних центрах Києва)); концертних залах, театрах, студіях звукозапису (наприклад, звукорежисерами на кіностудіях, в театрах), телеканалах (M1, СТБ, ICTV); у конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій).

БІОАКУСТИКА вивчає:

 способи звукового зв’ язку мiж живими істотами;
– механизми утворення і відтворення звуків, шо генеруються живими істотами;
– принципи кодування і декодування інформації, що передається в живих біоакустичних системах

ПСИХОАКУСТИКА вивчає:

– психологічні та фізіологічні особливості сприйняття звуку людиною;
– способи  розшифровки того чи іншого звукового образу слуховою системою людини;
– основні відповідності між фізичними стимулами та слуховими відчуттями;
– параметри звукового сигналу, найбільш важливі для передачі змісту та емоцій повідомлення

- психологічні та фізіологічні особливості сприйняття звуку людиною; - способи розшифровки того чи іншого звукового образу слуховою системою людини; - основні відповідності між фізичними стимулами та слуховими відчуттями; - параметри звукового сигналу, найбільш важливі для передачі змісту та емоцій повідомлення

На етапі бакалаврської та магістерської підготовки студенти вивчають фундаментальні учбові дисципліни (математика, фізика механіка, інформатика, програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, дисципліни гуманітарного напрямку та ін.), а також професійно-орієнтовані дисципліни акустоелектронного профілю (теорія електричних кіл, основи електроніки, теорія процесів та систем, теоретичні основи акустики, прикладна акустика, аналогова та цифрова схемотехніка, електроакустичні перетворювачі, вимірювання на звукових та ультразвукових частотах та ін.).

Студенти вивчають методи та алгоритмічно-програмні засоби обробки акустичних сигналів та зображень, математичного та віртуального моделювання, а також проектування акустичних пристроїв та систем. Значна увага приділяється проектуванню ультразвукових комп’ютерних систем інтроскопії і томографії, вимірювальних та діагностичних приладів, розробці акустичної апаратури, обладнання для домашніх та професійних студій звукозапису, тощо.

Про високий фаховий рівень викладачів кафедри акустики та акустоелектроніки свідчить не тільки велика кількість наукових публікацій, доповідей на міжнародних наукових конференціях та низка патентів на винахід. Фахівці кафедри акустики та акустоелектроніки на практиці розв’язали значну кількість складних науково-технічних завдань, зокрема, реалізувавши акустичні проекти в залах Верховної Ради, в Маріїнському палаці, в Адмінистрації Президента, в Кабміні, клубі Мінтрансу, Ніжинському драмтеатрі, в Будинку творчих спілок та інших закладах.

Основними місцями працевлаштування випускників є: Національна радіо- та телекомпанії України УТ-1, ICTV, К-1, Культура, СТБ та ін., апарат Верховної ради України, Служба безпеки України, НТК ім. Антонова, ВАТ «Укртелеком», Київський НДІ гідроприладів, ТОВ «Ультракон-сервіс», «Промприлад», Державний НДІ будівельних конструкцій, Інститут гідромеханіки, ДП «Укрметртестстандарт», Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Центр мікрохірургії ока, ДП «Сіменс Україна», НВО «ВАБОС», Інститут отоларингології ім. О.С. Коломийченка, Центр сучасного слухопро¬тезування «Іпfoton», Центр слухової реабілітації «Аврора» та ін..

Фахівці кафедри покращили акустику залів Верховної Ради та Маріїнського палацу
[:en]

Professor, Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of Acoustics and Acoustoelectronics, Honored Worker of Education of Ukraine, Member of the New York Academy of Sciences, State Prize Laureate in Science and Technology in 2009, Caveller of the Order “For Merits” III degree

Developed and introduced in the curriculum courses: Applied Mechanics, Acoustic Ecology, Noise and Vibration.
Scientific activity is connected with the development of the theory of oscillations of complex systems, as well as problems of acoustic ecology. He created a scientific school in the field of architectural and construction acoustics.

Acoustics of premises and spaces

One of the most important tasks of acoustic engineers is to provide high-quality sound of music and speech in concert halls and outdoor concert venues.

Associate professor, candidate of technical sciences

He teaches courses “Electroacoustics”, “Acoustics of hearing and synthesis”, “Applied acoustics”. He reads acoustic courses for students of sound-making specialties at the Karpenko-Kary Kyiv State Theater Institute and R. Glier’s High School of Music. In the composition of the creative team of the department performed over forty acoustic projects of theatrical concert and administrative buildings in Kiev and various cities of Ukraine. Among them are the halls of meetings of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Presidential Administration, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Kyiv City State Administration, the Constitutional Court of Ukraine; studio tele- and radiocomplexes.

Architectural acoustics

In modern institutions of mass recreation with the help of acoustics and architects, universal halls are created, which allow to conduct concerts, sports competitions, film demonstrations, etc.

Professor, Doctor of Technical Sciences, laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology in 2009

Teaches disciplines: “Electroacoustic transducers”, “Design of acoustic devices and systems”, “Organization and conducting of acoustic experiment”.

Scientific interests: methods of calculating sound fields of acoustic transducers and acoustic transducer systems for polymeric acoustic technologies; acoustic technologies for controlling the behavior of living beings; methods of calculating the designs of acoustic devices for polymeric acoustic technologies.

Underwater acoustics

Underwater acoustic communication systems, as well as side-view locators, are widely used in underwater archeology, diving, military affairs

Professor, Doctor of Technical Sciences, Deputy Dean FEL of educational and organizational work, member of the Scientific and Methodological Commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine on Electronics

He lectures on courses “Physical Acoustics”, “Medical Acoustic Instruments and Apparatus”. Successfully engaged in scientific work, the main focus of which is the development of methods of construction and calculation, as well as the creation of modern and new medical electroacoustic devices for diagnosis and treatment.

Acoustic biometry

Biometric systems are increasingly used to protect information. In particular, the application of human identification systems to the specific features of its broadcasting allows bank customers to find out about their account status directly on the phone

Department of Acoustics and Acoustoelectronics National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky” carries out special training Bachelors, Masters and Doctors of Philosophy in the field of knowledge 17 “Electronics and Telecommunications” in specialty 171 “Electronics” in specialization “Acoustic electronic systems and technologies for the processing of acoustic information”

“Acoustic monitoring, bio- and psychoacoustics”

Download a presentation with many sound examples

The chair was founded in 1936. The training of specialists is carried out using modern educational programs and computer laboratories. Students’ training is carried out in specialized laboratories and auditoriums of the department. Future specialists receive practical experience at enterprises and research institutes. Teaching students is provided by 28 teachers, among them 7 professors, doctors of sciences, 12 associate professors, candidates of sciences.

Specialization “Acoustic multimedia technologies and systems”

Within the framework of the specialization “Acoustic multimedia technologies and systems” the study of the basics of electronics and acoustics is envisaged. Particular attention is paid to the application and development of acoustic devices and devices for use in multimedia environments. Thus, students study all the issues related to the development of ultrasound range finders (so-called acoustic roulettes), meters of the levels of liquid and friable media (gasoline, grain, etc.), hydroacoustic devices (echo sounders, hydroacoustic buoys, noise detectors), acoustic non-destructive testing devices (flaw detectors, thickness gauges).

Training on new information technologies, use of modern software packages for modeling and analysis of various acoustic processes and signals of various nature, processing of acoustic images is underway. Within the specialization there is an opportunity to get knowledge about network technologies based on CISCO NetAcademy.

Graduates work in design departments for the design of converters for various types of environments (State Enterprise “Kiev Research Institute of Hydraulic Devices (State Concern” UKROBORONPROM “),” Ultracon-Service “); in companies providing acoustic design services, on information security issues (Security Service of Ukraine); research institutions and companies for the analysis of sound signals of various nature.

Specialization “Acoustic monitoring, bio- and psychoacoustics”

1912/5000

Spetsializatsiya «Akustychnyy monitorynh, bio- ta psykhoakustyka» nasampered prysvyachena rozvyazannyu problem  vynyknennya, peredachi i spryynyattya zvukiv. Vona vklyuchaye muzychnu akustyku, de vyvchayetʹsya stvorennya muzychnykh zvukiv (akustyka muzychnykh instrumentiv, akustyka movlennya i spivu, elektroakustyka); peredachu zvukiv (arkhitekturna akustyka, koduvannya zvuku v kanalakh peredachi) i spryynyattya zvuku (psykhoakustyka – akustyka slukhu). V ramkakh psykhoakustyky studenty vyvchayutʹ pryntsypovo novi mozhlyvosti roboty iz zvukom za dopomohoyu komp’yuternykh muzychnykh tekhnolohiy; rozroblyayutʹ akustychni systemy, stvoryuyutʹ novi zasoby peredachi prostorovoyi zvukovoyi informatsiyi dlya tsyfrovoho radiomovlennya, telebachennya, zvukozapysu.

Velyku uvahu prydileno kompʺyuternomu modelyuvannyu slukhovoyi ta movlennyevoyi system lyudyny, yak osnovy dlya rozrobky novykh pokolinʹ zasobiv diahnostyky slukhu ta slukhovykh aparativ. Krim toho, studenty roz·hlyadayutʹ aktualʹni ta nadzvychayno zatrebuvani suchasni metody znyzhennya shumu u mistakh, vyvchayutʹ dzherela shumu ta vibratsiy, vplyv shumu na lyudsʹkyy orhanizm, tekhnichne, sanitarne ta ekolohichne normuvannya shumu, provedennya akustychnoho monitorynhu navkolyshnʹoho seredovyshcha ta akustychnoyi ekspertyzy. Poza uvahoyu takozh ne zalyshayutʹsya vsi aspekty bioakustyky, a same: vyvchennya holosu tvaryn, morsʹka bioakustyka, ekholokatory kazhaniv i delʹfiniv, zakhyst litakiv vid ptakhiv za dopomohoyu zvuku, zakhyst vid hryzuniv za dopomohoyu ulʹtrazvuku.

Vypusknyky pratsyuyutʹ v ustanovakh z rozrobky ta obsluhovuvannya akustychnoyi medychnoyi aparatury (diahnostychnykh ulʹtrazvukovykh pryladiv (UZI), slukhovykh aparativ (mayzhe u vsikh diahnostychnykh tsentrakh Kyyeva)); kontsertnykh zalakh, teatrakh, studiyakh zvukozapysu (napryklad, zvukorezhyseramy na kinostudiyakh, v teatrakh), telekanalakh (M1, STB, ICTV); u konstruktorsʹkykh viddilakh z analizu akustychnykh ta vibratsiynykh vlastyvostey materialiv (Derzhavnyy naukovo-doslidnyy instytut budivelʹnykh konstruktsiy).

Specialization “Acoustic monitoring, bio- and psychoacoustics” is primarily devoted to solving the problems of the emergence, transmission and perception of sounds. It includes musical acoustics, which studies the creation of musical sounds (acoustics of musical instruments, acoustics of speech and singing, electroacoustics); the transmission of sounds (architectural acoustics, audio coding in transmission channels) and the perception of sound (psychoacoustics – acoustics of hearing). As part of psychoacoustics, students learn fundamentally new ways of working with sound through computer music technology; develop acoustic systems, create new means of transmitting spatial sound information for digital broadcasting, television, and sound recording.

Much attention is paid to computer modeling of human hearing and speech systems as the basis for the development of new generations of hearing aids and hearing aids. In addition, students review current and highly sought-after modern noise reduction methods in cities, study noise and vibration sources, exposure to noise on the human body, technical, sanitary and environmental noise regulations, acoustic environmental monitoring and acoustic expertise. Not all aspects of bioacoustics are left out of the question, namely: studying the voice of animals, marine bioacoustics, echolocators of bats and dolphins, protection of airplanes from birds by sound, protection from rodents through ultrasound.

Graduates work in institutions for the development and maintenance of acoustic medical equipment (diagnostic ultrasound devices (U.S.), hearing aids (almost all diagnostic centers of Kiev)); concert halls, theaters, recording studios (for example, sound engineers at film studios, theaters), TV channels (M1, STB, ICTV); in the design departments for the analysis of acoustic and vibrational properties of materials (State Research Institute of Building Structures).

BIOACCUSIC studies:

ways of sound communication between living beings;
– the mechanisms of the formation and reproduction of sounds that are generated by living beings;
– the principles of coding and decoding information transmitted in living bioacoustic systems

PSYCHOACUSSTYK studies:

– psychological and physiological features of perception of sound by a person;
– ways of deciphering one or another sound image by the auditory system of a person;
– the main correspondences between physical stimuli and auditory sensations;
– the parameters of the sound signal, the most important for the transmission of the content and emotions of the message

- психологічні та фізіологічні особливості сприйняття звуку людиною; - способи розшифровки того чи іншого звукового образу слуховою системою людини; - основні відповідності між фізичними стимулами та слуховими відчуттями; - параметри звукового сигналу, найбільш важливі для передачі змісту та емоцій повідомлення

At the stage of undergraduate and master’s studies, students study basic academic disciplines (mathematics, physics, mechanics, computer science, programming, engineering and computer graphics, disciplines of the humanities, etc.), as well as professionally-oriented disciplines of acousto-electronic profile (theory of electric circuits, bases electronics, theory of processes and systems, theoretical basis of acoustics, applied acoustics, analog and digital circuit engineering, electroacoustic transducers, measurements on sound and ultrasound s frequencies etc.).

Students study methods and algorithms for processing acoustic signals and images, mathematical and virtual simulation, as well as designing acoustic devices and systems. Considerable attention is paid to the design of ultrasonic computer systems of introscopy and tomography, measuring and diagnostic devices, the development of acoustic equipment, equipment for home and professional sound recording studios, and so on.

Not only a large number of scientific publications, reports at international scientific conferences and a number of patents for the invention testify to the high professional level of the teachers of the department of acoustics and acoustoelectronics. The specialists of the department of acoustics and acoustoelectronics have, in practice, solved a considerable number of complex scientific and technical tasks, in particular by implementing acoustic projects in the halls of the Verkhovna Rada, in the Mariinsky Palace, in the Presidential Administration, in the Cabinet, in the Ministry of Transport Club, in the Nizhyn Drama Theater, in the House of Creative Unions and other institutions.

The main places of employment of graduates are: the National Radio and Television Company of Ukraine UT-1, ICTV, K-1, Culture, STB and others, the apparatus of the Supreme Council of Ukraine, the Security Service of Ukraine, NTC. Antonova, OJSC Ukrtelecom, Kyiv Research Institute of Hydraulic Devices, LLC Ultracon-Service, Prompribor, State Research Institute of Building Structures, Institute of Hydromechanics, State Enterprise «Ukrmetrteststandart», Institute of Materials Science named after. IM Frantsevich, Center for Eye Microsurgery, Siemens Ukraine, VABOS, Institute of Otolaryngology. O.S. Kolomyychenko, Center for Modern Hearing Prophylaxis “Ipfoton”, Center for Auditory Rehabilitation “Aurora” and others.

Фахівці кафедри покращили акустику залів Верховної Ради та Маріїнського палацу
[:]