[:uk]

ОВСЯНИК ВАЛЕРІЙ ПРОКОПОВИЧ
(випускник електроакустичного факультету 1969 року)
В 1969 р. закінчив факультет електроакустики Київського Політехнічного інституту, був прийнятий на посаду інженера-акустика на кафедру акустики й ультразвукової техніки цього ж інституту, в 1975 році захистив кандидатську дисертацію.

В 1980 році перейшов на роботу в Інститут надтвердих матеріалів на посаду начальника відділу, де в рамках спеціальних договорів займався питаннями автоматизації процедур оцінки стану аналізаторних систем людини.

В 1987 році захистив докторську дисертацію на тему «Принципи побудови й розробка автоматизованих комплексів для оцінки й корекції стану аналізаторних систем людини».

В.П. Овсяник – член Вченої Ради Київського Політехнічного Інституту, має більше 30 авторських посвідчень і патентів, ним опубліковано більше 100 наукових статтей й збірників.

З 1990 року є Генеральним директором НПП «ВАБОС» – одного із провідних підприємств України в області слухопротезування й розробки сучасних колективних сурдотехнических систем для проведення навчально-виховного процесу а також індивідуальних сурдотехнічних реабілітаційних засобів для оснащення дошкільних і шкільних установ дітей із послаблених слухом і глухих в Україні.

[:]