Відповідно до підготовленого Наказу «Про заходи щодо організації та здійснення освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року» освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського починається у дистанційному режимі / дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання відповідно до графіку навчального процесу на 2022/2023 н.р. та Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

За рішенням Вчених рад факультетів / НН інститутів (мають бути ухвалені до 16.08.2022!) дозволяється проведення окремих занять в очному режимі з урахуванням особливостей окремих освітніх програмам (або їх освітніх компонентів) за умови: наявності місць в укриттях навчальних корпусів, де планується проводити заняття, та дотримання стандартів вищої освіти. У разі проведення окремих занять (практичних, лабораторних) в очному режимі:

  • очно заняття проводяться лише для тих, хто має таку можливість;
  • забезпечується можливість дистанційного підключення (онлайн трансляції) до таких занять;
  • передбачаються окремі дні проведення занять в очному режимі з урахуванням безпечних умов для здобувачів вищої освіти та наукового-педагогічних / педагогічних працівників.

Для здобувачів, які не мають можливості брати участь в освітньому процесі передбачається: можливість перенесення опанування освітнього компоненту на наступні семестри, надання індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю, або академічної відпустки.

📋 Наказ «Про заходи щодо організації та здійснення освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року» наразі на погодженні.