28 вересня 2021 року

На розширеному засідані кафедр АМЕС та ЕПС, в дистанційному режимі, було заслухано доповіді аспірантів 4го року навчання за темами їх ніх дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 171 Електроніка.

  • Моторнюк Дар’я Євгеніївна – тема роботи: “Вимірювання часу реверберації в контексті задачі дереверберації мовного сигналу”, науковий керівник Продеус Аркадій Миколайович, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічних наук, професор
  • Лукашев Олексій Юрійович – тема роботи: “Дослідження та розробка методів зменшення електромагнітних завад, створюваних імпульсними перетворювачами напруги”, науковий керівник Макаренко Володимир Васильович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічнихнаук, доцент
  • Перчевська Людмила Вадимівна – тема роботи: “Забезпечення теплової міцності конструкцій потужних п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів”, науковий керівник Дрозденко Олександр Іванович, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, кандидат технічних наук, доцент
  • Паренюк Дмитро Володимирович – тема роботи: “Дослідження зв’язку викликаної отоакустичноїемісії та властивостей слуху, визначених засобами аудіології для дослідження слуху біологічних об’єктів”, науковий керівник Найда Сергій Анатолійович, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, доктор технічнихнаук, професор