[:uk]

 

Лабораторія акустичної експертизи та корекції
Проект “Акустична експертиза приміщень НТУУ “КПІ””

Куратори проекту: аспірант Антон Васильєв, магістри Дарья Моторнюк та Юлія Костючок, проф. А. Продеус

Активні учасники проекту: студенти 5-го та 6-го курсів

Актуальність проекту:

    Кожне приміщення має свій акустичний “характер”, але далеко не кожне приміщення мае “паспорт”, де були б вказані риси цього характеру: рівень шуму в різний час (вранці, вдень, ввечері, вночі тощо). Навчальні приміщення є більш шумними під час перерв або у випадках, коли вони розміщені біля доріг із потужним трафіком. Крім рівня шуму, приміщення відрізняються часом реверберації, й відомо, що значення цього параметру має бути оптимальним або близьким до такого, відповідно до призначення приміщення. Нарешті, є ще більш тонкі характеристики приміщень, які слід враховувати при виконанні музики…
Таким чином, вміння оперативно скласти акустичний “паспорт” приміщення є актуальним завданням для студентів кафедри акустики та акустоелектроніки.

Перспективи проекту:

Участь у даному проекті змушує його учасників не тільки теоретично, але й практично засвоїти засади як теорії, так і практики акустичної експертизи приміщень, що безперечно буде корисним їм в майбутній інженерній роботі. Але одержані результати не ляжут на полицю, а будуть використовуватися й покращуватися студентами й працівниками НТУУ “КПІ”. Нарешті, одержані результати дадут інформацію про екологічний стан (в акустичному аспекті) учбових приміщень НТУУ “КПІ” – і це буде корисно з точки зору необхідності покращення цього стану.

Технічне завдання:

Проект складається із 2-х частин:

  • аналіз переліку акустичних характеристик, що мають, на вашу думку, входити у “паспорт” приміщення, та опис алгоритмів та ком’пютерних програм (для Matlab) обчислення цих характеристик
  • вимірювання обраних характеристик (не меньше 2-х) в конкретному приміщенні НТУУ “КПІ”

Частина 1. Аналіз переліку акустичних характеристик

Використовуючи доступні вам літературні джерела, виконайте аналіз акустичних характеристик, що мають входити у “паспорт” приміщення, виконайте опис алгоритмів обчислення цих характеристик та розробіть відповідні ком’пютерні програми (для Matlab) їх обчислення. Результати аналізу викладіть у звіті, супроводжуючи їх коментарями, рисунками, графіками, а також відповідними формулами.

Частина 2. Вимірювання характеристик реального приміщення

Використовуючи доступну вам апаратуру та програмне забезпечення, виміряйте обрані вами характеристики певного приміщення НТУУ “КПІ”. Результати аналізу викладіть у звіті, супроводжуючи їх коментарями, рисунками, графіками.

Примітка: Звіт за результатами вашої роботи одночасно є звітом за РГР на тему “Акустична експертиза приміщень”

Етапи виконання:

Старт проекту (видача Технічного завдання)
Передача куратору проекту результатів виконання 1-го етапу
Передача куратору проекту результатів виконання 2-го етапу
Початок захисту РГР
Кінець захисту РГР, кінець проекту

Результати виконання проекту:

Звіт про виконаний проект авторів: Д. Моторнюк, В. Нечитайло, Л. Мартинович, Ю. Костючок можна викачати тут. За результатами цього звіту було опубліковано статтю в журналі Electronics and Communications [6].

Література:

1. Book_2008_Benesty_Springer_Handbook_of_Speech_Processing
2. Bradley J. The Evolution of Newer Auditorium Acoustics Measures
3. EASERA Tutorial.
4. W. Ahnert and W. Schmidt, Fundamentals to perform acoustical measurements. Appendix to EASERA, Berlin, 2006. – 53 p. 
5. Продеус А.Н., Васильев А.В., Климков В.А. Автоматизация акустической экспертизы помещений. Электроника и связь. – 2013. – №5. – С.49-57.
6. Костючок Ю.С., Мартинович Л.С., Моторнюк Д.Е., Нечитайло В.А., Храпачевский А.В., Продеус А.Н. Акустическая паспортизация учебных помещений. – ISSN 1811-4512. Electronics and Communications, 2016, Vol.21, No.2(91). – P.63-70.

  

[:]