30 вересня 2021 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалено рішення про акредитацію 14 освітньо-наукових програм доктора філософії КПІ. Серед них 4 ОНП акредитовано як зразкові. Це ОНП Електроніка за 171-ю спеціальністю, ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за 141-ю спеціальністю, ОНП Матеріалознавство за 132-ю спеціальністю, ОНП Мікро- та наносистемна техніка за 153-ю спеціальністю.