2021 рік вступу

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів, строк навчання яких становить 2 роки 10 місяців (3 н.р.)

Каталог містить анотований перелік вибіркових дисциплін циклу практичної підготовки, які запропоновано для вибору студентам першого (бакалаврського) рівня ВО відповідно до інтегрованого навчального плану 2021 р., затвердженого 2021 р.:

  • студенти І курсу – вибирають в 2022 році дисципліни для другого року навчання;

Всього студент може вибрати з каталогу 14 вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (3 семестр – 3 дисципліни, 4 семестр – 4 дисципліни, 5 семестр – 4 дисципліни, 6 семестр – 3 дисципліни).

Під час реалізації права на вибір у 2022 році кожен студент першого курсу має вибрати 4 з 11фахових загальних дисциплін, а також 2 з 5 запропонованих сертифікатних програм, що містять по п’ять вибіркових дисциплін кожна, і, які студенти будуть вивчати протягом 2 – 3 курсів (відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про сертифікатні програми у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Структура вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

З сертифікатними програмами можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ

3 семестр

4 семестр