18-го березня, в online режимі відбулось засідання спеціалізованої ради ДФ26.002.030.
Раді була представлена дисертаційна робота Яшник Оксани Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 – Електроніка та телекомунікації, за спеціальністю 171 – Електроніка.
Тема дисертації: «Акустичні засади розробки україномовних артикуляційних таблиць».
Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.002.030 в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» був затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2021 року N 72 у складі 5 осіб:
Голова ради – Найда Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Рецензенти:
– Продеус Аркадій Миколайович, доктор технічних наук, професор кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.
– Дрозденко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Опоненти:
– Мислович Михайло Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання Інституту електродинаміки Національної академії наук України.
– Ластівка Іван Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Національного авіаційного університету.
Науковий керівник – Луньова Світлана Андріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Щиро вітаємо аспірантку кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем, Яшник Оксану Ігорівну, з блискучим захистом свої кваліфікаційної роботи, та бажаємо подальших наукових успіхів!!!