Відбулося чергове заняття гуртка “Medical Acoustics” на надзвичайно актуальну тему “Сучасні системи кохлеарної імплантації”. В роботі гуртка прийняв участь випускник кафедри акустики та акустоелектроніки КПІ ім.Ігоря Сікорського, а в теперішній час, старший інженер-протезист, аудіолог Медичного центру слухової реабілітації Аврора, Ярослав Тарановський. Ярослав детально розповів про інноваційні системи кохлеарної імплантації (СКІ) компанії Oticon Medical, з якими він безпосередньо працює: виконує їх інтраопераційне тестування, настройку та забезпечує подальший сервіс. Слід зазначити, що одна така система кохлеарної імплантації коштує порядку 30 тис. євро.

Тепер трохи теорії.
На даний час існує два метода корекції втрати слуху при сенсоневральній тугоухості. Перший метод називається електроакустична корекція і полягає у використанні слухового апарату. Слуховий апарат дозволяє достатньо компенсувати втрату слуху і, у більшості випадків досягти гарної розбірливості мови. У випадку двосторонньої тугоухості IV ступеня і глухоти сенсоневральної природи, навіть багатократно підсилений звук не створює слухового відчуття у людини, і при відсутності результатів від використання слухових апаратів використовують кохлеарну імплантацію.
Кохлеарна імплантація (КІ) – це операція, в процесі якої у внутрішнє вухо людини вводиться система електродів, що забезпечують сприйняття звукової інформації за рахунок електричної стимуляції збережених волокон слухового нерву. КІ являється різновидом слухопротезування, однак, на відмінну від звичайного слухового апарату, який підсилює акустичний сигнал, кохлеарний імплант перетворює їх в електричні імпульси, що стимулюють слуховий нерв. Використання кохлеарного імпланта обумовлено тим, що при сенсоневральній тугоухості найбільш часто вражені рецептори завитки (волоскові клітини), в той час як волокна слухового нерву довгий час залишаються збереженими. Пошкодженні волоскові клітини не можуть забезпечити перетворення акустичного сигналу в електричні імпульси, які необхідні для виникнення слухового відчуття. Цю функцію і виконує кохлеарний імплант. Якщо волоскові клітини загинули, то підсилений слуховим апаратом звук не може бути сприйнятим мозком. Кохлеарний імплант забезпечує стимуляцію безпосередньо слухового нерву у всьому частотному діапазоні.
Враховуючи те, що на виході кохлеарного імпланта наявні електричні, а не акустичні сигнали, виключається проблема зворотнього акустичного зв’язку. Це означає, шо сприйняття слабоінтенсивних звуків може бути забезпечено без змін в стабільності системи.
Другою перевагою кохлеарних імплантів являється можливість забезпечувати інформацію про високочастотні складові мови, що, в принципі, не може бути забезпечено слуховими апаратами. Верхня границя частот перетворювачів, які використовуються в потужних слухових апаратах, відповідає 3,5-4кГц, що обумовлено, як неможливістю технічного рішення комбінації високої потужності і широкої смуги в одному перетворювачі, так і більш вираженого зворотнього акустичного зв’язку на високих частотах.
Третьою перевагою кохлеарного імпланта являється конструктивне рішення проблеми динамічного діапазону. Звуки на вході кодуються в електричні імпульси на виході. При налаштуванні параметрів процесора останній перекодовує широкий діапазон звукових сигналів на вході в діапазон електричних імпульсів, які сприймаються на комфортному рівні.

Важливо, досягнута домовленість з Аврора, Центр слухової реабілітації – Медичний центр про проходження переддипломної практики студентами кафедри акустики та акустоелектроніки КПІ ім.Ігоря Сікорського.