Куратори: аспірант О. Дворник та магістр М. Миронов, проф. А. Продеус, активні учасники – студенти 3-4-го років навчання.

Стадія проекту: розпочато.

В Лабораторії акустичної експертизи та корекції кафедри акустики та акустоелектроніки створено апаратно-програмну систему “Штучна голова для акустичних досліджень”. Призначення голови – вимірювання бінауральних (двоканальних) імпульсних характеристик приміщення, що дозволить серифікувати приміщення, тобто робити висновки про придатність приміщень для мовних та музичних презентацій.
Ще одне можливе застосування штучної голови – тестування навушників.

Як видно із наведеного фото, штучна голова кріпиться до верхівки ящика, який імітує торс людини. Біля вух штучної голови розміщено два мікрофони, вихідні сигнали яких через зовнішню звукову карту (коробочка біля нижної частини “торсу”) передаються на ноутбук. Ці сигнали обробляються за допомогою спеціального програмного забезпечення, й результати обробки містять потрібну для висновків інформацію.

Важливою частиною створеної системи є також потужний гучномовець (показаний на лівій частині фото), за допомогою якого в приміщенні, що тестується, випромінюються тестові широкосмугові сигнали – короткий звуковий імпульс або довгий шумоподібний сигнал.
Налагодження системи “Штучна голова” має відбутися найближчим часом, його планується виконати руками студентів-акустиків 3-4-го курсів за активної участі магістрів та аспірантів кафедри. Після налагодження системи, студенти мають поміряти характеристики кількох приміщень кафедри й таким чином навчитися експлуатації системи.

Важливо, що всі зазначені роботи плануються як складова частина учбового процесу у вигляді практичних й лабораторних занять, розрахунково-графічних робіт. Це значить, що студентам буде надано можливість навчатися, розв’язуючи реальні, а не штучно придумані завдання.
“Творцями” системи “Штучна голова” є професори А.М. Продеус, В.С. Дідковський, С.А. Найда, які є авторами ідеї, магістр 2-го року навчання М. Миронов, який доклав зусиль до отримання пінопластового макету голови, а також технічні робітники кафедри О.М. Романенко та Т.А. Холопцев, які багато попрацювали, щоб матеріалізувати цю ідею.