Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

за роботу “Створення вітчизняного інноваційного комплексу з серійного виробництва та випробувань радіогідроакустичної системи на базі пасивних ненаправлених буїв РГБ-16В, шифр “Ятрань”:

Дрозденко О. І.

ДРОЗДЕНКУ Олександру Івановичу — доцентові кафедри акустичних і мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кандидатові технічних наук, доцентові

Коржик О. В.

КОРЖИКУ Олексію Володимировичу — професорові кафедри акустичних і мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, докторові технічних наук, професорові

Лейко О. Г.

ЛЕЙКУ Олександру Григоровичу — професорові кафедри акустичних і мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, докторові технічних наук, професорові

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 жовтня 2022 р. № 916-р

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prysudzhennia-premii-kabinetu-ministriv-ukrainy-za-rozroblennia-i-vprovadzhennia-s916-181022