Науковий ступінь: к.т.н.
Вчене звання: Доцент

Заступник завідувача кафедрою з навчально-організаційною роботи

Електронна пошта:
ppv62692-ames[at]lll.kpi.ua