[:uk]

(закінчив КПІ в 1972 році, гр. ГА-26 кафедри акустики)

Народився 1949 р. Після закінчення КПІ (1972 р.) спочатку працював інженером Українського НДІ гідротехніки, а з 1975 р. – в ОКБ “Шторм” при НТУУ “КПІ” на посадах старшого інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника. В 1985 р. закінчив заочну аспірантуру КПІ. З 1993 р. – завідувач відділу (НДВ-8) ОКБ “Шторм”.

Брав участь у виконанні низки НДР і НДКР як інженер-розробник та науковий співробітник, виконував експериментальні дослідження в натурних умовах, провадив розробку алгоритмів та їхнє моделювання, підготовку та складання звітів. Був відповідальним виконавцем ДКР “Кабарга”, НДКР “Міранда”, науковим керівником теми “Паскаль”. Спеціалізується на задачах формування акустичних полів з заданими характеристиками та стабілізації акустичних антен в умовах качки. Під керівництвом Науменка І.Я. ще в радянські часи було розроблено і виготовлено 6 апаратурних комплексів для проведення натурних випробувань по НДР і НДКР, а також низку компактних вимірювальних приладів.

Науменко І.Я. є автором 52 друкованих робіт та доповідей, 34 звітів ОКБ “Шторм” по господарській та держбюджетній тематиці. Був учасником 19-ї Атлантичної експедиції 1978 р. та низки інших наукових експериментів.

Протягом останніх 15 років самостійно розвинув новий для ОКБ “Шторм” науково-технічний напрямок: акустична телеметрія нафтових, газових і артезіанських свердловин. Організував науково-технічний відділ НДВ-8 та творчий колектив, забезпечив позабюджетне фінансування. Під керівництвом Науменка І.Я. виконано 10 НДКР з виходом на експериментальні та дослідні зразки, опубліковано 25 статей, отримано 13 патентів, підготовлено та захищено 8 наукових звітів. Науменко І.Я. є науковим керівником замовлень, за якими виконано розробку та налагоджено серійний випуск відомих ехолотів “Скорпіон” і “Скорпіон-А”, за допомогою яких було забезпечено потреби нафтовидобувного комплексу України. Загалом ці прилади впроваджено на 14 підприємствах України. Розробки Науменка І.Я. неодноразово експонувалися на міжнародних та відомчих спеціалізованих виставках, а також у технопарку НТУУ “КПІ” “Київська політехніка”.

Не дивлячись на складні фінансово-економічні умови останніх років, зумів зберегти науковий колектив та розвинути нові актуальні науково-технічні напрямки. Це вимірювання рівня підземних вод через артезіанські свердловини (“Аква-01”), розробка параметричних ультразвукових випромінювачів високої ефективності (“Акустошок”), розробка розвинених акустичних антенних систем для потреб підводного бездротового відеозв’язку.

У 2009 р. у відділі, яким керує Науменко І.Я, успішно завершено держбюджетну роботу, виграно конкурс НТУУ “КПІ” на нову НДР, впроваджено розробку “Аква-01” на підприємствах ЗАТ “Оболонь” та ДРГП “Північгеологія”. У 2010 р. підготовлено і опубліковано монографію “Ехолокація у свердловинах”. Постійно підтримуються ділові контакти з ВАТ “Оболонь” та ДРГП “Північгеологія”, для яких виконуються госпдоговірні роботи з метрологічної повірки розроблених ехолотів.

Науменко І.Я приділяє також значну увагу учбовому процесу університету. В його відділі щорічно працюють або проходять практику 4–6 студентів, а за тематикою відділу виконуються 3–4 дипломні проекти, результати досліджень впроваджено на ФТІ в курсах “Штучні нейронні мережі” та “Синергетичні методи аналізу”.[:]