[:uk]

МОРОЗ БОРИС СЕМЕНОВИЧ
(випускник електроакустичного факультету 1969 року)

В 1969 р. закінчив факультет електроакустики Київського політехнічного інституту й був прийнятий на роботу в Інститут отоларингології ім. проф. А.И. Коломийченко на посаду інженера-акустика. Через 3 роки був призначений керівником групи сурдотехніки, потім став старшим науковим співробітником і керівником лабораторії з розробки кохлеарних імплантів. За 30 років роботи в інституті провів великий обсяг наукових досліджень в області фізіології слуху, аудіології й слухопротезування, брав безпосередню участь у розробці, випробуваннях і в організації виробництва й впровадженні в практику аудіометричних приладів, слухових апаратів, вітчизняного кохлеарного імпланта й засобів сурдотехніки.

В 1978 році Б.С. Мороз захистив кандидатську дисертацію «Дослідження динамічних характеристик акустичного імпедансу середнього вуха людини в нормі й патології», у якій уперше в СРСР були досліджені, розроблені й впроваджені в практику нові об’єктивні методи діагностики й профілактики кондуктивних і нейросенсорных поразок органу слуху.

В 1987 році захистив докторську дисертацію на тему: «Завадостійкість слухової системи людини, слухові спотворення й принципи їхньої корекції». У дисертації були вивчені фізіологічні й патофізіологічні механізми слуху, розроблені й впроваджені в сурдологічну й слухопротезну практику нові методи й засоби для ефективної корекції слухових порушень при різних формах приглухуватості й глухоти.

 

З 1990 року Б.С. Мороз є керівником НВП “ВАБОС” – провідного підприємства України в області слухопротезування й сурдотехніки. У НВП “ВАБОС” під керівництвом і при особистій участі Б.С. Мороза створена й успішно функціонує школа слухопротезування, у якій успішно застосовуються новітні цифрові, інформаційні й комп’ютерні технології для ефективної реабілітації людей з порушенням слуху й мови з використанням слухових апаратів, кохлеарних імплантів і інших засобів сурдотехніки. Останні широко впроваджені у всіх регіонах України в практику роботи спеціальних дошкільних установ і шкіл-інтернатів для дітей з дефектами слуху.

Б.С. Мороз автор 25 патентів і авторських посвідчень, ним опубліковані більше 200 наукових статей, збірників і монографій, у тому числі монографія «Основи аудіології й слухопротезування» – М: Медицина, 1984.

Б.С. Мороз – член Вченої Ради Інституту АПН України, нагороджений дипломом і золотою медаллю за комплекс наукових праць в області аудіології, вестибулології й сурдотехніки.[:]