Науковий ступінь: к.т.н.
Вчене звання: Доцент

Заступник завідувача кафедрою з навчальних планів

Електронна пошта:
lvs50469-ames[at]lll.kpi.ua