Науковий ступінь: к.т.н.
Вчене звання: Доцент

Заступник завідувача кафедрою з навчальних планів