Розподіл студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, група ДГ-51 для проходження переддипломної практики з 15.04.2019 року по 19.05.2019 року:

Список розподілу

В рамках дипломного проектування студентами кафедри було виконано роботи/проекти з різних тематик. З прикладами можно ознайомитись за посиланнями нижче.

Дипломні проекти

Склади ЕК у 2020-2021 н.р.

З переліком захищених на кафедрі АМЕС бакалаврських робіт, за останні 5 років, можна ознайомитися за посиланням: Бакалаврські роботи

171 Електроніка (бакалаври) Освітня програма – Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

ЕК №17.10
Голова комісії: Найда С.А., д.т.н.. проф.. зав, каф. АМЕС
Члени комісії:
Луньова С.А.. к.ф.-м.н.. доц.. доц. каф. АМЕС
Дрозденко О.І.. к.т.н.. доц.. доц. каф. АМЕС
Попович П.В., к.т.н.. доц. каф. АМЕС
Секретар: Цюпцюн В.Б., інж. І кат. каф. АМЕС

171 Електроніка (бакалаври) Освітня програма-Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей; Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки

ЕК №17.13
Голова комісії: Найда С.А., д.т.н.. проф.. зав, каф. АМЕС
Члени комісії:
Пілінський В.В. к.т.н.. проф.. проф. каф. АМЕС
Трапезой К.О. к.т.н.. дон., дон. каф. АМЕС
Берегун В.С., к.т.н., доц.. доц. каф. АМЕС
Секретар: Комарова Т.М. інж. І кат. каф. АМЕС