Розподіл студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, група ДГ-51 для проходження переддипломної практики з 15.04.2019 року по 19.05.2019 року:

Список розподілу

В рамках дипломного проектування студентами кафедри було виконано роботи/проекти з різних тематик. З прикладами можно ознайомитись за посиланнями нижче.

Дипломні проекти

Склади ЕК у 2019-2020 н.р.

ЕК 18.7

ЕК 18.10

Голова комісії в.о. зав.каф. АМЕС д.т.н. проф.
Найда С. А.
Голова комісії професор к.т.н. проф.
Пілінський В. В.
Члени комісії доцент к.ф.-м.н. доц.
Козерук С. А.доцент к.ф.-м.н. доц.
Луньова С. А.

доцент к.т.н. доц.
Заєць В. П.

Члени комісії доцент к.т.н. доц.
Швайченко В. Бдоцент к.т.н.
Попович П. В.

доцент к.т.н. доц.
Трапезон К. О.

Секретар комісії інж. 1 категорії
Цюпцюн В. Б.
Секретар комісії інж. 1 категорії
Комарова Т. М.

З переліком захищених на кафедрі АМЕС бакалаврських робіт, за останні 5 років, можна ознайомитися за посиланням: Бакалаврські роботи

Склади ЕК у 2019-2020 н.р.

ЕК 18.8

ЕК 18.9

Голова комісії в.о. зав.каф. АМЕС д.т.н. проф.
Найда С. А.
Голова комісії професор д.т.н. проф.
Власюк Г. Г.
Члени комісії професор д.т.н. проф.
Дідковський В. С.

професор д.т.н. проф.
Продеус А. М.

доцент к.т.н. доц.
Дрозденко О. І.

Члени комісії професор д.т.н. проф.
Розорінов Г. М.

доцент к.т.н. доц.
Лазебний В. С.

асистент к.т.н.
Філіпова Н. Ю.

Секретар комісії інж. 1 категорії
Цюпцюн В. Б.
Секретар комісії інж. 1 категорії
Комарова Т. М.

З переліком захищених на кафедрі АМЕС магістерських робіт, за останні 5 років, можна ознайомитися за посиланням: Магістерські дисертації