Науковий ступінь: к.т.н.
Вчене звання: Доцент

Заступник завідувача кафедрою з навчально-виховної роботи

Електронна пошта:
bvs48937-ames[at]lll.kpi.ua

Відповідальний за систему E-Campus по кафедрі АМЕС