Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або вступних іспитів з таких конкурсних предметів:

1.    Математика
2.    Фізика

Термін навчання:

бакалавр (на базі молодшого спеціаліста ) – 2 роки 10 місяців (3 навчальні роки).

Підрахунок конкурсного бала розраховується за такою формулою:

КБ = П1 + П2,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Ліцензійні обсяги набору абітурієнтів на факультет в  2020 році за освітнім рівнем «бакалавр» для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

Спеціальність

Освітня програма

Частина ліцензійного обсягу
(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна

заочна

171 Електроніка Електронні прилади та пристрої

10

10

Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

10

0

*Планується набір абітурієнтів за кошти фізичних та юридичних осіб  (в рамках ліцензованого обсягу)

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

ПОДІЯ ДАТА
Початок прийому заяв та документів 13 липня
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня о 18:00
Строки проведення вступних випробувань 23-30 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 31 липня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування не пізніше 17 години 03 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше 04 серпня