Спеціальність та освітні програми, за якими оголошується прийом на навчання за рівнем «Магістр»:

Спеціальність

Освітні програми

171 Електроніка
  • Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
  • Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Вступникам до магістратури потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі ЗНО.

Перелік документів, які подають вступники для реєстрації на ЄВІ:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього  — за наявності (оригінал та копії);
  • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
  • 2 кольорові фотографії 3х4.

Увага!!! Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Важливі дати

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ 1 липня
Додаткове фахове випробування (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) з 06 по 29 травня
Подача заяв з 05 липня до 22 липня
Вступні випробування за обраним фахом з 05 липня по 26 липня
(згідно з розкладу робіт атестаційних комісій)

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання здійснюють у такі терміни:

Реєстрація для складання ЄВІ 06 травня – 03 червня 18:00
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВ 05 – 22 липня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 17 – 25 червня
(тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
Вступні випробування
(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)
06 – 29 травня – Додаткові
01 липня – Іноземна мова
05 – 26 липня – Фахові
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 10 серпня
Закінчення строку виконання вимог до Зарахування вступниками, які приймають участь у Конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 14 серпня*
Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням – до 12 години 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 серпня*

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Перелік дисциплін комплексного випробування за освітньою програмою “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації”:

1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів

Перелік дисциплін комплексного випробування за освітньою програмою “Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей”:

1. Теорія електричних кіл
2. Системи радіо- та телевізійного мовлення
3. Цифрові технології в телебаченні та кінематографії
4. Технічні засоби кінематографії
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації” за спеціальністю 171 Електроніка.
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей” за спеціальністю 171 Електроніка.
Програма додаткового випробування для вступу на освітні програми підготовки магістра “Електронні прилади та пристрої”, “Електронні компоненти та системи”, “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації”, “Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей” за спеціальністю 171 Електроніка.

Фрагмент “Положення про прийом на навчання…”:

§1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.  Прийом на підготовку  ступеня  магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацію) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються  також  особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста  за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 
2.  Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю  (напрямом підготовки),  лише  за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань… 
3.  На навчання для здобуття ступеня бакалавра  КПІ  ім. Ігоря Сікорського приймає  на  перший курс  (за індивідуальними програмами підготовки)  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста .  
4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому)…

Другий (магістерський)
рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

(спеціалізація)

Вартість

одного року

навчання, грн

Очна (денна)

форма навчання

Заочна

форма навчання

17 Електроніка
та телекомунікації

171 Електроніка

18200

10200