5 червня 2019 року за участі президента НАН України Бориса Євгеновича Патона
та Міністра освіти і науки України Лілії Михайлівни Гриневич
відбулася урочиста церемонія вручення дипломів
лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року

Колектив рідної кафедри вітає доктора технічних наук, професора,
професора кафедри акустики та акустоелектроніки
факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Найду Сергія Анатолійовича
з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року!

 

Співробітники кафедри приймали участь у створенні наступних книг:

 1. “Проектирование ограждающих конструкций с оптимальными звуко- и виброизоляционными свойствами” (Дідковський В.С., Карачун В.В., Заборов В.І, 1991)
 2. “Методы расчета динамических систем” (Карачун В.В., Дідковський В.С., 1992)
 3. “Енергозабезпечення електронної апаратури” (Пілінський В.В., Родіонова М.В.,Рибін О.І., Геранін В.О., Демура В.А., 1994)
 4. “Основы динамики ограждающих конструкций” (Карачун В.В., Дідковський В.С., 1995)
 5. “Шум і вібрація” (Дідковський В.С., Маркелов П.О., 1995) – перший на кафедрі підручник
 6. “Теоретичні основи акустики” (Грінченко В.Т., Дідковський В.С., Маципура В.Т., 1998)
 7. “Экспертные системы в медицине” (Продеус А.М, Захрабова Е.Н., 1998)
 8. “П’єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів” (Дідковський В.С., Найда С.А., 1999)
 9. “Подводные акустические антенны” (Лейко О.Г., Шамарін Ю.Е., Ткаченко В.П., 2000)
 10. “Основи архітектурної та фізіологічної акустики” (Дідковський В.С., Луньова С.А., 2001)
 11. “Ключові питання цифрової обробки зображень ” (Волкович Н.Л., Геранін В.О., Колокольцев Ф.В., Лященоко Д.С., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Путілов Ю.В., Рущицький Я.Я., Хотяїнцев С.М., 2001)
 12. “Рекурсивні та цифрові фільтри (розрахунок та синтез структурних схем, розрахунок похибок квантування)” (Геранін В.О., Єрмоленко П.А., Макаренко В.В., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Пілінський В.В., Розорінов С.М., Хотяїнцев С.М., 2001)
 13. “Вибрані задачі імовірнісного часо-частотного аналізу інформаційних систем” (Геранін В.О., Ляшенко Д.С., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Рибальський О.В., Хотяїнцев С.М.)
 14. “Парціальне кодування та декодування Вітербі в електронних інформаційних системах” (Геранін В.О., Макаренко В.В., Мевшин Ю.В., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Путілов Ю.В., Хотяїнцев С.М., 2001)
 15. “Технология акустических антенн”(Шамарін Ю.Е., Лейко О.Г., Шамарін А.Ю., Ткаченко В.П., 2001)
 16. “Основи акустичної екології” (Дідковський В.С., Акименко В.Я., Запорожець О.І., Савін В.Г., Токарев В.І., 2002)
 17. “Практикум з технічної акустики” (Дідковський В.С., Лейко О.Г., Савін В.Г., Лункова С.А., Мацапура В.Т., Найда С.А., Беркута В.Г., Безимянний Ю.Г., Бабаєв О.А., 2003)
 18. “Введение в нелинейную динамику” (В.Т. Гринченко, В.Т. Мацапура, А.А. Снарський, 2005)
 19. “Ультразвукова дефектоскопія” (В.Г.Беркута, С.М. Валевич, 2006)
 20. “Електроакустичні п’єзокерамічні перетворювачі (розрахунок, проектування, конструювання)” (Дідковський В.С., Лейко О.Г., Савін В.Г., 2006).
 21. Ананьев А.Б., Ананьева Е.А., Путилова А.Ю. Матлаб для акустиков, а также для всех, кто собирается создавать и обрабатывать различного рода сигналы. Учебное пособие. – К., 2007.
 22. Грінченко В.Т., Вовк І.В., Маципура В.Т. Основи акустики. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2007.
 23. Ананьев А.Б. Элементы музыкальной акустики. Учебное пособие. – К.: “ФЕНИКС”, 2008.
 24. Дидковский В.С., Дидковская М.В., Продеус А.Н. Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации. – К.: «Имэкс-ЛТД», 2008.
 25. Дідковський В.С., Найда С.А., Овсяник В.П. Фізична акустика. – К.: «Имэкс-ЛТД», 2009.
 26.  Дідковський В.С., Дідковська М.В., Продеус А.М. Комп’ютерна обробка акустичних сигналів. Навчальний посібник – К.: «Имэкс-ЛТД», 2010. – 430 с.
 27. Кебкал К.Г., Дидковский В.С. Анализ путей развития средств цифровой гидроакустической связи. – Севастополь: Изд. центр СНУЯЭиП, 2010.
 28. В.С. Дідковський, О.В. Коржик, О.Г. Лейко. Шуми і вібрації. Підручник – К.: Імекс-ЛТД, 2010. – 334 с.
 29. Дідковський В.С., Луньова С.А., Богданов О.В. Архітектурна акустика. -К.: Політехніка. -2012. -384 с. українською мовою; № листа МОНМС 1/11-9286; дата 07.10.2010.
 30. Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Порошин С.М. Направленість інтерференційних та фокусованих акустичних антен. Навчальний посібник (електронне видання). українською мовою; № протокола метод. ради 8; дата 10.04.2012.
 31. Дідковський В.С., Коржик О.В., Лейко О.Г., Найда С.А., Порошин С.М., Петріщев О.М. Направленість інтерференційних та фокусованих акустичних антен. Електронний навчальний посібник з грифом “Рекомендовано Методичною радою НТУУ “КПІ”” (Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е 11/12-193 від 26 квітня 2012 р.). -К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 150 с., 13 МБ. українською мовою; № протокола метод. ради Е 11/12-193; дата 26.04.2013.
 32. Ю.С. Синєкоп, А.М. Продеус, Є.Я. Швець, Є.М. Кісельов, М.М. Баран. Експертні системи в медицині. Навчальний посібник. – Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – 332 с.
 33. Продеус А., Дидковский В., Дидковская М. Акустическая экспертиза и коррекция коммуникационных каналов. Монографія. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Deutschland, 2017, ISBN: 978-3-330-04591-0

Співробітники кафедри отримали охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності:

 1. Богданова Н.В., Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Філіпова Н.Ю. Багатомодова гідроакустична антена. Пат. України № 2012 01741 від 16.02.2012.; Назва охоронного документу – Пат. України; № 2012 01741 дата 16.02.2012 (винахід)
 2. Богданова Н.В., Дідковський В.С., Лейко О.Г., Коржик О.В., Найда С.А., Петріщев О.М., Філіпова Н.Ю. Багатомодова гідроакустична антена з керованою направленістю. Пат. України № 2012 04126 від 03.04.2012.; Назва охоронного документу – Пат. України; № 2012 04126 дата 03.04.2012 (винахід)
 3. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О. Акустотермометр з фокусуючим п’єзоприймачем теплового акустичного випромінювання для зондування внутрішньої температури біологічних об’єктів. Пат. 73497 UA, МПК GO1K11/22; заявник НТУУ “КПІ”. – №u201202958 ; заявл. 13.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. №18.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201202958 дата 13.03.2012 (корисна модель)
 4. Дідковський В.С., Дрозденко К.С., Найда С.А., Порошин С.М. Акустотермометр біологічних об’єктів. Пат. України № u201300803 від 23.01.2013.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201300803 дата 23.01.2013 (корисна модель)
 5. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О.Спосіб визначення параметра норми середнього вуха людини в мовному діапазоні частот. Пат. України №u201213530 від 26.11.2012. ; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213530 дата 26.11.2012 (корисна модель)
 6. Дідковський В.С., Найда С.А.,Желяскова Т.М. Випромінювач ультразвукового терапевтичного апарату. Пат. України №u201213518 від 26.11.2012.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213518 дата 26.11.2013 (корисна модель)
 7. Дідковський В.С., Найда С.А.,Зубченко О.О. Вушний ехо-спектрометр для контролю норми середнього вуха людини. Пат. України №u201213529 від 26.11.2012.; Назва охоронного документу – Патент України; № u201213529 дата 26.11.2012 (корисна модель)
 8. Продеус А.М., Пилипенко К.П. Спосіб визначення статі диктора за параметрами усного мовлення. Пат. України №u201301143 від 30.01.2013. ; Назва охоронного документу – Патент України; № 82185 Опубліковано: 25.07.2013 (корисна модель)
 9. Ладошко О.М., Дідковський В.С., Продеус А.М.,  Спосіб визначення тонових, шумових та паузних ділянок мовного сигналу. Пат. України №u201511068 від 12.11.2015. ; Назва охоронного документу – Патент України; № 107139 Опубліковано: 25.05.2016 (корисна модель)

Співробітники кафедри приймали участь у міжнародних конференціях:

 1. Дідковський В.С., Заєць В.П., Луньов А.І. Часові характреристики фортепіанного звучання в концертному залі. / Первая научно-техническая конференция “Информационные проблемы теории акустических, радиоэлектронных и телекоммуникационных систем”, Алушта, 25-29 сентября 2012.
 2. Найда С.А., Дидковский В.С. Объективная диагностика слуха новорожденных на основе формулы для параметра нормы среднего уха / Друга міжнародна науково-технічна конференція “ Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем -IPST-2013”. Алушта; Дата проведення: 29.09.2013.
 3. O.V. Bogdan, O.N. Petrishev, G.A. Pashkevich, A.T. Orlov, S.V. Zelenskyy Principles of constructing an efficient acousto-optical bragg cell / Шістнадцята щорічна відкрита науково-технічна конференція.Львів, 02.04.2013
 4. Ю.Ю. Яновська, О.В. Богдан, О.М. Петрищев, Ю.І. Якименко Спектр коливань п”єзоелектричниго диску з асиметричними електродами / Шістнадцята щорічна відкрита науково-технічна конференція. Львів, 02.04.2013
 5. Петрищев О.Н., Карпусь В.В. Модальная структура осесимметричной составляющей сигналов акустической эмиссии в стержнях / Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. Київ, 01.10.2013
 6. Петрищев О.Н., Михеева А.Н. Возбуждение продольных волн в биологических объектах / Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 01.10.2013
 7. Петрищев О.Н., Романюк М.И. Возбуждение релеевских волн системой объемных и поверхностных нагрузок. Консонанс – 2013. Акустичний симпозіум 1 – 2 жовтня 2013. НАН України, Інститут гідромеханіки. Київ
 8. I.Ianovska, O. Bogdan, O.Petrishev, Y.Yakymenko Choice of the Mounting Beams Place Considering MEMS Disk Asymmetric Vibration Form. Bad Ausee; Австрія 10.05.2012
 9. А.Г. Горбашова, Петрищев О.Н., Сучков Г. М. Электромагнитное возбуждение радиально распространяющихся волн в упругом полупространстве Симпозіум; – Київ; Дата проведення: 27.09.2011
 10. Карпусь В.В., Петрищев О.Н. Регистрация накладным вихретоковым приемником осесимметричной составляющей шумов акустической эмиссии в металлическом стержнем. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція Київ; 27.09.2011
 11. Г.А. Пашкевич, А.В. Богдан, О.Н. Петрищев, Ю.И. Якименко. Акустооптические анализаторы спекрта сигналов телекоммуникационной аппаратуры. Материалы международной конференции Украина-Россия-Сколково единое инновационное пространство 22-23 мая 3013 г. Киев
 12. Богдан О.В., Орлов А.Т. Петрищев О.М., Ульянова В.О. Наноструктури ZnO як чутливий елемент сенсора на акустичних хвилях. ІІ міжнародна науково-практична конференція Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано-та мікроелектроніки 25-27 жовтня 2012.- Чернівці
 13. Петрищев О.Н. Математическое моделирование ультразвуковых датчиков линейных и угловых перемещений. Международная научно-техническая конференция «Датчики, приборы и системы приборостроения 2013» – Ялта
 14. Петрищев О.Н., Михеева А.Н. Об одном способе решения задачи Лэмба. Друга міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки», присвячена 150-річчю кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка – Київ; 30.08.2013
 15. Петрищев О.Н., Романюк М.И. Возбуждение пространственно развитых волн Рэлея. Друга міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки», присвячена 150-річчю кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ; 30.08.2013
 16. Prodeus A., Pylypenko K. Noise Impact Assessment of the Acuracy of the Determination of Speaker’s Gender by Using Method of the Cumulants Coefficients. Міжнародна наукова конф. “Статистичні методи обробки сигналів і даних” – Київ, Національний авіаційний університет.; 16.10.2013
 17. Продеус А.Н. О выборе метода акустической экспертизы и вида тестового сигнала при оценивании разборчивости речи. Международный акустический симпозиум КОНСОНАНС-2013 – Киевский институт гидромеханики АН Украины; 16.10.2013
 18. Продеус А.Н. Речевой тестовый сигнал в формантно-модуляционном методе оценивания разборчивости речи. Міжнародна конференція IPST-2013 – Алушта; 10.09.2013
 19. Продеус А., Ладошко О. Про існування оптимальної межі між ранніми відбиттями та пізньою реверберацією. IEEE 34 міжнародна конференція «Електроніка та нанотехнології», Квітень 15-18, 2014 – Київ, Україна, НТУУ “КПІ”, ФЕЛ.
 20. Prodeus А., Didkovskyi V., Didkovska M., Kotvytskyi I. On Peculiarities of Evaluating the Quality of Speech and Music Signals Subjected to Phase Distortion. Proc. of 2017 IEEE 37th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO), April 18-20, 2017, Kyiv, Ukraine.

Співробітники кафедри виконували науково-дослідні роботи:

 1. Дідковський В.С., Продеус А.М., Овсяник В.П. Науково-дослідна робота “Дослідження шляхів підвищення ефективності комп’ютерних систем слухомовної корекції людей з порушеннями слуху та глухотою”. Договір № 161 від 1.04.2008 р.
 2. Дідковський В.С., Найда С.А. Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини; № договору – 2475-п; Дата – 03.03.2011
 3. Дідковський В.С., Найда С.А. Розробка нового покоління медичних приладів – широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу; № договору – 2729-п; Дата – 22.11.2013
 4. Найда С.А.  Розробка широкосмугового акустичного вушного ехо-спектрометра та нової ефективної програми універсального аудіологічного скринінгу новонароджених; № договору – 2729-п; Дата – 22.12.2017