[:uk]

Посада: професор
Стаж роботи: 16 років
Наукова ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:
am.prodeus@aae.kpi.ua

1972 року закінчив з відзнакою КПІ за спеціальністю “Електроакустика й ультразвукова техніка”. 1975 року закінчив аспірантуру Київського політехнічного інституту . З 1975 по 2001 рік працював у Київському НДІ гідроприладів. 1982 року захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.01 “Теоретичні основи радіотехніки”. 1997 року здобув учене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю “Автоматизовані системи керування і прогресивні інформаційні технології”. 1998 року одержав сертифікат про закінчення курсу за програмою “Ірідодіагностика” при медичному інституті Української Асоціації народної медицини.

Працює в КПІ: з 1997 р. – робота за сумісництвом, з 2001р. по теперішній час – штатний співробітник кафедри акустики та акустоелектроніки. 2007 року здобув учене звання доцента. 2012 року захистив дисертацію доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.08 “Прикладна акустика і звукотехніка” та посів посаду професора кафедри. 2013 року одержав вчене звання професора. З 2015 року член Американскої асоціації з науки та технологій (American Association for Science and Technology)

Дисципліни, по яким веду практики та лабораторні роботи:

 • «Фізична акустика»
 • «Прикладна акустика»
 • «Медичні акустичні прилади і апарати»
 • «Методи обробки акустичних сигналів»
 • «Обробка зображень в медицині»

Теми бакалаврських робіт та проектів спеціалістів за останні три роки:

 • “Вивчення психомоторних реакцій людини на акустичне подразнення через головні телефони”
 • “Вивчення психомоторних реакцій людини на акустичне подразнення у вільному акустичному полі”
 • “Дослідження біоакустичних реакцій тварин”;
 • “Аналіз підходів до проектування студій звукозапису”
 • “Акустичний розрахунок домашнього кінотеатру”
 • “Акустичний розрахунок репетиційного класу дитячого співу”
 • “Об’єктивні методи діагностики шумів дихання”
 • “Аналіз методів обробки кардіограм”

Наукові інтереси та проекти над якими працюю в даний момент:

 • Вивчення психомоторних реакцій людини на акустичне подразнення
 • Розрахунок та моделювання акустичніх полів приміщень різного призначення

Перелік статей:

 1. Дідковський В. С., Контар М. В., Заєць В. П. Дослідження залежності часу простої слухової сенсомоторної реакції людини від зовнішніх акустичних подразників. Постановка задачі – Електроніка та зв’язок, 2009.

Наукові інтереси:

 • цифрова обробка сигналів й зображень
 • застосування спектрального аналізу в задачах розпізнавання образів
 • комп’ютерна підтримка прийняття рішень (експертні системи)
 • комп’ютерна обробка мовленнєвих та музичних сигналів (задачі аналізу та синтезу)
 • мультимедійні технології
 • дослідження ймовірнісних характеристик мовленнєвих сигналів
 • акустична експертиза каналів мовленнєвої комунікаії
 • методи та алгоритми кодування мовленнєвих сигналів
 • методи та алгоритми корекції мовленнєвих сигналів
 • автоматичне розпізнавання мовлення

Інженерний досвід:

 • розробка алгоритмів функціонального програмного забезпечення цифрових обчислювальних комплексів спеціального призначення (для задачі розпізнавання образів)
 • розробка прикладного програмного й апаратно-програмного забезпечення для рішення задач підтримки прийняття рішення в медицині, психології й освіті (розроблено 9 інформаційно-довідкових і експертних систем, у тому числі – для ірідодіагностики, гомеопатії, рефлексодіагностики, лікувальної фізкультури, психології)
 • керівництво кількома науково-дослідними роботами
 • участь у виконанні ряду науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Дисципліни, які викладає:

 • Методи обробки акустичних сигналів
 • Обробка зображень у медицині
 • Акустичні інформаційні системи
 • Комп’ютерні акустичні системи
 • Пристрої реєстрації та відображення інформації

Навчальні посібники:

 • навчальний посібник “Експертні системи в медицині”
 • електронний навчально-методичний посібник “Електронний атлас ірідолога. Частина 1. Ірідогенетичні синдроми”
 • електронний навчально-методичний посібник “Електронний атлас ірідолога. Частина 2. Ірідологічні симптоми”, методичні вказівки з виконання лабораторних робіт із дисципліни “Експертні системи в медицині”
 • електронний навчальний посібник “Комп’ютерна обробка сигналів та сображень в ірідодіагностиці”
 • електронний навчальний посібник “Акустичні інформаційні системи”
 • електронний навчальний посібник “Методи обробки акустичних сигналів. Частина 1. Цифрова обробка сигналів”
 • електронний навчальний посібник “Методи обробки акустичних сигналів. Частина 2. Статистична обробка сигналів”
 • монографія “Акустична експертиза каналів мовної комунікації”
 • навчальний посібник “Комп’ютерна обробка акустчних сигналів”

Теми бакалаврських робіт:

 • Дослідження алгоритмів створення звукоих ефектів на електрогітарі
 • Дослідження можливості створення людино-машинної системи діагностики автомобіля
 • Дослідження можливості підвищення точності вимрювання параметрів кровотоку в системах доплерівської ехографії
 • Кодування-декодування акустичних сигналів в системах просторового озвучення
 • Дослідження можливостей коректного розрахунку розбірливості мови при малих відношенях сигнал-завада
 • Застосування мультимедійних технологій при створенні веб-сторінок
 • Обробка ЛЧМ-сигналів в задачі виявлення сигналів на тлі перешкод
 • Обробка тональних сигналів в задачі виявлення сигналів на тлі перешкод
 • Дослідження фазових вокодерів
 • Оцінювання розбірливості мови модуляційним методом
 • Кодування звуку при створенні музичних та відео- файлів
 • Оцінювання та розрахунок розбірливості української мови
 • Підготовка мовних сигналів для навчання системи розпізнавання української мови

Теми магістерских робіт:

 • Новий метод синтезу нерекурсивних фільтрів
 • Стеганографічні методи захисту акустичної інформації
 • Дослідження алгоритмів корекції мовних сигналів, що маскуються завадами
 • Дослідження якості розпізнавання української мови за допомогою інструментарію НТК
 • Кодування-декодування акустичних сигналів у системах просторового звучання
 • Оцінювання обєму кровотоку в системах доплерівської ехографії
 • Оцінювання індексів кровотоку в системах доплерівської ехографії
 • Акустична експертиза приміщень
 • Об’єктивні та суб’єктивні методі оцінювання розбірливості мови

Чотири магістерські роботи були відзначені дипломами І та ІІ ступеню на конкурсі факультету на кращу магістерську атестаційну роботу.

Має 155 наукових публікацій. З них – 111 наукових статей, 1 монографія, 2 навчальних посібника, 36 науково-технічних звітів, 6 авторських свідоцтв на винахід.

Перелік наукових публікацій за останні 5 років:

Веб-сторінка: http://aprodeus.narod.ru

Електронна пошта: aprodeus@gmail.comprodeus99@mail.ru

ICQ: 242525012       Skype: Arkadiy2005

Дисципліни, по яким веду практики та лабораторні роботи:

 • «Фізична акустика»
 • «Прикладна акустика»
 • «Медичні акустичні прилади і апарати»
 • «Методи обробки акустичних сигналів»
 • «Обробка зображень в медицині»

Теми бакалаврських робіт та проектів спеціалістів за останні три роки:

 • “Вивчення психомоторних реакцій людини на акустичне подразнення через головні телефони”
 • “Вивчення психомоторних реакцій людини на акустичне подразнення у вільному акустичному полі”
 • “Дослідження біоакустичних реакцій тварин”;
 • “Аналіз підходів до проектування студій звукозапису”
 • “Акустичний розрахунок домашнього кінотеатру”
 • “Акустичний розрахунок репетиційного класу дитячого співу”
 • “Об’єктивні методи діагностики шумів дихання”
 • “Аналіз методів обробки кардіограм”

Наукові інтереси та проекти над якими працюю в даний момент:

 • Вивчення психомоторних реакцій людини на акустичне подразнення
 • Розрахунок та моделювання акустичніх полів приміщень різного призначення

Перелік статей:

 1. Дідковський В. С., Контар М. В., Заєць В. П. Дослідження залежності часу простої слухової сенсомоторної реакції людини від зовнішніх акустичних подразників. Постановка задачі – Електроніка та зв’язок, 2009.
[:]