2021 – 2022 навчальний рік

Тема магістерської дисертації Спеціальність Освітня програма підготовки
Кумулянтні методи розрізнення акустичних сигналів 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Новий широкосмуговий електроакустичний апаратно-програмний комплекс для експрес-діагностики слухової системи людини 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Система комп’ютерної підтримки лікаря-фоніатра при розв’язанні діагностичних завдань 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Широкосмугова фазована решітка п’єзоелементів для діагностичного ехоскопу 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Тема магістерської дисертації Спеціальність Освітня програма підготовки
Застосування нейронних мереж в задачах розпізнавання об’єктів 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

2020 – 2021 навчальний рік

Тема магістерської дисертації Спеціальність Освітня програма підготовки
Широкосмуговий п’єзоелектричний випромінювач для терапевтичного апарата 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Широкосмуговий п1єзоелектричний перетворювач для медичного ехоскопу з електронним скануванням 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Дослідження характеристик підсилювальних пристроїв радіогідроакустичних буїв 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Вимірювання шумових характеристик малогабаритних повітряних об’єктів гелікоптерного типу 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Оцінка розбірливості мови в приміщенні методом слухових кореляційних характеристик 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Проект комплексу автоматизованого контролю шуму в аеропортах 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Розробка макету акустичної системи виявлення перешкод за допомогою ультразвукового далекоміра HC-SR04 Arduino 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Ультразвуковий пристрій для левітації об’єктів 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Формування векторного поля інтенсивності в регулярному хвилеводі з комбінованими границями 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Розробка та реалізація програмно-апаратного синтезатора звуку 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Тема магістерської дисертації Спеціальність Освітня програма підготовки
Комплекс технічних засобів для конференц зали компанії SoftServe 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Особливості сучасних засобів створення анімаційних тривимірних сцен 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Електронні системи синтезу та оброблення цифрового та аналогового звукового контенту 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Електронні системи забезпечення електромагнітної сумісності підвищеної ефективності 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Система звуковідтворення цифрових сигналів для віртуальної студії звукозапису 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Удосконалення технології оброблення перспективних зображень засобами спеціалізованої програми NukeX 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Електронна система керування засобами доступу до об’єкта 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження технології розподіленого реєстру для застосування у сфері навчання 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Методи впровадження відеоспостереження за об’єктами в системі “розумного будинку” 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження засобів об’єднання процедур захисту від завад та несанкціонованого доступу в інформаційних системах 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Перспективи впровадження технології 5G в Україні 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Особливості формування радіопокриття у високошвидкісних мобільних мережах з мультимедійним трафіком 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження можливостей застосування криптографічних методів захисту в інформаційних мережах 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження сенсорної мережі з використанням технології LoRa 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження особливостей впровадження сервісів IP- телефонії в Інтернет ресурси 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Енергозбережна система керування для мікрорайону міста 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Особливості використання засобів Інтернету речей у сферах критичного застосування 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Особливості функціонування та експлуатаційні характеристики безпроводових мереж 802.11ax 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Технічні особливості реалізації системи охорони об’єкта із застосуванням технології Інтернету речей 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Особливості організації відеотрансляції засобами інформаційних мереж 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження особливостей створення захищеної персональної інформаційної мережі житлового будинку 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Методи захисту корпоративних даних в банківських мережах 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Універсальний приймально-передавальний пристрій із застосуванням технології SDR 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Система безконтактної дистанційної реєстрації показників вимірювальних пристроїв в радіаційно-заражених небезпечних зонах 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Удосконалення системи відтворення програм IP-TБ 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження програмних засобів захисту ідентифікаційних карток 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження методів та засобів розпізнавання елементів зображення для систем відеоспостереження 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження та організація знімального процесу в екстремальних умовах 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Дослідження цифрових імерсивних інструментів для культурно-мистецьких заходів 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

2019 – 2020 навчальний рік

Тема магістерської дисертації Спеціальність Освітня програма підготовки
Моделювання і знаходження парціальних частот зовнішнього та середнього вуха людини 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Акустична пасивна система для визначення критичних параметрів головного мозку людини 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Моделювання звукопровідної системи середнього вуха людини в Comsol 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Оцінювання розбірливості мови, спотвореної реверберацією 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Телеметричний радіобуй 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Тема магістерської дисертації Спеціальність Освітня програма підготовки
Порівняльний аналіз ефективності вихідних каскадів підсилювачів звуку класу D на GaN та Si транзисторах 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Розроблення моделі вихідних каскадів підсилювача класу D для оцінювання якісних показників 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Удосконалення процесу керування кінокамерою застосуванням сучасних технологій 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Змінюваними акустичними властивостями 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження ефективності ультразвукової очистки текстильних виробів 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження можливостей застосування новітніх методик та матеріалів для кохлеарної імплантації 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження формантно-модуляційного методу оцінювання розбірливості мови 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження характеристик випромінювачів звуку у вигляді резонаторів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження характеристик п’єзоелектричного трансформатора сумісного з мікросистемними технологіями 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Звукоізоляція стін та перегородок 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Імовірнісні характеристики 1/f шуму 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Моделювання розповсюдження звуку між двома приміщеннями 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Напрямлені властивісті багатомодового перетворювача з електропружним екраном для різних видів електродування 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Програмний комплекс підбору звукопоглинаючих матеріалів в приміщенні. 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Система звукопідсилення в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Ультразвуковий 3D пристрій для вимірювання координат об’єкту в повітрі 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Ультразвуковий емульсифікатор 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Формування акустичних полів системами керованих електроакустичних пристроїв 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Шляхи підвищення ефективності систем автоматичного розпізнавання мови 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Акустична діагностика стану магістральних нафтопроводів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Акустичний та електроакустичний проекти глядацької зали НАДТ ім. І.Франка 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Акустичні методи неінвазивного вимірювання глибинної температури тіла людини 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження акустичних особливостей виставкових залів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження акустичних технологій очищення скляного посуду медичного призначення 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження акустичних характеристик випромінюючого електропружного перетворювача, що працює в пружному шарі 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження акустичних характеристик електропружного приймального перетворювача , що працює в пружному шарі 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження взаємозв’язків тембральних характеристик звучання музичних інструментів із акустикою залів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження законів розподілу функціональних перетворень акустичних сигналів 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження методів вимірювання часу реверберації в закритих приміщеннях 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження характеристик прийомного електропружного перетворювача з розрізними електродами 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Комп’ютерна обробка мультимедійних даних 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Математичне моделювання акустичного каналу медичних діагностичних приладів 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Методи вимірювання розбірливості мови 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Розробка програмного імітатора «Горловий спів» 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Теоретичні основи та практична реалізація акустичного підводного зв’язку 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Акустичні властивості храмових споруд 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Акустотермометрія для контролю термічного впливу на організм людини в хірургії 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Вивчення ефективності ультразвукової ендоназальної терапії 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Визначення параметрунормистану середнього вуха людини за допомогою методів акустичної імпедансометрії 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Діагностики слуху людини на основі часо-частотних характеристик отоакустичної емісії 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження акустичних властивостей шумозахисних екранів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження акустичного поля в залі засідань Вченої ради КПІ 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження амплітудно-частотної характеристики електростатичного гучномовця 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження впливу акустичних коливань на прискорення виробництва біодизеля 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження закономірностей збудження та розповсюдження повздовжніх сферичних хвиль у пружному напівпросторі 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження імпульсних характеристик приміщень у завданнях акустичної експертизи та охорони приміщень 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження коливань базилярної мембрани 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження можливостей акустичної імпедансометрії для тимпанопластики середнього вуха людини 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження можливостей використання низькочастотного ультразвуку в обробці меду 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження об’єктивних акустичних параметрів приміщень 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Імовірнісний аналіз шумів дихання 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Коливання рідини в порожнинах внутрішнього вуха 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Корекція мовних сигналів, що напрямлена на підвищення якості роботи систем автоматичного розпізнавання мови 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Метод експрес аналізу акустичних властивостей приміщень 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Моделювання векторно-фазових характеристик акустичних антен мілкого моря 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Направлені властивості лінійних масивів випромінювачів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Об’єктивні методи оцінки якості мови 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Просторові характеристики приміщення на основі бінаурального сприйняття звуку 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Створення системи ненаправленого випромінювання звуку плоскими масивами перетворювачів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Фізичне поле пласких антен, утворених у кругових циліндричних перетворювачах з повздовжнім п’єзоефектом 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Фізичні поля кругових антен, утворених з кругових циліндричних перетворювачів з повздовжнім п’єзоефектом 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Широкосмугові п’єзоелектричні перетворювачі для дослідження кісткових структур 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика