Посада: професор
Науковий ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:
myu.artemenko@ames.kpi.ua

Народився в 1956 році. Закінчив з відзнакою в 1979 році Київський політехнічний інститут та отримав диплом інженера електронної техніки за спеціальністю промислова електроніка. Працював на кафедрі промислової електроніки НТУУ «КПІ» на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, асистента (з 1982 року), доцента (з 1989 року), професора (з 1999 року).

В 1988 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії на тему “Мережеві однотактні перетворювачі напруги”, в 1998 році – докторську дисертацію за тією самою спеціальністю на тему “Матрично-топологічний синтез структур вентильних перетворювачів”. 2001 року отримав вчене звання професор по кафедрі промислової електроніки.

З 2004 по 2012 рік працював в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій на посадах декана факультету телекомунікацій, директора навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, завідувача кафедри телекомунікаційних технологій. 2012 року обраний за конкурсом на посаду професора кафедри акустики та акустоелектроніки. В цьому ж році підвищив кваліфікацію шляхом стажування в Київському державному НДІ гідроприладів за темою «Вивчення та дослідження ультразвукових п’єзоперетворювачів».

Основні напрями наукової роботи:

  • матрично-топологічний аналіз та синтез напівпровідникових перетворювачів електроенергії;
  • застосування матричних методів в теорії електричних та електронних кіл;
  • синтез топології розподілених селективних пристроїв на основі планарних структур в системах акустотехніки, радіотехніки та телекомунікацій;
  • комплексна оптимізація мережі управління телекомунікаціями.

Керівництво аспірантами, науково-методична робота

Під керівництвом професора Артеменка М.Ю. успішно захистили кандидатські дисертації три аспіранти. Автор понад 160 науково-методичних праць, серед яких два навчальних посібники з грифом МОНМСУ, п’ять монографій та більше, ніж 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. 2002 року отримав другу премію НТУУ «КПІ» за кращу монографію.

Наукові інтереси:

  1. Матричні методи моделювання, аналізу, синтезу та оптимізації електронних, телекомунікаційних та акустотехнічних систем