Тема бакалаврської роботи Спеціальність Освітня програма підготовки
Активні шумозахисні екрани 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Акустичне моделювання механізму слухового сприйняття людини на низьких частотах 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Аналіз акустичних властивостей сучасних конструкцій для переговорних кімнат 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Аналіз обґрунтування і вибір методу вимірювання швидкості потоку у внутрішній порожнині конденсатопроводу 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Аналіз обґрунтування і вибір способу вимірювання речовини в судині 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Аналіз розбірливості мовлення у лініях зв’язку з використанням тестових мовних сигналів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Бінауральне сприйняття звуку струнних музичних інструментів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Використання ультразвуку у челюстно-лицевій хірургії 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Вплив акустичних властивостей приміщення на прослуховування музичних програм 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Діагностика елементів енергетичного обладнання методом акустичної емісії 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження інформаційних характеристик музичних творів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Дослідження резонансних властивостей слухової і мовної систем людини 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Ефективність частково звукопрозорих шумозахисних екранів 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Об’єктивні слухові оцінки фортепіанного звуку 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Прийом звукових хвиль електропружним сферичним перетворювачем нульового порядку 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Пристрої просторово-часової обробки сигналів на поверхневих акустичних хвилях 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Розрахунок акустичного поля в приміщенні 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Розрахунок дальності дії автономних гідроакустичних станцій у нормальних гідрологічних умовах 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Розробка програмного стенда для налагодження систем автоматичного розпізнавання мови 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Розробка ультразвукового охоронного пристрою 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Система для віброакустичної діагностики машинного обладнання 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Система захисту приміщень від витоку технічної інформації 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Система радіочастотної ідентифікації з використанням поверхневих акустичних хвиль 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Ультразвуковий апарат для створення стійких емульсій 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Ультразвуковий рівнемір 171 Електроніка Акустичні мультимедійні технології та системи
Тема бакалаврської роботи Спеціальність Освітня програма підготовки
Вимірювання температури акустичними методами 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Дослідження ефективності УЗ зрошення бронхів в терапії легеневої патології 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Застосування біоакустики в бджільництві 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Застосування методу акустичної емісії для контролю стану мостових переходів 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Комп’ютерна обробка звуку в студії звукозапису 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Обробка акустичних сигналів методом фільтрації 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Порівняльна характеристика технічних засобів для первинної діагностики слуху 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Психофізіологічні основи слухового сприйняття 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Система для дослідження шумів дихання людини 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Ультразвуковий вимірювач крутного моменту 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Ультразвукові вимірювачі рівня рідких середовищ 171 Електроніка Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика